Equinor-ansatt alvorlig brannskadd på Kårstø

Operatør Gassco og Equinor, som er teknisk driftsansvarlig, gransker ulykken på Kårstø prosessanlegg, som er Europas største i sitt slag.

Kårstøanlegget ligger i Tysvær kommune i Rogaland.
  • Elisabeth Seglem (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

Alarmen på Kårstø-anlegget gikk lørdag kveld klokken 18.30. I forbindelse med vedlikeholdsarbeid i en substasjon, som er et sted der høyspenningselektrisitet konverteres til lavere spenning, ble en Equinor-ansatt alvorlig skadet, bekrefter operatør Gassco.

– En Equinor-ansatt var inne i stasjonen når det skjedde. Nødetatene ble varslet. Den skadde fikk førstehjelp på stedet før vedkommende ble fraktet til Stavanger Universitetsykehus (SUS) i helikopter, sier Lisbet Kallevik, pressekontakt i Gassco til Aftenbladet.

Substasjonen og den delen av anlegget som er knyttet til, ble stengt ned, forteller Kallevik. Petroleumstilsynet er varslet og Gassco og Equinor vil selv granske ulykken for å finne ut mer om hva som skjedde.

Hverken Gassco eller Equinor kan si noe mer om tilstanden til den skadde, annet enn at brannskadene er alvorlige.

Kortslutning i el-tavle

– Det oppsto en kortslutning i en el-tavle som påførte en av våre ansatte brannskader. Vedkommende ble fraktet til SUS for behandling. Vi var i kontakt senest tirsdag kveld og vedkommende var ved godt mot, sier pressekontakt Eskil Eriksen i Equinor.

Han sier videre at familien til den skadde og kolleger bli ivaretatt. Equinor ser alvorlig på hendelsen og vil granske ulykken intern i selskapet.

– En gransking skal avklare hendelsesforløpet og sikre læring slik at lignende hendelser ikke skal skje igjen, sier Eriksen.

Pressekontakt Eskil Eriksen

Ptil: - Dette er alvorlig

Petroleumstilsynet (Ptil) er varslet om hendelsen, slik myndighetene krever ved alvorlig personskade. El-ulykker skal, som alle fare- og ulykkessituasjoner, varsles og meldes til norske myndigheter av operatørene, ifølge Ptil.

Ptil hadde møte med Gassco og Equinor mandag denne uken. Dette for å avklare omfang av hendelsen og hvilke tiltak som er iverksatt.

– Basert på informasjon i møtet valgte vi å sende to mann på befaring til Kårstø i dag. Basert på denne avklarer vi vår videre oppfølging, sier Bjørn Thomas Bache som er tilsynsdirektør i en e-post.

Petroleumstilsynet ble varslet klokken 19 lørdag av Gassco om at de hadde hatt en «el hendelse i en SUB stasjon på Kårstø. Videre at hendelsen har ført til en alvorlig personskade. Den skadde ble møtt/hentet av innsatslag og ført til hovedkontrollrom for kjøling dusjing og ble fraktet videre til SUS via luftambulanse.»

– Hva er deres kommentar til ulykken?

– Vårt inntrykk så langt er at dette er en alvorlig hendelse. Vi er blitt gjort kjent med at hendelsen vil bli gransket på høyt nivå av Equinor og Gassco. Vi avklarer hva slags videre oppfølging vi vil ha etter befaringen, sir Bache.

Les også

Her kommer Europas største gasskraftverk

Mongstad-ulykke i juni

Senest for en måned siden hadde Equinor som operatør en alvorlig ulykke på landanlegget på Mongstad utenfor Bergen. I forbindelse med en arbeidsoperasjon som innebar drenering av varmt vann under trykk på Mongstadanlegget 27. juni, oppstod en kraftig utblåsning av varmt vann/damp. To personer befant seg oppe på et stillas for å utføre arbeidet. Den ene personen falt ned fra stillaset og ble lettere skadet. Petroleumstilsynet har bestemt seg for å granske denne ulykken.

Equinor rapporterte nylig antallet alvorlige hendelser og personskader siste tolv måneder fram til 30. juni. Det var 0,6 alvorlige hendelser per million arbeidstimer, og 2,3 personskader per million arbeidstimer. Til sammenligning var tallet 0,5 for alvorlige hendelser og 2,6 for personskader på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Les også

Nå er pengemaskinen i Nordsjøen åpnet: – Jeg synes 900 milliarder blir litt kjipt å si, så jeg runder opp til 1.000

30 felt leverer til Kårstø

Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag, ifølge Equinor. Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat/lettolje fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel,

Rundt 30 felt er knyttet opp til Kårstø via rørledninger og leverer gass og kondensat/lettolje. På anlegget blir de tyngre komponentene skilt ut. Resten, som kalles tørrgass eller salgsgass, blir sendt videre i rør til kontinentet.

De siste utbyggingene på Kårstø har medført en stor økning av anleggets kapasitet til å motta og prosessere gass. Rundt 90 millioner standard kubikkmeter rikgass kan hvert døgn strømme gjennom anlegget, ifølge Equinor.

Les også

Fersk Gassco-rapport: Barentshavet-rør kan koste opptil 35,5 milliarder

Les også

Lav gasspris og økt usikkerhet: Tror Norge vil holde igjen

Les på E24+

Ekspert: Slik kan Norge sikre oljeinntekter og få opp aktiviteten

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Equinor-elektrikar fekk brannskade. No er granskinga fullført

  2. Betalt innhold

    Dette er uhellene som er gransket på norsk sokkel i år

  3. Ptil slår alarm etter dramatisk utvikling: Rekordmange alvorlige hendelser i 2020

  4. Kollsnes-anlegget stengt ned etter branntilløp

  5. Leverte rekordmye gass til Tyskland