NRK: Grønn krisepakke på 3,6 milliarder kroner

Regjeringen vil bruke 3,6 milliarder på en grønn krisepakke, skriver NRK. Pengene skal blant annet bidra til teknologiutvikling i industrien.

 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Ifølge NRK fordeler de 3,6 milliarder kronene seg slik:

 • To milliarder går til Enova som skal satse på teknologiutvikling i industrien. I fjor delte Enova ut 5,6 milliarder kroner
 • Én milliard går til en «grønn plattform» i regi av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva, der bedrifter skal konkurrere om å utvikle nye klimateknologier. Disse pengene fordeles imidlertid over tre år
 • 600 millioner kroner går til andre tiltak

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) peker på teknologier som hydrogen, batteriteknologi, havvind og utslippsreduksjon i skipsfarten.

– Dette vil særlig rette seg inn mot industrien og klimateknologi der, og så peker vi ut noen områder der vi mener det er særlig potensial. Det handler blant annet om leverandørindustrien og maritim næring, sier Rotevatn til NRK.

Han vil imidlertid overlate til ekspertene å bestemme nøyaktig hvilke prosjekter som får støtte, skriver NRK.

På Politisk Kvarter i NRK P2 sier statsminister Erna Solberg (H) at satsingen skal bidra til å utvikle Norges næringsgrunnlag. Det er bred enighet om at oljeinvesteringene vil falle på 2020-tallet, noe som vil kreve omstilling.

– Hvis vi skal ha et næringsgrunnlag for eksempel i verftsindustrien og maritim sektor, så må det bli grønnere, sier Solberg.

– Vi må ikke bare stimulere til det vi skal leve av til høsten, men det vi skal leve av i 2030, sier Solberg.

Har etterlyst grønne prosjekter

Den siste tiden har en rekke aktører etterlyst satsinger på grønn teknologi etter coronakrisen. Samtidig har også oljebransjen bedt om skatteutsettelser under nedturen.

Dette er noen grønne utspill den siste tiden:

 • I et felles innlegg har Statkraft, Kværner, Yara, Greenstat, Hexagon Composites og Nel tatt til orde for et norsk hydrogeneventyr, i håp om å skape 10.000 til 15.000 nye arbeidsplasser
 • Arbeiderpartiets Espen Barth Eide og Are Tomasgard frykter at Norge skal bli akterutseilt på hydrogen, etter at hydrogenstrategien er forsinket og flere andre land legger frem ambisiøse planer for hydrogensatsinger
 • SV har foreslått å fremskynde grønne tiltak som elektrifisering av oljeplattformer og fornying av nærskipsfarten, blant annet med krav om bruk av hydrogen, og å bygge en norsk infrastruktur for hydrogen
 • Zero har krevd at Norges satsing på fangst og lagring av CO2 fremskyndes som del av krisepakkene etter coronakrisen. Regjeringen har sagt at den vil ta en avgjørelse i statsbudsjettet for 2021, som kommer i oktober
 • Venstresidens tankesmie Manifest ønsker en havvindsatsing som de håper kan skape titusener av årsverk. Tidligere har også Rederiforbundet, Aker Solutions, El- og IT-forbundet og Arbeiderpartiet krevd en slik satsing
Les også

Frykter at hydrogentoget går uten Norge: – Brenner mer under føttene våre enn vi har trodd

Trappet opp oljepengebruken

Solberg-regjeringen har ikke flertall i Stortinget, og må derfor forhandle med opposisjonen for å få godkjent den grønne pakken.

Dette er en satsing ment for tredje fase etter coronakrisen, der staten skal bidra til å få opp igjen farten i økonomien etter en fase med nedstengning og en fase med gradvis gjenåpning av aktiviteten.

Krisetiltak og trygdeutgifter har ført til at regjeringen har måttet trappet opp årets oljepengebruk til 420 milliarder kroner så langt, fra opprinnelige planer om å bruke 244 milliarder kroner.

I den sammenhengen er 3,6 milliarder kroner et relativt lite beløp. Men Rotevatn sier til NRK at regjeringen ønsker å være ansvarlig i pengebruken, og ber opposisjonen ikke øke pengebruken altfor mye.

Les også

Vil ha grønn vekst etter coronakrisen: – Det Norge lever av, går ut på dato

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Sveinung Rotevatn
 3. Innovasjon Norge
 4. Enova
 5. Teknologi

Flere artikler

 1. Vil ha grønn vekst etter coronakrisen: – Det Norge lever av, går ut på dato

 2. Kritisk til regjeringens hydrogenstrategi

 3. Rotevatn med ny marsjordre til Enova: Skal satse tyngre på klima

 4. Krever ferger og hurtigbåter med lavutslipp: – Da skaper vi arbeidsplasser

 5. Norge bruker 4 milliarder krisekroner til grønt skifte: – Katastrofalt dårlig