Må betale 1,3 millioner i saksomkostninger: Motvind fikk ikke stanset Vardafjell

Motvind Norge ba Jæren Tingrett om å stanse vindprosjektet Vardafjell i Sandnes. Nå har de tapt og må betale 1,3 millioner i saksomkostninger.

Dette er en illustrasjon av Vardafjellet vindpark.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i en kjennelse fra Jæren Tingrett fredag.

Vindkraftmotstanderne i organisasjonen Motvind Norge anla tidligere i år sak mot staten og utbyggeren Nordisk Vindkraft.

Motvind krevde en midlertidig forføyning for å stanse byggingen av turbinene, som er i ferd med å installeres på anlegget.

Organisasjonen kom med påstander om grove saksbehandlingsfeil fra myndighetene, og krevde at konsesjonsvedtaket og senere vedtak om detaljplaner skulle kjennes ugyldige.

Nå har tingretten avgjort spørsmålet om den midlertidige forføyningen. Motvind Norge fikk ikke medhold av retten. Dermed kan Nordisk vindkraft fortsette byggingen.

Motvind Norge må i tillegg betale 1,27 millioner kroner i saksomkostninger innen to uker er gått, skriver retten i en kjennelse.

Olje- og energidepartementet har støttet utbyggeren i saken. De mener det ikke er begått saksbehandlingsfeil.

– Vi syns det er rart at de ikke tar midlertidig forføyning mens de venter på at dette spørsmålet blir avklart. Og det vil bli avgjort i hovedforhandlingene, sier styreleder Eivind Salen i Motvind Norge til E24.

Les også

Aksjonister hindrer vindkraftutbyggere på Haramsøya

– Ikke sannsynlig

Ifølge utbyggeren Nordisk Vindkraft ville en stans i utbyggingen ha kostet millioner av kroner. Retten avviser Motvind Norges krav fordi den mener hovedkravet i saken ikke er sannsynliggjort.

– Det er ikke sannsynlig at konsesjonsvedtaket og de tilhørende vedtakene er ugyldige, skriver retten.

Saken om Vardafjellet er den første av mange. Motvind har anlagt en rekke saker mot andre vindprosjekter rundt omkring i landet. Styrelederen er uenig med Tingrettens syn.

– Vi vil bestride det. Vi har ennå tro at vi kan vinne fram, sier Salen.

Les også

Bygger vindkraft i Nord-Odal med norske pensjonspenger: – Dette har jeg ventet på i flere år

– Viktig presedens

Vindbransjens organisasjon Norwea er fornøyde med avgjørelsen, og håper at investorene heretter kan føle seg trygge på å bruke penger på norske fornybarprosjekter.

– Dagens klare og tydelige kjennelse danner en viktig presedens ikke bare for vindkraftutbyggere, men alle næringslivsaktører i Norge, sier direktør Øyvind Isachsen i Norwea.

– Hvis slike forføyninger skulle vinne frem, ville det skapt stor usikkerhet om hva slags rammevilkår man egentlig opererer under. Når Norge skal bygge nye arbeidsplasser med ren fornybar kraft er det helt avgjørende at vi også tiltrekker oss investeringer, sier han.

Les på E24+

Aldri før har Norge hatt så billig strøm

– Anla saken svært bredt

Motvind Norge har pekt på en rekke grunner til å stanse utbyggingen, og det har vært mange og lange prosesskriv i saken. Jæren Tingrett omtaler saken som «omfangsrik».

– Motvind Norge anla saken svært bredt, skriver retten.

Retten legger også vekt på at det er ført få bevis fra Motvind Norge. Foreningen har basert mye av saken på innlegg fra tidligere høringsinstanser heller enn å spisse saken, påpeker den.

– Det har vært utfordrende å få brakt på det rene påstandsgrunnlagene, skriver Jæren Tingrett.

Les også

Statkraft i minus etter milliardtap på vindkraft

Viser til Grunnloven

En av bestemmelsene Motvind Norge viser til er paragraf 112 i Grunnloven. Den sier at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen. Men retten mener at lokale miljøpåvirkninger av vindkraften også må ses i en større sammenheng.

– Slik retten ser det, bør domstolene imidlertid være varsom med å anvende Grunnloven § 112 på vindkraftutbyggingen, basert på mer lokale miljøhensyn, uten å trekke inn bredere nasjonale klima- og miljøhensyn, skriver tingretten.

Jæren Tingrett påpeker at det må være politiske myndigheter som avveier hensynet mellom verdens behov for fornybar energi av klimagrunner og hensynet til lokalmiljøet.

Nær sagt all infrastruktur i Norge påvirker natur og miljø og forårsaker ulemper for dyr, planter, mennesker og eiendommer på et eller annet nivå, påpeker tingretten. Den nevner flyplasser, veier, tunneler, toglinjer, vannkraft, fiskeoppdrett, hytteutbygging og næringsutvikling.

– Retten mener at demokratihensyn tilsier at domstolene må være tilbakeholden med å prøve dette, skriver retten.

Les på E24+

Derfor bruker verdens rikeste skatteparadiser

– En protestforening

For å ta saken opp til doms måtte Jæren Tingrett bestemme seg for om Motvind Norge har kompetanse til å ta opp en slik sak. Retten skriver at den oppfatter organisasjonen som «en protestforening».

Med rundt 11.000 medlemmer er foreningen likevel en aktør som kan få adgang til å ta opp slike saker, mente retten.

– Foreninger som Motvind Norge bidrar til offentlighetens og domstolenes kontroll med forvaltningen. Det er imidlertid en tynn linje fra å gjøre dette, til å bruke domstolene til å få blest om en politisk sak, skriver Jæren Tingrett.

Les også

Vindkraft-aksjonister blokkerte veien for arbeidere

Eid av franske investorer

Vindanlegget i Sandnes er på syv turbiner på totalt 29 megawatt. Det er eid av Nordisk Vindkraft AS, som er eid av britiske RES Group. Selskapet har solgt prosjektet til det franske fornybarfondet Mirova.

Norwea mener at kjennelsen viser at forvaltningens avgjørelser er grundige og står seg i rettslig prøving.

– Bransjen er tjent med gode prosesser som skaper trygghet rundt forvaltningens vedtak, både hos aktørene og blant de andre involverte. Målet må være at vindkraft bygges med mindre miljøavtrykk og bedre lokal forankring enn før, sier Isachsen.

Les på E24+

Hitecvision-selskap med milliardoppkjøp i vindkraft

Les også

Politiet forlenger oppholdsforbud på Frøya

Les også

Det grønne skiftet: Rekordstore ordre på vindturbiner

Publisert:
Gå til e24.no