Ressursene på norsk sokkel

SSB oppjusterer anslaget for oljeinvesteringer i 2020

Byrået anslår investeringene til å bli 185,4 milliarder kroner for året. Dette er 1,5 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal, og indikerer en vekst på hele 7,4 prosent for året.

NORSK SOKKEL: En «markant kostnadsøkning» på enkelte prosjekter bidrar til å øke SSBs kalkyler for oljeinvesteringene i inneværende år.

SCANPIX / X01059
 • Erik Steinsbu Wasberg
Publisert:

Årsaken til oppgangen skyldes blant annet av «en markant kostnadsøkning» på noen utbyggingsprosjekter, samt plan for utbygging og drift (PUD) på seks nye utviklingsprosjekter.

Mindre forventet leting på sokkelen trekker imidlertid ned anslagene.

E24 har tidligere skrevet det er særlig to prosjekter som øker 2020-anslaget, nemlig kostnadssprekken på Njord og Martin Linge.

I oktober ble det kjent at Martin Linge-prosjektet hadde økt med 12,3 milliarder det siste året, og 25,7 milliarder mer enn da utbyggingsplanen ble levert. Det var Total som leverte inn planen, men siden har Equinor overtatt feltet.

Njord Future har på sin side blitt 4,5 milliarder kroner dyrere enn antatt, og kostnaden er ventet å ligge på 20,3 milliarder kroner.

Nordea-økonomene Dane Cekov og Kjetil Olsen skriver i et notat anslagene er i tråd med synet til Norges Bank, og at det ikke vil påvirke rentebeslutningen i særlig grad. Oljeinvesteringer står for rundt seks prosent av norsk fastlandsøkonomi, ifølge banken.

Sterk vekst i fjor

Tallene for 2019 viste at det ble utført investeringer på 177,5 milliarder kroner, noe som er 17 prosent mer enn investeringene i 2018.

Det er særlig feltutbygging som dro opp investeringene gjennom fjoråret.

Gigantfeltet Johan Sverdrup, som offisielt åpnet helt i starten av året, har vært en viktig del av investeringene gjennom 2019. Det har kostet 83 milliarder kroner å bygge ut første fase av prosjektet, noe som er betydelig lavere enn 123 milliarder kroner som anslått. Det er planlagt å bruke 41 milliarder på neste fase.

«Oljebremsen» som for alvor skyldte inn i norsk økonomi våren 2014, stoppet en lang rekke av planlagte prosjekter på norsk sokkel. Det førte til at utbyggingsinvesteringene falt med over 27 prosent frem til 2017, ifølge SSB.

Det var betydelig leteaktivitet i de seks årene i forkant av 2014, og lavere investeringer førte også til at leverandørnæringen måtte godta markant lavere priser for oppdragene.

Da oljeprisen endelig begynte å stige igjen etter 2016, ble en rekke nye prosjekter lønnsomme. Det førte til at det ble levert plan for utbygging og drift på langt flere prosjekter enn tidligere.

TOM LITTLE / AFP

Trolig nedgang i 2021

Selv om det ser ut til at oljeinvesteringene vil vokse i 2020, varsler SSB imidlertid en nedgang i investeringene i 2021. Årsaken er anslagene for feltutbygging på sokkelen, som er ventet hele 16,3 prosent lavere enn i 2020.

Byrået skriver at de venter plan for utvikling og drift (PUD) på «noen prosjekter» i 2020, deriblant Breidablikk og Hod re-utvikling. Om tidsplanen opprettholdes kan det bety at kalkylene for 2021 må oppjusteres ytterligere.

Les også

Letter på sløret om regjeringens hydrogenstrategi

Det ser imidlertid ut som om det blir en oppgang i blant annet leting og rørtransport, skriver SSB.

– Skifter fortegn

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets skriver i en e-post at han venter en betydelig nedgang i oljeinvesteringene på 17 prosent frem til utgangen av 2021.

– Et viktig vekstbidrag i norsk økonomi skifter nå fortegn, skriver sjeføkonomen.

– Vi venter et fall på ni prosent fra 2020 til 2021. Vårt forrige anslag var kun minus ett prosent! Med et lineært forløp vil investeringene ved utgangen av 2021 ha falt 17 prosent fra nivået i fjerde kvartal i fjor, skriver han.

Sjeføkonomen mener på sin side at nedjusteringene vil dra rentebanen, som viser Norges Banks planlagte styringsrente frem i tid, ned i mars. Han utelukker imidlertid at nyheten fører til rentekutt i 2020.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.

E24

– Håndterbar

Bransjeforeningen Norsk olje og gass estimerer imidlertid at nedgangen i 2021 blir mindre enn det SSB legger opp til. Det er blant annet fordi byrået kun inkluderer prosjekter som er vedtatt bygget ut (sanksjonert).

Bransjeforeningen legger seg på en noe annen linje enn Andreassen.

– Våre egne investeringsprognoser, som også tar med ikke-sanksjonerte prosjekter viser en mindre nedgang enn det SSB estimerer. Det er derfor grunn til å tro at en nedgang i investeringene vil være håndterbar, sier Tommy Hansen i bransjeforeningen.

– Vi vet at det er færre store utbygginger i planleggingsfasen nå. Det viser viktigheten av at næringen får tilgang på riktig areal, slik at vi kan opprettholde arbeidsplasser og inntekter, sier Hansen.

DNB Markets-økonom Oddmund Berg skriver i et notat at fallet er som forventet, og viser til at det ikke er noen store utslag i valutamarkedet som følge av nyheten.

Se statistikken her: Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2020
Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Ressursene på norsk sokkel
 2. Oljeinvesteringer
 3. Statistisk sentralbyrå
 4. Oljebransjen
 5. Oljeindustrien
 6. Aksjelive

Flere artikler

 1. Oljebransjen kutter i anslagene etter coronakrisen

 2. Tror omstridt skattepakke demper oljenedturen

 3. Betalt innhold

  SSB oppjusterer anslaget for oljeinvesteringer i 2020

 4. Annonsørinnhold

 5. Oljebransjen varsler økte investeringer etter statens krisepakke

 6. Venter økt kostnadssprekk på Martin Linge-feltet