Letesjefer tror på nytt storfunn i Nordsjøen

Det er fortsatt mulig å treffe blink i modne områder på den norske sokkelen, mener to av Norges mest sentrale letesjefer. En annen oljetopp mener det finnes større funn enn Sverdrup i Barentshavet.

MER Å HENTE? Norsk sokkel kan skjule store, uoppdagede reserver, tror oljeselskapene. Her fra Utsirahøyden.
 • Anders Park Framstad
 • Marius Lorentzen
Publisert:

– Jeg tror det finnes et felt på over 500 millioner fat olje, minst, i Nordsjøen. Johan Sverdrup viser at det er mulig å finne ressurser på steder vi trodde vi hadde kartlagt, sier letedirektør Gro Haatvedt i Aker BP, tidligere kjent som Det norske.

Uttalelsen ble ifølge bransjeforeningen Norsk olje og gass gitt under en seanse i Stavanger onsdag, der Haatvedt og Statoils letesjef Jez Averty blant annet snakket om deres forventninger til den norske kontinentalsokkelen.

Et funn i den størrelsesordenen Haatvedt ser for seg vil være sammenlignbart med Johan Castberg – i sin tid beskrevet som det viktigste funnet på ti år.

OPTIMISTISK: Letesjef Gro Haatvedt i Aker BP.

Det er imidlertid en betydelig forskjell: Johan Castberg ligger i Barentshavet, mens Haatvedt altså ser for seg et nytt storfunn i Nordsjøen. Utbygging i dette området kan være noe helt annet, både med tanke på kompleksitet og ikke minst kostnader.

– Vi mener det er i hvert fall ett funn på den størrelsen i Nordsjøen, istemmer Averty.

– Norge er attraktivt

I disse dager feirer oljenæringen 50-årsjubileum i Norge, og det er i nettopp Nordsjøen at oljeeventyret begynte. Pumpene på Ekofisk, det første feltet som kom i produksjon på norsk sokkel, startet i 1971.

Nettopp dette gjør påstanden mer oppsiktsvekkende, i og med at det siden den gang er boret et utall bønner i området.

Jez Averty, Statoils letedirektør på norsk sokkel

Det er imidlertid kun omtrent fem år siden man ble kjent med størrelsen på det nevnte Johan Sverdrup-funnet, som nå er ventet å «dra lasset» i den norske oljesektoren i lang tid fremover.

Statoil har varslet en rekke brønner i 2017, og flere av disse boringene vil finne sted på norsk sokkel.

– At vi borer mange brønner på den norske kontinentalsokkelen, sier noe om hvor konkurransedyktig vi mener den er globalt. Norge er attraktivt fordi det er forutsigbare leterunder, stabile ramme- og skattevilkår, sier Averty.

Lundin tror på kjempefunn i Nord

Mens Aker BP og Statoil tror det vil være mulig å gjøre nye kjempefunn, ofte omtalt som «elefanter» i oljebransjen, i Nordsjøen, brukte Lundin denne illustrasjonen under kvartalspresentasjonen sin onsdag denne uken:

FORTSETTER ELEFANTJAKTEN: Lundin legger ikke skjul på at de tror det finnes flere kjempefelt (elefanter) på norsk sokkel. De peker på de nye områdene langs delelinjen mot Russland som et slikt område. Navnene i blått er funn som Lundin allerede har gjort, og de gule er prospekter som skal bores. Neiden, Filicudi, Borselv og Hellemobotn er alle prospekter som ligger rundt Alta/Gohta-funnene i Barentshavet, mens Korpfjell ligger lenger øst i det samme havområdet.

Selskapet legger ikke skjul på at de etter å ha funnet Edvard Grieg og giganten Johan Sverdrup i Nordsjøen, og deretter Alta/Gohta i Barentshavet, tror det er mulig å gjøre flere funn.

Selskapet skriver at det er potensial for å gjøre funn i milliardklassen, målt i fat, i Barentshavet sørøst. Dette er områder som oljenæringen nå har fått tilgang til, blant annet gjennom den 23. konsesjonsrunden som åpnet opp nytt areal for næringen for første gang på 20 år.

Lundin pekte på at de med seismikk ser strukturer i Barentshavet sørøst som er tre til fire ganger så store som Johan Sverdrup-feltet, som altså er det største feltet på norsk sokkel i nyere tid.

Konsernsjef i Lundin Petroleum, Alex Schneiter.

I første omgang skal Lundin sammen med operatør Statoil bore en letebrønn i Korpfjell-prospektet i Barentshavet sørøst, som ligger nær delelinjen mot Russland.

Lundin Petroleums konsernsjef Alex Schneiter fikk under presentasjonen spørsmål om de ikke borer mer i Barentshavet sørøst neste år, og hvor mye boring som trengs for å avdekke elefantfunnene de tror kan finnes der.

Han pekte på at de må få gjennomført den første boringen og se resultatene av den, for å kunne finjustere og planlegge videre leteboring.

– Vi er ivrige for å komme i gang med boringen av den første letebrønnen (på Korpfjell, journ.anm.). Den vil gi oss mer data om reservoaret og kvaliteten der, sa Schneiter og fortsatte:

– I 2018 tror jeg at vi vil se en oppsving i dette området, men det er fortsatt tidlig i prosessen. Jeg forventer minst én brønn til i 2018, sa Schneiter.

Hektisk i Barentshavet

Når det gjelder Statoils boreprogram neste år, bekrefter for øvrig Averty fem til syv brønner i Barentshavet.

Averty og Statoil lanserte sitt omfattende leteprogram for 2017 under oljemessen ONS i Stavanger i august. Der kom det frem at Statoil nå tar opp igjen en omfattende leteaktivtet i Barentshavet etter en periode der letingen deres i området har ligget ganske stille.

Onsdag ble det kjent at oljeselskapet Lundin Petroleum, som er partneren til Statoil og Aker BP på Johan Sverdrup-feltet, planlegger minst fire letebrønner i Barentshavet og én i Nordsjøen neste år.

– Vi satser i dette området fordi vi tror det fortsatt ligger store uoppdagede ressurser her, sa administrerende direktør Kristin Færøvik i Lundin Norway til E24.

Lundin allerede gjort to store funn i Barentshavet, kjent som Alta og Gohta.

– I tiden fremover skal vi undersøke tre nye prospekter på Lopphøgden, og vi skal gjøre ytterligere avgrensning av funnene Alta og Gohta, sier Færøvik.

Les også

Resultathopp for Lundin – nå gir oljeselskapet mer gass i Barentshavet

Les også

Pøser ut utbytte tross oljebrems

Les også

Milliardutbytte fra Røkkes oljeselskap

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Nordsjøen
 2. Olje og gass
 3. Norsk olje og gass
 4. Equinor
 5. Lundin Petroleum
 6. Det norske oljeselskap

Flere artikler

 1. Statoil-topp: Barentshavet-kampanje har betalt for seg

 2. Statoil etter leteskuffelsen: Vil bore like mye neste år

 3. Årets «viktigste» letebrønn skuffer stort

 4. Johan Sverdrup senker Lundins investeringsbudsjett

 5. Resultathopp for Lundin – nå gir oljeselskapet mer gass i Barentshavet