Roser kraftbransjen for å holde igjen: – Er i en mye bedre situasjon

NVE-sjef Kjetil Lund er fornøyd med at kraftbransjen har spart på vannet i høst, og ser lav risiko for rasjonering. – Kraftmarkedet fungerer veldig godt, sier han.

NVE-sjef Kjetil Lund under
Publisert: Publisert:

I forrige uke meldte NVE at vannmagasinene hadde fylt seg sjeldent mye opp i høst.

NVE-sjef Kjetil Lund er fornøyd med utviklingen, og roser kraftbransjen for å ha holdt igjen på vannet. I tillegg har det regnet mer enn normalt i høst, og forbruket har vært lavere enn normalt.

– Vi er i en mye bedre situasjon enn det vi var i sommer, sier Lund til E24.

Magasinfyllingen ligger nå over medianen for de siste 20 årene i fire av fem norske strømprisområder. Unntaket er Sørvest-Norge (NO2), hvor fyllingen har økt til 75 prosent, mens medianen de siste 20 årene er 81,7 prosent.

– Fyllingsgraden er god, kraftmarkedet virker, og produsentene har vist stort samfunnsansvar, sier Lund.

– Men vi lever i skumle tider. Dette er ikke tiden for å ta ned guarden, vi må fortsette å følge med selv om vi er på et bedre sted enn for noen måneder siden, legger han til.

NVE-sjefen roser aktørene i kraftmarkedet for å ha holdt igjen.

– Alt dette viser at kraftmarkedet fungerer veldig godt, og at aktørene klarer å forholde seg til ny informasjon og tilpasse seg situasjonen. Det bidrar til en god utnyttelse av kraftressursene våre, sier han.

Les også

Vannmagasinene fortsetter å fylles: – Særs sjeldent

Ser ikke for seg rasjonering

Tidligere i sommer satte myndighetene i gang med å forberede krisetiltak i tilfelle det skulle bli nødvendig med rasjonering av strøm. Mer vann i magasinene demper denne risikoen, påpeker NVE-sjefen.

– Hvordan vurderer du risikoen for rasjonering nå?

– Vi har alltid regnet sannsynligheten for rasjonering som lav. Og nå er den enda lavere. De neste ukene vil vi gjennomføre omfattende modellkjøringer, og så vil vi etter hvert komme tilbake med våre vurderinger om utsiktene for vinteren og våren, sier Lund.

Slik har nettoimport, kraftproduksjon og kraftforbruk utviklet seg i høst. Når nettoimporten går under null betyr at det har vært nettoeksport.
Les også

Nå holder vannkraften igjen, sier NVE: – Må regne med svært høye strømpriser

Uvanlig rask oppgang

NVE-sjefen er særlig fornøyd med at kraftbransjen har holdt igjen på vannet i magasinene av hensyn til forsyningssikkerheten. I sommer og høst har kraftselskapene rapportert til myndighetene om sin produksjon, og NVE-sjefen har fulgt tett med:

– Nå har fyllingsgraden i Sør-Norge økt historisk mye de siste syv ukene, over 22 prosentpoeng. Vi har ikke sett raskere oppgang i fyllingsgraden i perioden vi har magasinstatistikk for, tilbake til 1995, sier Lund.

Han peker på at det har regnet en god del i høst, særlig mot slutten av høsten.

– Tilsiget har vært rundt 15 prosent høyere enn snittet de siste årene. Det klart viktigste bidraget til økt magasinfylling er likevel ikke regn, men at kraftproduksjonen har vært rundt 40 prosent lavere enn vanlig. Vi har satt rekord i lav produksjon så å si hver eneste uke i høst, sier Lund.

Han peker også på at det sørlige Norge har importert nær to terawattimer (TWh) strøm fra Midt-Norge og utlandet i høst.

– Sånn sett har forbindelsene mellom landsdelene og utenlandskablene bidratt til å styrke forsyningssikkerheten, ved at man slapp å tappe magasinene så mye som man ellers måtte gjort, sier han.

Slik har tilsiget av vann til vannmagasinene og produksjonen av vannkraft vært i høst, sammenlignet med snittet av perioden 2015–2021.
Les på E24+

NVE-sjefen: – Helt nødvendig å bygge ut mer kraft

Fallende forbruk

Forbruket av strøm falt betydelig i høst sammenlignet med samme tid i fjor, påpekte NVE i en melding mandag. Forbruket i september var 17 prosent lavere og forbruket i oktober 14 prosent lavere enn i tilsvarende måned i fjor, ifølge NVE. Tallene er korrigert for temperaturvariasjoner.

Forbruket for hele landet så langt i år er ned 6,1 terawattimer (TWh) sammenlignet med i fjor, ifølge NVE.

– Forbruket har vært lavere enn vanlig, trolig på grunn av høye priser og en mild høst, sier Lund.

Strømprisene i sørlige Norge nådde en topp i august på rundt 6,50 kroner kilowattimen, og har siden avtatt betydelig, til nær null i starten av november. De siste dagene har prisene steget igjen, til rundt to kroner kilowattimen. Mandag var også Nord-Norge oppe i nær to kroner kilowattimen, men prisen avtar igjen til like over 50 øre tirsdag.

– Har tatt signalene

Daglig leder Knut Lockert i bransjeorganisasjonen Distriktsenergi er fornøyd med tilbakemeldingen fra NVE-sjefen.

– Også olje- og energiministeren roste bransjen for å holde igjen under Statnetts høstkonferanse nylig. Bransjen har tatt signalene fra myndighetene om at magasinsituasjonen kunne bli utfordrende. Vi har holdt igjen på vannet, og produsert i veldig stor grad fra energikilder som ikke lar seg lagre, som elvekraft, og spart magasinene så mye som mulig, sier Lockert til E24.

– Er det også en erkjennelse i bransjen nå av at mange magasiner ble tappet for mye ned i fjor vinter?

– Det som i hvert fall er åpenbart er at bransjen har høstet erfaringer. Kanskje man ikke har vært gode nok til å planlegge for det uforutsigbare. Nå har det vært både krig, nedstengt kjernekraft i Europa og en tørr periode, og bransjen vil ta med seg i den videre planleggingen at slikt kan skje, sier Lockert.

Daglig leder Knut Lockert i bransjeorganisasjonen Distriktsenergi.
Les også

NVE mener mer kraft vil gi lavere priser: – Vi har noen veivalg foran oss

Les også

Venter ny krevende strømvinter

Les også

Ventet ikke så dyr strøm: – Da hadde vi ikke kjørt kraftverkene på den måten

Publisert:
Gå til e24.no