Staten er klar med 24. konsesjonsrunde: Tilbyr 12 lisenser til 11 oljeselskap

Staten tilbyr nå oljenæringen nye lisenser i Norskehavet og Barentshavet.

TILDELER LISENSER: Equinor-sjef Eldar Sætre (t.v.) er blant aktørene som nå får tilbud om lisenser på norsk sokkel i 24. konsesjonsrunde av olje- og energiminister Terje Søviknes. Arkivbilde.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Equinor, Shell, Aker BP, OMV, Spirit og Lundin Norway får nå tilbud om å bli operatører i 12 nye lisenser på norsk sokkel i 24. konsesjonsrunde. Totalt får 11 selskaper tilbud om eierandeler i lisensene.

Det kommer frem i meldinger fra Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet mandag. Se kart over lisensene nederst i saken!

De nummererte konsesjonsrundene er en av to ordninger der oljeselskapene tildeles lisenser på norsk sokkel. Mens TFO-ordningen gjennomføres årlig innenfor modne og åpne områder, så kan konsesjonsrundene innebære åpning av nytt leteareal.

– Gjennom 24. konsesjonsrunde får vi utforsket mer av vårt lovende leteareal i nord og dermed lagt til rette for at nye funn blir gjort. Konsesjonsrunden er en bekreftelse på at oljeselskapene ser muligheter for ytterligere lønnsom petroleumsaktivitet i nord, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp), i en uttalelse.

Tildelingen Søviknes nå kommer med er den andre tildelingen i år, etter at han i januar la frem resultatene av TFO 2017-runden og satte ny lisensrekord.

– Selv om det ikke er åpnet nytt areal, slik det ble gjort i forkant av 23. konsesjonsrunde, blir det tilbudt flere utvinningstillatelser i 24. konsesjonsrunde. Det viser at norsk sokkel fortsatt er attraktiv, sier letedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet i en uttalelse.

24. konsesjonsrunde ble opprinnelig utlyst i juni i fjor, og oljeselskapene kunne søke om eierandeler i 93 navngitte blokker i Barentshavet og 9 blokker i Norskehavet.

Når resultatene nå er klare tildeles det 38 blokker i Barentshavet og alle 9 blokker i Norskehavet. Disse blokkene er igjen samlet i 12 lisenser.

– Det er gledelig at vi nå tilbyr leteareal i Norskehavet i en nummerert konsesjonsrunde, det er lenge siden sist. To av utvinningstillatelsene ligger på dypt vann vest i Norskehavet. At selskapene vil utforske disse spennende områdene på sokkelen er positivt, sier letedirektør Torgeir Stordal.

Stiller ekstra miljøkrav

Utlysningen som kom i juni i fjor var i tråd med forslaget som Olje- og energidepartementet sendte ut på starten av fjoråret. Samtidig kom Miljødirektoratet med advarsler i høringsrunden om å lyse ut så mye areal i Barentshavet. Innvendingene fra direktoratet gikk både på miljøfaglige og klimahensyn.

Olje- og energiminister Terje Søviknes påpeker samtidig at de nå stilles strengere vilkår for de to lisensene som ligger nærmest Bjørnøya enn det som lå i den opprinnelige utlysningen. Det er ifølge ministeren i henhold til Jeløya-erklæringen Frp inngikk med Høyre og Venstre.

I de to lisensene blir det innført en boretidsbegrensning fra 1. april til 15. august.

Petroleumsnæringen er Norges største og viktigste næring. Ved å videreføre vår forutsigbare, stabile og langsiktige petroleumspolitikk, legger regjeringen til rette for at petroleumsnæringen kan utvikle seg videre, sier Søviknes.

– Avgjørende for fremtidig virksomhet

Både i oljenæringen og i Olje- og energidepartementet er man nå svært fokusert på letearbeidet som gjøres på sokkelen, og da spesielt i Barentshavet.

Det er her Oljedirektoratet og ekspertene anslår at mesteparten av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel ligger, men området er fortsatt relativt lite utforsket og det vil kreve mye leting for å avklare potensialet.

Selv om det er gjort store funn som Johan Castberg (Equinor), Wisting (OMV), Alta/Gohta (Lundin) og Goliat (Eni), så har ikke letearbeidet vært en dans på roser og resultatene har vært blandede.

Equinor gjennomførte i fjor en stor letekampanje, og selv om man blant annet gjorde et funn på Kayak, så fant man ikke olje i Korpfjell, som mange hadde håpet ville ende som et milliardfunn. Selskapet har imidlertid ikke gitt opp og kjører på med en ny kampanje i år der det testes ut nye ideer.

Aker BP og Eni er også blant selskapene som skal lete i Barentshavet i år.

– Tilgang på nytt areal er avgjørende for fremtidig norsk olje og gassvirksomhet. Med 24. konsesjonsrunde viser regjeringen at fokuset for alvor flyttes mot nord. Økt aktivitet i nord vil gi store ringvirkninger i hele landsdelen, sier administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

En av årsakene til at det begynner å haste med å gjøre nye, store funn, er at det ikke er noen store gigantprosjekter igjen etter at Castberg-, Wisting- og Alta-utbyggingene blir ferdige i første halvdel på 2020-tallet.

– Olje- og gassnæringen skaper enorme verdier for Norge og over 170.000 arbeidsplasser er avhengig av næringen og utbyggingsprosjekter. Vi vet at det vil være få nye prosjekter etter 2022 hvis det ikke gjøres nye funn. Derfor er det så viktig at regjeringen legger til rette for leting nå, sier Schjøtt-Pedersen.

Tildelinger av nye lisenser i Barentshavet i 24. konsesjonsrunde, juni 2018
Tildelinger av nye lisenser i Norskehavet i 24. konsesjonsrunde, juni 2018
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Terje Søviknes
 2. Equinor
 3. Lundin Petroleum
 4. Det norske oljeselskap
 5. Shell
 6. Royal Dutch Shell

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Disse 11 selskapene får utvinningstillatelser

 2. Betalt innhold

  Nye blokker i modne leteområder utlyst

 3. – Å hevde at dette er udemokratisk er meningsløst

 4. – En skamfull måte å sniktildele verdifulle og kontroversielle blokker

 5. Betalt innhold

  – Det heteste området i Barentshavet for tiden