Vindkraft i Norge

Flytende turbiner er i vinden – venter femdobling

Europeiske havvindparker blir stadig flere og større. De neste årene ventes en stor økning i flytende havvind, men analysebyrå frykter bransjen er preget av et «catch-22».

Flytende havvind ventes å skyte fart de neste årene. Her fra en fransk flytende havvindturbin utenfor La Turballe.

SEBASTIEN SALOM GOMIS / AFP
 • Ola Alsberg
Publisert: Publisert:

Nybyggingen av europeisk havvind hoppet 38 prosent i 2019, viser tall fra WindEurope.

Dermed er den totale mengden europeisk havvind som produseres 22 gigawatt.

– Havvind står fortsatt kun for en liten del av verdens energiforsyning, men potensialet er enorm, sier sjefforsker John Olav Giæver Tande ved Sintef.

– Det internasjonale energibyrået (IEA) har beregnet at havvind har potensial til å levere elkraft tilsvarende 18 ganger verdens behov.

Et av områdene innen havvind som er ventet å ekspandere kraftig de neste årene er flytende havvind.

Sjefforsker John Olav Giæver Tande ved Sintef.

Sintef

Venter 453 prosent økning

Ifølge WindEuropes tall kommer Europas produksjon av flytende havvind til å øke 453 prosent, fra 45 megawatt i dag til 249 megawatt i løpet av de neste tre årene.

Hittil er ingen flytende norske havvindprosjekter i drift, men i 2022 åpner Equinors prestisjeprosjekt Hywind Tampen på 88 megawatt, som skal kobles til de norske oljefeltene Snorre og Gullfaks.

– Parken vil redusere CO₂-utslippene fra olje og gassplattformene tilsvarende de årlige utslippene fra cirka 100.000 personbiler. Potensialet for flere norske parker er stort, sier Giæver Tande.

Equinor har de siste årene satset innen havvind. På britisk sokkel har selskapets havvindparker gått med milliardoverskudd, mye takket være subsidier fra den britiske staten.

Les også

Equinors havvindsatsing i Storbritannia går så det suser

Krever stor statlig hjelp

En rapport fra Menon Economics i fjor høst anslo at norsk flytende havvind kan skape verdier for mellom 10 og 117 milliarder kroner i løpet av de neste 30 årene.

Et utgangspunkt for rapporten var at staten spytter inn 36 milliarder på å subsidiere to større havvindparker på 500 megawatt i Norge, finansiert via folks strømregninger.

Wood Mackenzie mener myndigheters subsidier er den avgjørende faktoren for om flytende havvind får luft under vingene.

– Så langt har utbyggingen av flytende havvind vært preget av en «catch-22» hvor utbyggere mener subsidier trengs for å redusere kostnader, mens myndigheter mener at det trengs kostnadskutt for at subsidier skal gis, sier Rolf Kragelund i Wood Mackenzie i en melding.

Begrepet «catch-22» brukes om en tilsynelatende fastlåst situasjon med et paradoks, hvor to elementer utligner hverandre hele tiden.

Les også

Vindturbiner kutter TV-signalet til bygdefolket

Les også

– En av vår tids største muligheter

Tror bunnfast vil dra fra ytterligere

Det skilles innen havvind mellom bunnfast og flytende havvind. Kragelund tror bunnfaste turbiner blir motoren innen havvindsatsing fremover.

– Ettersom veksten innen havvind er ventet til å være i områder egnet for bunnfaste turbiner, vil flytende havvind kun utgjøre en liten andel av havvindkapasiteten de neste åtte årene, sier Kragelund.

– 80 prosent av det globale havvindpotensialet er på områder med havdyp mellom 60 og 2000 meter. Her er det mest aktuelt å benytte flytende turbiner, sier Giæver Tande i Sintef.

– Uansett er det viktig at vindparkene planlegges for å minimere negativ innvirkning på miljøet og tar hensyn til andre brukere av havet, som skipstrafikk og fiskeri, sier han.

Les også

Skotske fiskere med vindkraftadvarsel til norske kollegaer

Les på E24+

Derfor kan Norge vinne hydrogen-krigen

Les også

Høyre-topper: Satsing på vindkraft må belønnes

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Vindkraft i Norge
 2. Havvind
 3. Offshore
 4. Hywind
 5. Det internasjonale energibyrået (IEA)
 6. Wood Mackenzie
 7. Equinor

Flere artikler

 1. Britisk havvindrekord for Equinor

 2. Full drift for flytende havvindprosjekt i Portugal

 3. Det grønne skiftet: Rekordstore ordre på vindturbiner

 4. Aker Offshore Wind vil satse på «den neste revolusjonen»

 5. Equinor selger i USA for nær 10 milliarder kroner