Fersk rapport: Venter kraftig oljevekst i 2019

Oljeinvesteringene vil øke kraftig til 184,5 milliarder kroner i 2019, anslår Norsk olje og gass i en fersk rapport. Men bransjeorganisasjonen frykter endrede rammevilkår.

FERSKE ANSLAG: Norsk olje og gass legger frem ferske anslag for fremtiden på norsk sokkel. Dette er administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

2018 endte med en oljepris på 54 dollar fatet.

Lenge steg oljeprisen – fra 66 dollar fatet ved årets inngang til 86 dollar fatet i starten av oktober. Det ga ny optimisme i oljebransjen.

Siden da har usikkerhet om handelskrigen mellom USA og Kina og usikkerhet om global vekst bidratt til både børsfall og oljeprisfall. Dermed er uroen tilbake i markedene.

Mandag legger Norsk olje og gass frem en fersk rapport med spådommer for norsk sokkel de neste årene, og der varsles det oppgang i investeringene.

Årsaken er at flere prosjekter har blitt lønnsomme på grunn av økt konkurransekraft, påpeker organisasjonen.

I perioden 2019, 2020 og 2021 vil investeringene ligge over 2018-nivået, anslår bransjeorganisasjonen. Men frem mot 2023 vil investeringene avta markert.

Oljeinvesteringene skal øke fra 159 milliarder kroner i fjor til 184,5 milliarder kroner i 2019, anslår Norsk olje og gass. Tallet for fjoråret er hentet fra Statistisk Sentralbyrås oljetelling fra november, og er omregnet til 2019-kroner.

Faller frem mot 2023

2019-anslaget fra Norsk olje og gass ligger høyere enn Statistisk sentralbyrås anslag fra november, og årsaken til dette er at SSB ikke teller med prosjekter før utbyggingsplanen er levert til myndighetene.

Dette venter Norsk olje og gass av investeringer i årene fremover:

 • 2018: 159 milliarder
 • 2019: 184,5 milliarder
 • 2020: 182,5 milliarder
 • 2021: 168 milliarder
 • 2022: 156,5 milliarder
 • 2023: 141,5 milliarder

I sin forrige investeringsprognose fra desember 2017 ventet Norsk olje og gass investeringer på 143 milliarder kroner for 2018. Organisasjonen sier nå at den undervurderte aktiviteten som bygget seg opp på sokkelen i fjor, spesielt innen leting.

Organisasjonen hadde ventet uendret antall brønner i fjor, men fasiten for 2018 ble at bransjen boret 56 bore- og avgrensningsbrønner, opp fra 36 året før.

Bekymret for leting

Norsk olje og gass er bekymret for noen av prosjektene på sokkelen hvor det ennå ikke er tatt investeringsbeslutning, og for den politiske debatten rundt fremtiden for bransjens incentivordninger.

– Investeringene i oljevirksomheten ventes å øke kraftig fremover, men det forutsetter at rammevilkårene forblir stabile, sier administrerende direktør Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Ifølge organisasjonen er det ennå ikke tatt beslutning for 40 prosent av investeringene som ventes i 2023, noe som tilsvarer investeringer for rundt 45 milliarder kroner.

– Dersom det oppstår uklarhet om hvilke rammebetingelser som skal gjelde, vil store deler av disse investeringene kunne bli avlyst eller utsatt. Det vil få konsekvenser for titusenvis av arbeidsplasser og for statens inntekter, sier Schjøtt-Pedersen.

Lavere kostnader

Rundt 60 funn på sokkelen vurderes nå for utbygging, men mange av dem er små og har utsatt lønnsomhet, til tross for kostnadskuttene de siste årene. Norsk olje og gass sier det er grunn til å tro at mange av dem vil bli bygget ut.

Fremtiden for disse prosjektene avhenger både av stabile rammevilkår og av at bransjen selv unngår en ny kostnadsgalopp, advarer Schjøtt-Pedersen.

De siste årene har utbyggingskostnadene på sokkelen bortimot halvert seg, ifølge Norsk olje og gass, som tidligere har vist til omfattende kutt i prosjekter som fase to av Johan Sverdrup-feltet, Utgard, Oda, Trestakk, Dvalin og Snilehorn.

– Det gir opptur og fornyet optimisme i hele næringen, men den oppturen kan kun vare så lenge vi beholder kostnadsfokuset, sier Schjøtt-Pedersen.

Har jekket opp prognosene

Bransjen etterlyser fortsatt nye arealer, for det er planlagt få nye, store utbygginger etter at dagens store prosjekter er avsluttet, som Sverdrup-feltet og Johan Castberg-feltet.

Les mer: Færre store oljeprosjekter på 2020-tallet: – Det er bekymringsfullt

Les også

Norsk olje og gass spår ny oljefest

I forrige investeringsprognose i desember 2017 spådde Norsk olje og gass at 2018 ville bli et bunnår for olje- og gassinvesteringene, fulgt av to år med oppgang. Deretter skulle det komme et nytt fall i 2021 og 2022.

For to år siden var utsiktene enda verre. Da ventet Norsk olje og gass at oljeinvesteringene ville falle til et bunnivå på 131 milliarder kroner i 2018 og bli liggende der til 2021.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Norsk olje og gass

Flere artikler

 1. Kortvarig oppgang for oljebransjen: Venter oljefall fra 2020

 2. Ser ikke like mørkt på oljeinvesteringene: Budsjettsprekker øker 2020-anslaget

 3. Ferske tall fra Norsk olje og gass: Venter ny topp i oljeinvesteringer i 2020

 4. Betalt innhold

  Optimismen dramatisk opp i oljebransjen

 5. Norges Bank venter høyere oljeinvesteringer i 2019