Vindkraft i Norge

– Det har til tider vært en hard tone

Olje- og energiminister Tina Bru er bekymret for den harde tonen i debatten om vindkraft, og frykter at folk ikke tør mene noe av frykt for å bli uthengt eller truet.

Olje- og energiminister Tina Bru (H).

Frode Hansen
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

E24 skriver denne helgen om demonstrasjonene mot vindanlegget på Haramsøya, og at arbeiderne blir hengt ut og sliter med å få gjort jobben sin.

Ordbruken rundt vindkraft bekymrer olje- og energiminister Tina Bru (H), som selv nylig ble oppsøkt av vindkraftmotstandere på gaten og møtt med ubehagelige kommentarer. Dette gjorde at hun følte seg utrygg, fortalte hun senere til VG.

Det har også vært diskusjon blant motstanderne av vind om ordbruken, i en debatt der det dukker opp uttrykk som «voldtekt», «ran», «etnisk rensing» og «krig» om vindkraft i norsk natur, og krigslignende metaforer som «kanonføde» og «heimestyrkar».

Vindaktører omtales som «quisling» og «judas», eller «vindbaroner» og «klimaprofitører».

Les også

Stormen på øya: Kampen mot møllene

– Det har til tider vært en hard tone, skriver Tina Bru i en e-post til E24.

– Jeg tar sterk avstand fra sjikane, trusler og hærverk. Det er en fare for den demokratiske prosessen når folk, det være seg politikere, grunneiere eller andre, ikke tør å delta i samfunnsdebatten i frykt for å bli uthengt på sosiale medier, eller truet, skriver Bru.

Det har også skjedd dramatiske hendelser. En mann ble i år dømt for skremmende oppførsel i trafikken mot en ansatt i Trønderenergi, det har vært brann i anleggsmaskiner, og veier har blitt blokkert med kjetting.

– Det er ikke greit

Statsråden er bekymret for arbeiderne på omstridte vindanlegg som Haramsøya og Frøya, som opplever å bli trakassert og hindret i å gjøre jobben sin.

– Jeg synes likevel det er verst at helt vanlige folk som går på jobb i energibransjen opplever trakassering og frykt. Det er ikke greit og er noe vi bør ta et kollektivt ansvar for å forbedre, skriver Bru.

Les på E24+

På innsiden av vindkraftopprøret i Europa

– Jeg mener også at debatten har blitt veldig lite nyansert. Det er for eksempel ikke slik at strømprisen går opp med vindkraft, at konsekvensene for natur og miljø ikke er utredet, at en konsesjon presses gjennom lokalt eller at vi har enorme ubrukte vannkraftpotensialer, skriver Bru.

– Legitimt å være mot vindkraft

Olje- og energiministeren har imidlertid lyttet til kritikken, blant annet om for lang tid fra konsesjon til bygging. Nylig la hun frem en stortingsmelding om vind, hvor hun presenterte en rekke innstramminger for vindkraften.

– Det er helt legitimt å være mot vindkraft. Når man gjør naturinngrep, skaper det engasjement og konflikt. Jeg forstår at vindkraftdebatten kan vekke sterke følelser og en opphetet debatt, sier Bru.

– Noen steder er det stor motstand, blant annet på Haramsøya. Vi ser at det bygges ut vindkraft mange steder i landet. Vi bør ta oss tid til å lære av erfaringene med disse utbyggingene og har derfor tatt en pause i konsesjonsbehandlingen av nye prosjekter, sier hun.

Det er for tiden 14 pågående vindkraftutbygginger i Norge, ifølge NVEs interaktive vindkart.

Det ble bygget ut kapasitet på om lag 506 megawatt i 2018, 750 megawatt i 2019 og 523 megawatt i 2020, mens utbyggingen sto nokså stille i de foregående årene. Nå vil Bru ta mer lokale hensyn.

– Jeg mener vi framover skal ha en enda bedre konsesjonsbehandling der lokal forankring blir styrket og der det tas enda større hensyn til miljø og naboer. Dette har jeg foreslått i den nye vindkraftmeldingen til Stortinget, skriver hun.

De siste tre årene har det blitt installert mye mer vindkraft enn i årene før, med en kapasitet på over 500 megawatt per år.

NVE

– Forbruket av kraft vil øke

Bru understreker imidlertid at Norge vil komme til å trenge mer kraft, og at satsingen på vindkraft har vært et ønske fra Stortinget.

– Utbyggingen av vindkraft som skjer i dag, er resultatet av et tverrpolitisk ønske gjennom mange år om å legge til rette for vindkraft i Norge. Prognosene viser at forbruket av kraft i Norge vil øke i årene som kommer, skriver Bru.

– På lang sikt vil vi bruke mer elektrisitet, og vi skal erstatte fossil energi ved å elektrifisere samfunnet. Vi elektrifiserer transportsektoren, norsk sokkel og videreutvikler norsk industri. Vi har også vekst i ny kraftkrevende virksomhet, som datasentre, skriver hun.

Det blåser også mye i Norge. Ifølge NVE er norske vindkraftprosjekter gjerne 30 til 40 prosent mer effektive enn prosjekter i det kontinentale Europa, med opptil 1.000 flere fulldriftstimer per år (ett år har 8.760 timer).

– Samtidig har vi Europas beste vindressurser, og vindkraft på land har lavest utbyggingskostnader. Dette gir grunnlag for næringsutvikling og energiomlegging, skriver olje- og energiministeren.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Vindkraft i Norge
  2. Vindkraft
  3. Tina Bru

Flere artikler

  1. Få vindprosjekter fra 2022: Bransjen venter full stans

  2. Dømt til 10.000 i bot for å ferdes i vindanlegg: – Var forberedt på at det kunne skje

  3. Vindkraftmotstandere på Haramsøya fikk ikke medhold i protest

  4. Sunnmøre tingrett stanser ikke vindkraft på Haramsøya

  5. Personer hoppet i vannet ved Haramsøya - hindret skip med vindturbiner