Vindkraft i Norge

Sunnmøre tingrett stanser ikke vindkraft på Haramsøya

Sunnmøre tingrett har avgjort at vindmotstanderne har tapt saken om en midlertidig stans i utbyggingen av vindkraftverket på Haramsøya. Det er tredje gang i år at vindmotstandere taper en slik sak.

Dette bildet er fra en demonstrasjon på Haramsøya tidligere i år.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Sunnmøre tingrett har nå avgjort saken om en midlertidig forføyning mot Haramsøya vindkraftverk.

Retten har avgjort at utbyggerne får fortsette med anleggsarbeidet, og at de lokale vindmotstanderne må betale saksomkostninger på 950.000 kroner.

Det kommer frem i en avgjørelse torsdag.

«Ved den langvarige og omfattende konsesjonsbehandlingen er det enkelte forhold som kunne vært behandlet på en bedre måte. Dette særlig sett i lys av de skjerpede kravene til saksbehandlingen som hovedsakelig har vært oppstilt i etterkant av vedtakene i denne saken», skriver Sunnmøre tingrett i dommen.

«Retten mener derimot at saksbehandlingen samlet sett har vært tilfredsstillende, og at det ikke foreligger mangelfullt avgjørelsesgrunnlag eller andre saksbehandlingsfeil på et punkt som kan ha betydning for noen del av innholdet i Haram Kraft AS’ anleggskonsesjon», skriver retten.

– Vi er tilfreds

Retten mener at det ikke er gjort feil som kan ha virket inn på vedtakene i saken, verken enkeltvis eller samlet. Derfor blir ikke kravet fra vindmotstanderne tatt til følge.

«Det er derfor ikke sannsynliggjort at konsesjonen til Haram Kraft AS er ugyldig», skriver tingretten.

– Min umiddelbare reaksjon er at det for Haram Kraft hele tiden har vært viktig å følge alle lover og regler, og også å sørge for en mest mulig skånsom utbygging, sier daglig leder Olav Rommetveit i Haram Kraft AS og utbyggerselskapet Zephyr til E24.

– Vi er tilfreds med at retten har gitt oss medhold, sier han.

– Jeg er skuffet

Leder Birgit Oline Kjerstad for «Nei til vindkraftverk på Haramsøya» er ikke fornøyd med avgjørelsen.

– Jeg er skuffet. Men jeg er ikke overrasket. Og jeg er uenig i dommen. Men jeg har ikke fått lest den skikkelig ennå. Vi skal ha styremøte nå, og ta stilling til om vi skal anke, sier Kjerstad til E24.

– Vi var forberedt på at vi kunne tape, sier hun.

Kjerstad er ikke bekymret for saksomkostningene på nær én million, og sier at motstanderne ikke ville ha gått til sak hvis de ikke visste at de hadde økonomi til det. Ålesund kommune har også støttet søksmålet med 500.000 kroner.

– Vi har fått støtte fra kommunen og fra det norske folk. Så det er det som gjør at vi nå kan vurdere en anke. Innsamlingen pågår allerede, sier Kjerstad.

– Jeg skulle ønske at jeg slapp å bruke Ålesund kommunes midler på dette. Men hvis det skal en halv million kroner til for å berge dette fjellet, så er det en god investering i bolysten på øya, sier hun.

Tredje tap for vindmotstandere

Dette er den tredje saken av denne typen vindmotstandere har tapt i år.

 • I juni tapte organisasjonen Motvind en sak i Jæren tingrett om midlertidig forføyning ved Vardafjell vindkraftverk. De måtte betale saksomkostninger på 1,3 millioner kroner
 • I oktober tapte reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke en sak om midlertidig forføyning mot Øyfjellet vindkraftverk, og måtte ut med 1,76 millioner kroner i saksomkostninger, som Motvind har bidratt til å dekke gjennom pengeinnsamlinger
 • Nå har den lokale gruppen «Nei til vindkraft på Haramsøya» tapt en sak i Sunnmøre tingrett om midlertidig forføyning mot det lokale vindkraftverket

I tillegg til dette har også enkelte lokale grunneiere tapt en sak i Haugaland tingrett hvor de krevde midlertidig forføyning mot Tysvær vindkraftverk knyttet til uenighet om en nettlinje. De måtte ut med 315.000 kroner i saksomkostninger.

– Man kan være uenig i hvordan myndighetene vekter ulike hensyn i saksbehandlingen, men det er ikke nok til å gjøre en konsesjon ugyldig. Vi er glade for Sunnmøre tingretts avgjørelse, sier spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i vindbransjens organisasjon Norwea til E24.

Utbyggeren på Haramsøya mener at de har forsøkt å ta hensyn til naturen ved å redusere antallet turbiner. De viser også til at Norge vil øke sitt kraftbehov over tid.

– Vi trenger mye ny kraftproduksjon i Norge, men må samtidig sørge for at minst mulig natur blir berørt. På Haramsfjellet har vi redusert antallet turbiner fra 16 til åtte, og naturinngrepet er derfor vesentlig mindre enn det konsesjonen opprinnelig åpnet for, sier Rommetveit.

Påstander om feil

I søksmålet kom «Nei til vindkraftverk på Haramsøya» med en rekke påstander om feil i prosessen og mot utbyggeren Zephyr.

Aksjonsgruppen mente blant annet at rasfaren ikke var utredet grundig nok, og at målingene for støy og vind ikke var gode nok. Motstanderne mente også at verken de eller innbyggerne hadde fått komme til orde i høringsprosessene. Zephyr avviste disse påstandene, og viser til at vedtakene har vært på høring.

I slutten av mars godkjente Olje- og energidepartementet byggingen av kraftverket på Haramsøya med åtte turbiner. Departementet opprettholdt dermed NVEs godkjenning som ble gitt i 2008.

Departementet avslo dermed klagene fra Haram kommune, flere organisasjoner og lokale personer. De mente det hadde manglet involvering av lokalsamfunnet, og utredninger av støy, skyggekast, visuelle virkninger og naturmangfold.

– Har vært flere møter

I klagevedtaket viste departementet blant annet til at utbyggeren og NVE har behandlet saken etter regelverket, og har vært i dialog med lokalsamfunnet.

«Det er i denne vurderingen lagt vekt på at det har vært flere møter med kommunen, grunneiere og landbruket», skrev departementet i klagevedtaket.

Vindkraftanlegget på Haramsøya har ført til massive demonstrasjoner - både fra lokalbefolkningen og andre motstandere.

I forrige måned tapte også privatperson Anne-Grete Thue en sak om midlertidig forføyning på Haramsøya. Hun ville nekte utbyggerne av vindkraftverket å kjøre anleggsmaskiner over hennes eiendom. Sunnmøre tingrett dømte Thue til å betale 268.000 kroner i saksomkostninger.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Vindkraft i Norge
 2. Zephyr
 3. Vindkraft
 4. Haram
 5. Olje- og energidepartementet

Flere artikler

 1. Tapte rettssaken om vindkraft på Haramsøya

 2. Betalt innhold

  Her bygges det vindkraftanlegg på spreng. Samtidig vurderer tingretten full stans.

 3. Solberg møtte vindkraftmotstandere: - Vi er forbanna!

 4. Vindkraftaktivister på Haramsøya går til ny rettssak mot staten

 5. Personer hoppet i vannet ved Haramsøya - hindret skip med vindturbiner