Oljeministeren skeptisk til Halliburton-utflagging

– Forventer at arbeidsplasser knyttet til driften av norsk sokkel skal være i Norge, sier Terje Aasland, Ap.

Olje- og energiminister Terje Aasland, Ap.
Publisert:

I Sandefjord mandag møtte olje- og energiminister Terje Aasland, Ap, forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og tillitsvalgte fra Halliburton som kjemper mot utflagging av norske oljearbeidsplasser til Dubai.

Aasland er skeptisk til planene sier han i en uttalelse til Industri Energis nettsted:

– Dette er kompetanse og arbeidsplasser som vi skal ha i Norge. Når vi som myndigheter legger til rette for gode betingelser for olje- og gassbransjen på norsk sokkel, så forventer vi at arbeidsplasser knyttet til driften av norsk sokkel skal være i Norge, sier Aasland.

Les også

Frykter flere oljejobber trues av utflagging

Vil møte Halliburton

Statsråden sier at han vil be om et snarlig møte med ledelsen i Halliburton, sammen med Industri Energis representanter.

Det var i januar at ansatte i Halliburton fikk beskjed om at selskapet planlegger å flytte rundt 30 stillinger fra Stavanger-regionen til Dubai i De forente arabiske emirater.

Arbeidsoppgavene som selskapet ønsker å flytte er direkte knyttet opp mot aktiviteter på norsk sokkel.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi har tidligere krevd at oljeministeren stanser utflagging av arbeidsplassene.

– Norsk sokkels omdømme er under et stadig økende press, og utflagging av norske arbeidsplasser vil ytterligere forverre hele olje- og gassnæringens legitimitet. Bransjens omdømme er direkte knyttet til arbeidsplasser, ringvirkninger og aktivitet i hele Norge, sa Alfheim til Aftenbladet i februar.

Forbundsleder Frode Alfheim, til venstre, arrangerte møte mellom olje- og energiminister Terje Aasland, til høyre, og klubbleder Knut Nesland via mobiltelefonen.
Les også

Krever at oljeministeren stanser utflagging av oljearbeidsplasser

Frykter ny trend

Hovedtillitsvalgt Knut Nesland i Halliburton frykter at trekket fra Halliburton-ledelsen kan skape en ny trend i norsk oljeindustri om at arbeidsplasser flyttes ut av landet for å kutte kostnader.

– Jeg er redd dette bare er starten av en større prosess der offshore arbeidsplasser først flyttes til operasjonssentre på land, før de flyttes til lavkostland. Teknologisk er det ingenting som hindrer dette, sier Industri Energi-klubblederen i Halliburton.

Skeptisk har også samarbeidskomiteen for oljeservice i Industri Energi vært. Komiteen frykter at Halliburton-planene bare er starten på en større utflagging i hele oljeservicesektoren.

«Tillater vi utflytting av arbeidsplasser tilknyttet virksomheten på sokkelen svekkes grunnlaget for en god og trygg videre utvikling av petroleumsvirksomheten. Det vil stride mot det norske fellesskapets krav til hvordan de norske naturressursene skal forvaltes» skrev de i en uttalelse i mars.

Industri Energis samarbeidskomité for oljeservice består av tillitsvalgte som representerer over 7400 arbeidstakere innen oljeserviceavtalen, landbaseavtalen og helikopteravtalen.

Publisert:
Gå til e24.no