Karbonfangst (CCS)

Denne brønnprøven er en joker for et gigantisk norsk CO₂-lager

Her holder Equinor-sjef Eldar Sætre opp en milepæl i selskapets klimainnsats: En prøve fra selskapets nye «CO₂-brønn». Den blir avgjørende for om regjeringen gir grønt lys til høsten, forklarer oljeministeren.

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor viser frem prøven fra Eos-brønnen til olje- og energiminister Tina Bru (H).
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

– Jeg tror det er første gang jeg kan gratulere med at man ikke har gjort et oljefunn, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Hun sitter ved siden av Equinors konsernsjef Eldar Sætre og begge smiler når de ser på hva Sætre har tatt med seg:

En fersk prøve fra den første brønnen i Northern Lights-prosjektet – som forsøker å få til en storstilt CO₂-lagring på norsk sokkel.

De markerer nå at den første brønnen for mulig fremtidig CO₂-lagring på norsk sokkel er boret. Allerede i dag deponeres CO₂ på Sleipner- og Snøhvit-feltene, men dette er snakk om CO₂ fra produksjonen.

Les også

Bakgrunn: For første gang håpes det på tørr brønn i Nordsjøen

Equinor har slått seg sammen med oljegigantene Total og Shell for å finne et sted å lagre Co₂ på norsk sokkel – for de tror karbonfangst er en sentral del av klimafremtiden.

– Det er mange sektorer i samfunnet som ikke har andre alternativer enn dette for å avkarbonisere seg, sier Sætre og legger til at CO₂-lagring også kan brukes for å produsere ren hydrogen fra naturgass.

Skal man lykkes med prosjektet er man imidlertid avhengig av at man finner formasjoner og reservoarer som kan holde på Co₂-gassen, slik at den ikke siver ut igjen. Eldar Sætre er fornøyd med resultatene:

– Man trenger sandstein av god kvalitet – det har vi fått bekreftet at vi har, så trenger man en kappe som gjør at gassen ikke stiger opp igjen – det har vi også fått bekreftet gjennom et tykt skiferlag, sier Sætre mens han klemmer og presser på den lille prøven.

– Så dette fungerer som et CO₂-lager?

– Ja, absolutt. Det gjenstår noen analyser, men det er ingen tvil om at dette fungerer, sier Sætre.

– Boreresultatene viser jo at det vi hadde håpet og trodd på, nemlig at Nordsjøen har velegnede reservoarer for CO₂-lagring, stemmer, supplerer Tina Bru.

I april i fjor ble det klart at staten skulle stille opp med opp til 345 millioner i bidrag til boringen og fremdriften på boringen har vært svært viktig for fremdriften i hele det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet.

Kan være klart i 2024

Boringen er en viktig brikke i det større norske CCS-initiativet (karbonfangst og -lagring), der man ønsker å fange CO₂ fra betongproduksjonen hos Norcem i Brevik og fra forbrenningen på avfallsanlegget til Fortum på Klemetsrud i Oslo, frakte det til Nordsjøen og lagre det der.

Tina Bru sier at boringen er «avgjørende» i prosessen som har et mål om å ende med en statlig investeringsbeslutning i forbindelse med statsbudsjettet til høsten.

Håpet er at man også kan importere CO₂ fra Europa og lagre det på norsk sokkel. Med en stadig strammere klimapolitikk og dyrere klimakvoter kan det bli god butikk for Norge å lagre klimagasser en dag.

– Når kan man være i gang med CO₂-lagringen?

– Vi har indikert 2024 hvis dette går som planlagt, sier Sætre.

E24 møter Sætre og Bru på Colosseum kino i Oslo, rett før de skal inn til bransjeforeningen Norsk Olje og gass’ årskonferanse. Her samles toppene i den norske oljenæringen og leverandørindustrien sammen med statsministeren, olje- og energiministeren og andre sentrale politikere.

Årets konferanse har fått navnet «Energisk» og kan friste med et foredrag av tidligere president Barack Obamas energirådgiver, Jason Bordoff.

– Staten og Northern Lights-partnere skal jo forhandle om vilkårene og dere må jo bli enige hvis dette skal bli noe av. Hvordan går det?

– Vi må bli enige om det kommersielle rammeverket og der er diskusjonene gode, sier Sætre.

– Vi har hatt god fremdrift og jeg tror vi kommer i mål som planlagt, sier Bru.

– Vi har jobbet med dette prosjektet i over seks år nå og jeg vil si at stemningen for dette i Europa er langt bedre nå. Det er en helt annen driv. Samtidig vil jeg si at det er en viktig forutsetning for regjeringen at kostnaden for dette ikke er avskrekkende og at det er relevant teknologisk, fortsetter oljeministeren.

Les også

Equinor, LO og NHO sammen om nytt klimamål: Norsk sokkel skal bli utslippsfri

Håper å kunne bli storimportør av klimagass

Det var i 2017 det ble klart at Equinor (den gang Statoil) skulle lede an arbeidet med å få transportert CO₂-gass ut på norsk sokkel og lagre det, i samarbeid med oljegigantene Shell og Total.

Opprinnelig var også Yaras anlegg i Porsgrunn med som en av bidragsyterne, men de trakk seg etter hvert ut og Norcem og Fortum sto igjen.

Brønnen som er boret 2.500 meter ned under havbunnen har fått navnet EOS (31/5–7) og ligger sør for Troll-feltet i Nordsjøen. Etter at analysearbeidet er ferdig håper Equinor, Total og Shell å kunne gjøre en endelig investeringsbeslutning til våren.

Equinor påpeker at hvis Northern Lights-prosjektet lykkes, så vil man få på plass det første CO₂-lageret med plass til å lagre utslipp fra industri både i Norge og Europa i denne formasjonen i Nordsjøen.

I tillegg til å løse de teknologiske utfordringene har Norge også jobbet iherdig for å få fjernet de regulatoriske hindringene. En konvensjon fra 1972 har nemlig stått i veien for at Norge kan ta imot Co₂ fra andre land, men i fjor høst kom man et langt steg videre mot å fjerne dette eksportforbudet.

– Et viktig element her er jo kostnadene, hva koster dette per tonn?

– Vi har indikert (en prosjektkostnad, journ.anm.) på seks til syv milliarder, men dette er tall vi jobber med, også opp mot leverandørene våre. Det endelige kostnadsanslaget vil bli en del av PUDen (utbyggingsplanen, journ.anm.) vi skal sende over til myndighetene, sier Sætre.

– Er dette konkurransedyktig i en verden der CO₂- og kvotepriser er ventet å stige?

– Vi opplever en stor interesse rundt dette og man trenger jo kunder. Vi tror det er betalingsvilje for dette og kvoteprisene vil jo påvirke bildet, sier Sætre og legger til at det særlig i Tyskland er interesse, men også utenfor Europa.

– Og kostnadene må jo ned over tid, men dette er jo som høna og egget, man må sette i gang det første prosjektet for å få det til – altså få ned kostnadene, sier Sætre videre.

– Har dere kunder da?

– Vi har jo de to norske og vi har også signert syv intensjonsavtaler. I tillegg er det langt flere som har vist interesse, sier Sætre.

Les også

Nok et oljeselskap med ambisiøs klimaplan: Slik vil Eni kutte utslippene

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Karbonfangst (CCS)
 2. CO2
 3. Equinor
 4. Eldar Sætre
 5. Norsk sokkel
 6. Karbonfangst
 7. Norcem

Flere artikler

 1. Equinor sender karbonfangst-regning til Tina Bru

 2. Vil bruke 6,9 mrd. på prestisjetung CO₂-lagring

 3. Aker Carbon Capture hopper etter CO₂-melding

 4. Milepæl for Equinor, Shell og Total: Alt klart for norsk CO₂-lager

 5. Oljekjempen tror CO₂-lagring vil lønne seg: – Vi er helt sikre