Ap vil brenne av klimamilliarder – lover å ikke øke skattene for vanlige folk

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil brenne av flere milliarder kroner på nye klimatiltak og foreslår å lage en Nordsjø-plan.

INGEN KLIMAFORNEKTERE: – Vi har ansatte i industrien og vi har folk som jobber i helsesektoren. Når jeg reiser rundt og møter dem, så møter jeg ingen klimafornektere, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han og nestleder Hadia Tajik tegner og forteller i dette intervjuet hvordan de skal bygge partiets politikk.

Ola Vatn / VG
Publisert:,

VG møtte Støre og Ap-nestleder Hadia Tajik på Ap-lederens kontor på Stortinget søndag ettermiddag.

Mandag skal de legge frem partiets forslag til alternativt statsbudsjett, som både inneholder et eget utslippsbudsjett – og forslag til en Nordsjø-plan.

– Vi kommer til å prioritere klima frem mot stortingsvalget 2021, og vi gjør det gjennom en plan hvor vi skal kutte utslippene, få ned forskjellene og skape flere jobber. Dette dreier seg ikke bare om et budsjettfremlegg for 2021, men et frempek på programarbeidet frem mot valget om to år og de neste fire årene etter det, frem til 2025, sier Støre.

Les også

Dette er dommen over klima-budsjettet: – Handlingslammet

Her er hovedpunktene i Aps utslippsbudsjett:

  • 1 milliard til et eget CO₂-fond for næringstransport.

– Det er mye fokus på bompenger og biler, men nærings- og tungtransporten står for 2/3 av utslippene på norske veier og 30 prosent av de totale utslippene. Fondet gjør at selskapene kan få støtte til å gå over til fornybare løsninger, sier Støre.

  • Øke miljøteknologi-ordningen med 434 millioner kroner til en milliard kroner.

– Det vil bidra til at norsk industri og næringsliv kan kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser, sier han.

  • Tilføre SIVA 200 millioner mer i egenkapital, slik at de kan bidra til nye industrietableringer.
  • Styrke Enova på flere områder. 115 millioner for å bidra til grønn omlegging i industrien. 100 millioner for å bygge ut ladeinfrastruktur i både i by og land.
  • La Investinor fortsatt få investere direkte i lovende norske selskaper.

Skatt

Tajik og Støre viser til at måltallet fra klimaforliket er at de norske utslippene skal ned i 48,6 millioner CO₂-ekvivalenter i 2020.

Anslått utslipp for 2020: 51,0 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

Vi mangler altså kutt som tilsvarer 2,4 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

Til sammenligning var totale samlede utslipp fra all norsk luftfart, både innenriks og fra Norge og frem til første destinasjon i utlandet, på 2,8 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2017. Det sier litt om gapet mellom mål og virkelighet.

– Vi kan ikke ta igjen det gapet på ett år, men det vil være en god start – og det angir en retning, sier Støre.

– Hvor mye vil dere måtte øke skattene for å satse på klimaet?

– Folk med høye inntekter eller mye i formue vil få høyere skatt, men ingen med middels eller lave inntekter vil få økt skatt, sier Støre.

Nordsjø-planen

Ap har en nyhet til:

De vil lage en egen Nordsjø-plan:

– Vi vil sette av ti millioner kroner til å utarbeide en egen Nordsjø-plan, hvor vi i samme område hvor vi har høstet våre oljeinntekter, skal satse videre, med elektrifisering, havvind og lagring av CO₂, sier Tajik.

Her er planens hovedpunkter:

  • Gjennomføre to CO₂-fangstprosjekter i Norge, både Klemetsrud (Oslo) og Brevik.

– Vi krever at begge prosjektene blir med videre og at endelig beslutning skjer neste år, ikke som regjeringen nå antyder, at det først kan skje i 2021, sier Tajik.

Hun sier de vil styrke bevilgning til forskning og utvikling på fangst og lagring (CCS) med 30 millioner kroner.

  • Etablere en nasjonal sektoravtale for havvind

– Vi vil utvikle flytende havvind som en egen næring i Norge. Vi vil at Norge skal ha en ambisjon om å ta 10 prosent av markedsandelene i det globale havvindmarkedet, og ha en omsetning på 50 milliarder kroner, sier Ap-nestlederen.

  • Sette krav til norske supplyskip om lavutslippsløsninger innen 2025 og nullutslippsløsninger innen 2030.

– Det er nødvendig å se utbygging av havvind og mulighetene for hydrogen i sammenheng med elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner, fiskeri og havbruk, mineraler og utviklingen av Nordsjøen som sentrallager for karbon, sier Tajik.

HAR EN PLAN: Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik forteller hvordan en kombinasjon av klimasatsing og bygging av nye arbeidsplasser skal være fundamentet i Aps hovedstrategi de neste årene.

Ola Vatn / VG

Hun sier det siste er avgjørende for å nå de globale klimamålene.

– Alle scenarioer som viser hvordan vi kan begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader forutsetter karbonfangst og -lagring.

– Equinor meldte om nytt funn i Nordsjøen onsdag. Bør det bli utvunnet?

– Ja, det mener vi. Det skjer innenfor en ramme hvor vi er bundet av det europeiske kvotesystemet.

– Ved Træna-revet letes det, med mye motstand blant annet fra Bellona. Bør det hentes olje opp derfra, hvis det gjøres drivverdige funn?

– Det må vurderes ut fra de forvaltningsplanene vi har. Vurderingen av sårbarhet kan vi ikke gjøre nå, sier Støre.

– Vi kan bygge det nye Norge

– Sverdrup-plattformen er nylig åpnet og skal pumpe opp olje i 50 år. Tror du det vil bli lagt press på at den produksjonen stanses hvis vi ser at vi ikke når klimamålene, om eksempelvis 20 år?

IEA peker på at det i 2050 vil være behov for olje og gass i den globale energimiksen. Så det er ikke tiden, i 2019, å diskutere om vi skal ta Norge ut av den miksen. Det er tross alt kvaliteter i den norske oljeproduksjonen, hvor vi henter ut oljen og gassen med noen av de laveste utslippene i produksjonsfasen og det jobbes med på finne løsninger for å fange og lagre CO₂, svarer Støre.

– Greta Thunberg vil ikke at vi skal fly og at oljeproduksjonen vår må bremses: De unge er utålmodige og vil sette på oljebremsene. Hvordan tror du at Aps forsøksvise balanserte tilnærming vil treffe de unge?

– Det som kjennetegner vår politikk, er at vi satser på å bygge de verdiene og foreta de investeringene som gjør at vi kan bygge det nye Norge. Og det er ingen tvil om at olje og gassnæringen vil kunne skape en del av de inntektene som gjør at vi kan satse på fornybarinvesteringer.

– Så er det andre at vi vil at denne omstillingen skal være mest mulig rettferdig, at omstillingen ikke først og fremst skal ramme vanlige folks lommebøker eller gjøre at folk frykter jobbene sine, men at staten skal ta en aktiv rolle i omstillingen, sammen med industrien. Vi gjør dette i en tid hvor andre partier vil slukke lyset i Nordsjøen, sier Tajik.

– Vi har i vårt parti utålmodige velgere i alle generasjoner. Enten de er besteforeldre eller klimastreikere; vi har ansatte i industrien og vi har folk som jobber i helsesektoren. Når jeg reiser rundt og møter dem på jobb, så møter jeg ingen klimafornektere. Vi er i posisjon til å lede an for å få til utslippskutt – og å skape nye jobber. Nøkkelen ligger i industrien, sier Støre.

Rettelse: Under avsnittet om Nordsjø-planen sto det først at punkt nummer to i planen er å «etablere en nasjonal sektoravtale for havvind i Nordsjøen». Det korrekte er at sektoravtalen ikke bare skal gjelde for Nordsjøen, men langs hele norskekysten. Artikkelen er derfor endret, og ble oppdatert 11.11.2019 klokken 09.00.