Kapitalmarkedsdag i Lundin Petroleum: Øker investeringsbudsjettet og lanserer historisk stort leteprogram

Oljeselskapet Lundin Petroleum ruller ut sitt største leteprogram noensinne i 2019, og selskapet skal både lete selv og med partnere. Samtidig skrur selskapet opp de langsiktige produksjonsprognosene.

Fra venstre: Konsernsjef Alex Schneiter i Lundin Petroleum og letesjef Halvor Jahre i Lundin Norway

Foto: Marius Lorentzen E24
Publisert:,

Etter at oljeselskapet Lundin Petroleum slapp resultatene for fjerde kvartal onsdag morgen, har selskapet onsdag ettermiddag sluppet nyhetene fra selskapets kapitalmarkedsdag.

Resultatene og nyhetene om at Lundin vil øke årets utbytte fra 175 til 500 millioner dollar ble godt mottatt i aksjemarkedet onsdag.

Der kommer det frem at selskapet har 15 letebrønner i leteprogrammet for 2019, samt to avgrensningsbrønner. Leteprogrammet er det største selskapet har hatt noen gang, skriver selskapet i presentasjonen.

For 2019 har selskapet kommet med disse prognosene (sammenlignet med 2018):

  • Produksjonen er ventet å ligge på 75.000 til 95.000 fat per dag (mot 81.100 i 2018)
  • Driftskostnadene er ventet å øke fra 3,66 til 4,25 dollar per fat
  • Investeringsbudsjettet er ventet å øke fra 702 til 930 millioner dollar
  • Samtidig planlegger selskapet et letebudsjett på 300 millioner dollar, mot 311 millioner dollar i 2018.

Selv om letebudsjettet er ganske stabilt er det en nedgang fra 160 til 80 millioner dollar i budsjettet for avgrensningsbrønner, mens budsjettet for letebrønner økes fra 151 til 220 millioner dollar.

Samtidig oppjusterer selskapet nå sine langsiktige prognoser, som tilsier en kraftig vekst fra dagens nivå:

  • Produksjonen i 2020 er ventet å ligge på over 150.000 fat per dag etter at Johan Sverdrup-feltet er i gang, noe som er en oppjustering fra 130.000 fat i forrige prognose
  • Produksjonen i 2023 er ventet å øke fra 160.000 til 170.000 fat per dag. Da vil også andre fase av Sverdrup-feltet være i drift
  • Produksjonskostnadene når Johan SVerdrup-feltet er i drift er ventet å ende på 3,2 til 4,2 dollar per fat, noe som er en nedjustering fra forrige prognose på 3,9 til 4,4 dollar.

En av grunnene til at man oppjusterer prognosen er produksjonsresultatene på Edvard Grieg-feltet og det omkringliggende området, og den nye produksjonen som skal kobles på feltet:

– I lys av resultatene fra vår eksisterende produksjon og Luno II-prosjektet som snart blir sanksjonert, har den langsiktige produksjonsprognosen for selskapet blir økt, skriver Lundin.

Les også

Lundin øker utbyttet kraftig

Flere egne brønner neste år

– Dette blir et år hvor vi har mange deltagerbrønner (der de er med som partner, journ.anm.), og ikke så mange egenopererte. Vi skal ha flere egenopererte neste år, men totalporteføljen vår er fortsatt stor i 2019.

Det sa Halvor Jahre, letedirektør i Lundin Petroleums norske virksomhet, Lundin Norway, til E24 tidligere denne måneden.

I 2018 var leteporteføljen til Lundin også preget av mange brønner der de var med som lisenspartner, blant annet fordi man jobbet med mye oppfølging av tidligere boringer. Jahre peker på at de to brønntestene som ble gjennomført, blant annet på Alta-funnet i Barentshavet, er tidkrevende.

Da E24 snakket med Jahre hadde han akkurat fått nyheten om hvor mange lisenser selskapet får tildelt i årets lisensrunde på norsk sokkel. I TFO 2018 blir Lundin tilbudt 15 lisenser, hvorav de er operatør i 9.

– Jeg tror dette er en rekordtildeling for vår del. Vi har søkt i ganske sentrale områder der det var stor konkurranse, men likevel har vi vunnet frem. Det er vi glade for, sier Jahre.

Letedirektøren sier at selskapet fortsatt er selektive i hva de søker på, og at de ikke prøver å kapre mer areal enn der de i utgangspunktet ønsker å bore.

– Vi har fått noen blokker som jeg virkelig tror vi vil klare å ta til boring.

I fjor høst boret Lundin sin første brønn i Frøyhøyden i Norskehavet, som selskapet i forkant hadde store forhåpninger til. Brønnen viste seg imidlertid å være tørr.

- Er du skuffet?

- Selvfølgelig er jeg skuffet og vi hadde håpet på at det skulle være en play-åpner, men nå avlyser ikke boreresultatet hele området, understreker Jahre og legge til:

- Vi har en større portefølje i området, og det kommer mer.

Tror investeringsviljen vil holde seg

– Hvor viktig er leteåret 2019 for bransjen som helhet? Det har ikke vært noen særlige store funn, trengs det snart?

– Bransjen prøver seg nå på nye områder i Norge. Den eneste av de store, uutforskede gigantstrukturene som har blitt boret så langt er Korpfjell. Det er et veldig spennende arbeid, og arbeidet på Gjøkåsen er i gang og så får vi se om Aker BP rekker Fedinsky-høyden i år.

-Vi skal også videre ned i dypet i Korpfjell som vil lære oss mye om området. Det gjør at vi kan jobbe bedre fremover, fortsetter Jahre og påpeker at man snakker om store havområder der det er boret lite.

– Tror du det er viktig for investeringsviljen at det snart gjøres større funn?

– Når man ser på hvordan Wisting-funnet vokser, at det er gjort tilleggsfunn på Goliat, i tillegg til at vi nå skal se på hvordan Johan Castberg utvikler seg, og at vi skal fortsette å være aktive i vårt område, så er det en satsingsvilje. Bare de funnene der forsvarer letingen, sier Jahre.

Lundin Norway har gjort funn på det som kalles Alta og Gohta i Barentshavet, og selskapet har fortsatt å lete etter at de opprinnelige funnene ble gjort, samtidig som man jobber med å modne frem et utbyggingsprosjekt.

Etter sin store letekampanje i Barentshavet i 2017 påpekte Equinor at Kayak-funnet ved Johan Castberg-feltet alene betalte for alle brønnene.

– Det viser hvor effektivt det er med de ressursene vi finner. De betaler seg.

– Så investeringsviljen vil være der videre?

– Ja, det tror jeg.

Les også

TechnipFMC vinner Lundin-kontrakt på minst 2,1 mrd.

Les også

Lundin jekker opp reservene

Les også

Leteskuffelse i Norskehavet

Her kan du lese mer om