Rødt år også for Repsol

Oljeselskapet som de senere år er mest omtalt i forbindelse med Yme-feltet, fikk seg en smell i 2020. Et tap på nesten 2,5 milliarder og en inntektshalvering er fasit. Pandemi og lav oljepris er synderen, hevder de.

Maersk Inspirer på Yme-feltet.
  • Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)
Publisert: Publisert:

Repsol føyer seg i rekken av oljeselskap som i 2020 må rapportere røde tall. Resultatet før skatt var et tap på 541 millioner kroner. Dette er vesentlig svakere enn 2019 da selskapet endte på 1,94 milliarder i pluss. Nedgangen er altså på nær 2,5 milliarder kroner.

– 2020 har for oss, som andre aktører, vært et krevende år med pandemi og lav oljepris. I tillegg har vi hatt høy aktivitet på Yme-prosjektet, som planlegges å komme i drift senere i år, og på Gyda-feltet, hvor vi nå driver med avslutningsarbeidene i form av plugging av brønner og forberedelser til fjerning av installasjoner ute på feltet, sier Grethe Elise Foldnes i Repsol Norge.

Yme del tre

I juni ble det kjent at alle Maersk-ansatte knyttet til «Maersk Inspirer» overtas av Repsol. Dette kom som følge av produksjonsstarten på Yme-feltet. 60 ansatte fikk da Repsol som sin nye arbeidsgiver. Yme-feltet er ingen ny bekjentskap for Repsol. Feltet produserte nemlig olje fra 1996 til 2001, og ble deretter besluttet gjenåpnet i 2007. Grunnet store produksjonsfeil på den nye plattformen måtte prosjektet skrotes.

Dette regnes som en av de største skandaleprosjektene i norsk oljehistorie. I forbindelse med den historiske bommen ble kostnaden 14 milliarder kroner, et tap som stort sett ble dekket av den norske stat.

Igjen går oljeselskapet på og forsøker seg med Yme igjen. Prosjektet koster over åtte milliarder kroner og det er forventet at feltet skal produsere i ti år. Oppstart er ventet senere i år.

Maersk Inspirer ble oppgradert på Aker Solutions verft på Eigerøy.

2020 ble ikke en økonomisk god opptakt til Yme del tre. En halvering av inntektene er et av de største utslagene. Fra 2019 kuttes de nemlig fra 4,84 milliarder til 2,4 milliarder. Inntektssvikten kan derfor anses som hovedgrunnen til den negative bunnlinjen til den norske grenen av det spanske oljeselskapet.

– Fungert etter hensikten

Hovedaktiviteten for selskapet har vært ferdigstillelsen av nye Yme og avviklingen av brønnene til Gyda. Gyda skal være fullstendig avviklet innen tredje kvartal i år. Dette vil også påvirke Repsols drift i år.

– Repsol går inn i en ny fase i år der Gyda avsluttes og Yme går over fra prosjektfase til produksjon, så vi vil fremover se endringer i organisasjonen. Som alltid vil vi måtte tilpasse organisasjonen til den porteføljen og oppgaver som selskapet står overfor i nær fremtid samt at vi må tenke langsiktig for å sikre god økonomisk drift og bærekraft over tid, sier Foldnes.

Foldnes sier at oljeskattepakken har bidratt til å holde aktiviteten høy, på tross av lave olje- og gasspriser.

– Den har helt klart fungert etter hensikten, slår hun fast.

Høy aktivitet blir det også fremover skal vi tro Foldnes.

– Vi ser god effekt av høy oljepris, og vi har høy aktivitet med å ferdigstille Yme-plattformen til produksjonsstart, slår hun fast.

Snittproduksjonen av daglige fat oljeekvivalenter lå på 25.000 per dag. Dette var en reduksjon på 16 prosent sammenlignet med 2019. Foldnes legger til avslutningsvis at lav etterspørsel har bidratt til denne reduksjonen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Repsol
  2. Olje
  3. AftenbladetE24
  4. Oljepris

Flere artikler

  1. Oljeselskap tar over 60 Mærsk-ansatte

  2. Oljedirektoratet godkjenner oppstart på Yme-feltet

  3. Tilsyn fant mange regelbrudd på Yme-feltet

  4. Ny rapport: Skattepakken til olja har fungert

  5. Equinor venter med oppstart av Martin Linge