Studerer CO2-fangst tre steder

Staten går videre med nye studier av CO2-fangst ved tre industrianlegg: Yaras fabrikk i Porsgrunn, Norcems sementfabrikk i Brevik, og avfallsanlegget på Klemetsrud.

GÅR VIDERE: Statlige Gassnova har skrevet kontrakter med tre aktører om videre studier av CO2-håndtering fra industrien, nemlig Yara, Norcem og Klemetstrudanlegget. Bildet er fra Teknologisenter Mongstad, der ulike teknologier for CO2-fangst er blitt testet ut.

Foto: Foto: Helge Hansen, Gassnova
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Staten har store planer for CO2-fjerning, selv om et milliardprosjekt på Mongstad ble lagt bort.

Nå går statlige Gassnova videre med studier av fangstprosjekter på tre anlegg, som samlet sett kan koste staten 13 milliarder kroner hvis alle prosjektene blir gjennomført.

Onsdag delte Gassnova ut kontrakter til Yara, Norcem og Klemetsrudanlegget, og milepælen ble markert med en seremoni i Olje- og energidepartementet.

De tre aktørene får statlig støtte til å gjennomføre konseptstudier av CO2-fangstprosjekter på hvert sitt industrianlegg frem til i høst. Så skal staten velge ut en eller flere av de tre, som deretter vil gjennomføre forprosjekter.

Først i 2022 vil ett eller flere fullskala prosjekter for CO2-håndtering kunne stå ferdig.

– Målet er å få tatt en investeringsbeslutning i løpet av våren 2019, sier Gassnova-direktør Trude Sundset til E24.

I en tidligere studie ble kostnaden for statens prosjekter for fullskala CO2-fangst beregnet til 12,6 milliarder kroner, men det er usikkerhet rundt anslaget. I tillegg kommer det driftskostnader på et par hundre millioner kroner i året.

Les mer: Slik skal staten lagre CO₂

VIL LAGRE: Tre industriaktører fikk onsdag kontrakter på videre studier av CO2-lagring. Fra venstre: Pål Mikkelsen, direktør for Klemetsrudanlegget, Gassnova-direktør Trude Sundset, olje- og energiminister Terje Søviknes, Yara-direktør Tom Østlyngen og Norcem-direktør Per Brevik.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24

– Stort potensial

– Her er det jo tre forskjellige industriaktører med tre globale industrier, så det er stort potensial for å spre det videre ut i verden. Og da synes jeg ikke det er en så stor kostnad, sier Sundset.

Selve CO₂ -fangsten skal skje ved disse industrianleggene:

 • Norcems sementfabrikk i Brevik
 • Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya i Porsgrunn
 • Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud, som drives av Klemetsrudanlegget AS, heleid av Oslo kommune
Les også

Leder statens milliardprosjekt: Ser business i CO₂-lagring

Kjenner ikke kostnaden

Staten vil gå stegvis frem, og derfor kan ikke olje- og energiminister Terje Søviknes si hva den endelige kostnaden for prosjektet blir.

– Det er det hele utviklingsløpet skal fortelle oss, sier Søviknes til E24.

– Det skal redusere risikoen ved en framtidig mulig investeringsbeslutning. Vi må hele tiden ned med kostnadene, det er avgjørende for at CO2-fangst og –lagring skal bli en suksess en gang der fremme. Regjeringens ambisjon er at vi skal ha minst ett fullskala lagringsprosjekt opp å stå, sier han.

– Hvor stor toleranse har regjeringen for en eventuell sprekk i kostnadene?

– Jeg vil ikke spekulere i det, sier Søviknes.

– Det vi må ende opp med er et best mulig investeringsgrunnlag, sier han.

Les også

Fersk rapport: CO₂-fangst er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

Trenger statlig hjelp

Yara skal regne på et konsept som skal kunne fange opptil 800.000 tonn CO2 i året i Porsgrunn, fra tre forskjellige utslippskilder.

– Vi er jo ikke sikre før vi har studert om det er mulig å bygge ut alle de tre kildene, sier Yaras strategidirektør Tom Østlyngen til E24.

– Kan dere lykkes med prosjektet innenfor rimelig risiko og kostnad?

– Det er det disse studiene skal si noe om. Hvis det hadde vært helt umulig, så hadde man ikke satset på det. Siden vi er en «frontrunner» her så er vi avhengig av å finne en god insentivordning, slik at staten tar sin del, sier Østlyngen.

Les også

Mener gassbransjen har mislyktes

Bruker Akers teknologi

Aktørene som skal utvikle fangstkonseptene sier at de er med på en nasjonal dugnad, fordi verden trenger fangstteknologi hvis den skal nå klimamålene i Paris-avtalen.

Norcem er den aktøren som er kommet lengst med å velge teknologi. Kanskje kan man våren 2019 bygge om sementfabrikken i Brevik til å bli verdens første av sitt slag med CO2-fangst og -lagring.

– Vi har valgt Aker Solutions' aminteknologi, sier Norcem-direktør Per Brevik til E24.

– De hadde en testrigg som gjorde at vi kunne teste på vår røykgass, og for oss var det et ufravikelig krav. Vi kan ikke installere et fangstanlegg som ikke er testet på vår røykgass. Ja, det er likheter, men hver fabrikk har sin røykgass, sier han.

– Hvor sikker er du på at du kan finne en løsning uten for mye risiko og kostnad?

– Vi har gjort grundige gjennomganger av teknologien. Aker kan sin teknologi, og vi har gjort to runder med å teste integrasjonen, som er helt kritisk. Vi vet hvilke par-tre punkter som er avgjørende for å få det til å funke, og de kommer vi til å konsentrere oss om nå, sier Brevik.

– Men du klarer det uten for høy kostnad?

– Hva er altfor høy kostnad? Sammenligner vi med Mongstad og de tallene man hører om der, så er vi på et helt annet nivå. Men i vår industri er det å anse som en stor investering, sier Brevik.

Les også

IEA-sjefen: Lav appetitt for karbonfangst

Kan kutte mye

Avfallsbransjen i Europa kan kanskje fange 140 millioner tonn CO2, tror Pål Mikkelsen, sjef for avfallsanlegget på Klemetsrud.

Han ønsker å fange rundt 90 prosent av CO2-en i anlegget. Siden mye avfall er biologisk, vil anlegget kunne bli CO2-negativt, altså at det fjerner CO2 fra luften.

– I og med at vi fjerner netto CO2, siden en god del av avfallet er biologisk, så er vi og verdens avfallsbransje en viktig del av løsningen, sier Mikkelsen.

– Vi er superstolte, veldig glade og entusiastiske, sier han.

– Godt fornøyd

Venstres nestleder Ola Elvestuen er glad for at regjeringen går videre med tre prosjekter. Han mener at partiet har vært en pådriver overfor regjeringen i klimapolitikken, inkludert CO2-håndtering.

– Vi er godt fornøyd. Det som er viktig for Venstre er at dette videreføres med den nødvendige tyngden, slik at vi får på plass en løsning for fangst, transport og lagring av CO2, sier Elvestuen til E24.

– Skal vi nå Paris-avtalens forpliktelser og strekke oss mot en oppvarming på bare 1,5 grader, må vi utvikle denne typen løsninger, og det må gjøres internasjonalt og i stor skala, sier han.

Her kan du lese mer om

 1. Teknologi
 2. Klima
 3. Terje Søviknes
 4. Venstre (V)
 5. Yara
 6. Aker
 7. Aker Solutions
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Aker Solutions får kontrakter på CO2-fangst

 2. Trenger 15 milliarder i støtte: Tror fortsatt på CO2-fangst

 3. Setter CO2-fangst på vent

 4. Annonsørinnhold

 5. Slik skal staten lagre CO₂

 6. Satser mer på CO2-fangst