Venter kraftig økt forbruk i Norge: Disse vil sluke mest strøm

Elektrifisering av oljeplattformer, kraftkrevende industri og nye datasentre vil bidra til kraftig vekst i kraftforbruket frem til 2035, tror NVE.

MER STRØM: Strømforbruket i Norge skal øke kraftig frem til 2035, tror NVE. Noen av dem som trenger mer strøm er Troll-feltet, de nye feltene på Utsirahøyden, Martin Linge, og flere Hydro-anlegg og andre industrianlegg. Bildet viser Troll A-plattformen.

Foto: Anette Westgard, Statoil
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Energiforbruket i Norge vil trolig fortsette å stige kraftig i årene som kommer.

Det mener Norges Vassdrags- og energidirektoratet (NVE), som anslår en økning i forbruket fra 133 terawattimer (TWh) i 2016 til 157 TWh i 2035.

Det er mer enn den samlede kraftproduksjonen i 2016, som var på 149 TWh.

Heldigvis venter de fleste eksperter at også kraftproduksjonen vil fortsette å øke, og at Norge og Norden derfor vil ha overskudd på strøm de neste tiårene.

Les mer: Utenlandske penger gir nordisk strømboom

Det er særlig i industrien, oljebransjen, datasentre og transport at veksten i det norske strømforbruket skal komme, tror NVE.

Forbruket i kraftkrevende industri, datasentre og oljebransjen vil stige fra rundt 56 TWh i 2016 til 73 TWh strøm i 2035, ifølge NVEs anslag.

– Strømforbruket innen industri, petroleumsnæringen og datasentre kan øke med 17 TWh fram til 2035, sier Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør i NVE.

Store strømforbrukere

Noen sentrale strømforbrukere i industrien og oljebransjen frem til 2035, ifølge NVE:

Kraftintensiv industriOlje- og gassbransjen
Pilotanlegg for aluminium, Hydro Karmøy Økt forbruk på gasskjempen Troll
Oppstart linje B hos Hydro Søral i Kvinnherad Utvidelse av gassanlegget på Nyhamna
Utvidelse hos Wacker Chemie på Holla Elektrifisering av plattformer på Utsirahøyden (Johan Sverdrup, Gina Krog, Edvard Grieg og Ivar Aasen)
Utvidelse av Boliden i Odda Martin Linge-plattformen
Fullskalaanlegg på Hydro Karmøy

NVE regner med at strøm til transport vil legge beslag på mye mer strøm enn i dag. Blant annet skal antallet elbiler øke kraftig fra 100.000 i 2016 til 1,8 millioner elbiler i 2035.

Dette bidrar til at transportsektorens forbruk stiger fra én TWh i 2016 til ni TWh strøm årlig i 2035, tror NVE.

I vanlige bygninger skal strømforbruket derimot gå ned, på grunn av bedre bygninger, mer effektivt elektrisk utstyr og flere varmepumper.

Det vil gjøre at kraftforbruket i bygg faller fra 65 TWh i 2016 til 64 TWh i 2035, tror NVE.

Slik venter NVE at Norges strømforbruk skal utvikle seg fra 2016 til 2035. Industrien og transportsektoren vil etterspørre mer strøm, mens forbruket i bygninger vil ligge nokså flatt.

Foto: NVE

Stor usikkerhet om industriforbruk

NVE understreker at det er usikkerhet, og det kan bli færre nyinvesteringer i industrien og svakere utvikling i strømforbruket hvis rentene, strømprisen og CO2-prisen stiger og hvis kronen styrker seg.

På den andre siden kan forbruket bli høyere enn ventet hvis etterspørselen etter produktene fra norsk kraftkrevende industri holder seg stor, og det kommer nye næringer, som for eksempel hydrogenproduksjon ved hjelp av elektrolyse.

En annen joker i strømforbruket er datasentre, hvor det har kommet to nye bare i første kvartal 2018. Et datasenter på 100 megawatt krever rundt én TWh strøm årlig, og et slikt senter kan settes opp i løpet av bare noen måneder.

– Vi har i denne analysen kommet fram til at strøm til store datasentre vil nå tre til fire TWh i 2035. Dette kan fort vise seg å være et forsiktig anslag hvis mange av de foreliggende planene blir gjennomført, sier Sanderud.

Derfor ligger NVEs laveste og høyeste anslag for forbruket i industrien og oljesektoren på henholdsvis 60 og 80 TWh forbruk i 2035.

Venter mye ny produksjon

NVE har så langt ikke gjort nye beregninger av utviklingen i produksjonen av kraft, men det har nettoperatøren Statnett.

Statnett forventer kraftoverskudd i lang tid i Norge, og legger til grunn at Norge vil produsere 9 TWh mer enn forbruket i 2030 og 15 TWh mer enn forbruket i 2040.

Ifølge Statnett trengs det rundt 60 TWh ny strømproduksjon i Norden for at tilbud og etterspørsel skal være i balanse i 2040, blant annet fordi Sverige skal stenge ned 30 TWh kjernekraft.

Men nettoperatøren legger til grunn at det kommer hele 100 TWh med ny kraft inn i det nordiske kraftmarkedet, blant annet sol- og vindkraft, frem til 2040.

I så fall skulle det være nok kraft både til eget forbruk og eksport gjennom utenlandsforbindelser fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Kan bli dyrere nettleie

Samtidig som forbruket øker, bygges det også ut store mengder fornybar energi i form av vindkraft, som må kobles til nettet. For å sikre at nettet kan frakte strømmen dit den trengs, er det nødvendig med nye kraftlinjer.

I tillegg sliter mange nettselskaper med aldrende kraftnett som må oppgraderes eller skiftes ut.

Kraftnettet skal ifølge NVE rustes opp for 140 milliarder kroner bare frem til 2025, noe som vil kunne øke nettleien for mange vanlige forbrukere, til tross for at vanlige husholdninger ikke skal øke sitt forbruk nevneverdig.

Les mer: Bygger kraftlinjer for 140 mrd.

STIGENDE KURS: Slik har Norges strømforbruk (oransje linje) og strømproduksjon (blå linje) utviklet seg mellom 1950 og 2016.

Foto: NVE
Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Strømpriser
  2. Energi

Flere artikler

  1. Statnett venter høyere strømforbruk

  2. NVE venter høyere strømpriser mot 2040: Sør-Norge får dyrest strøm

  3. Kan bli behov for 16 mrd. i kraftlinjer: Klimagrep kan øke strømprisen

  4. Elektrifisering av sokkelen krever mye kraft: – Umulig uten vindkraft

  5. Oljebransjen skal sluke store mengder strøm: Tror likevel strømprisen faller