Utbygging av kraftlinjer går tregt: Frykter strømmangel i Stockholm

Sverige bruker lang tid på å forsterke kraftnettet sitt. Det kan gi strømmangel i Stockholm fra 2022, advarer Stockholms Handelskammare.

Illustrasjonsbilde fra Stockholm.
Publisert: Publisert:

Det grønne skiftet krever økt strømbruk, og det merkes ikke bare i Norge hvor det har vært bygget mange kraftlinjer de siste årene.

Torsdag la Stockholms Handelskammare frem en omfattende rapport hvor de advarer om strømmangel i Sveriges hovedstad fra 2022.

Årsaken er forsinkelser i nettutbyggingen i det øverste nivået i nettet, sentralnettet. Dette kan omtales som «motorveiene» i kraftnettet. De fordeler strøm fra områder med mye produksjon til områder med stort forbruk.

– Vi står overfor store utfordringer i Stockholmsregionen, sa Lisa Lindqvist i Stockholms Handelskammare da hun la frem rapporten «Elbrist kortslutar Sverige» torsdag.

Det kan bli større behov for strøm enn det nettet kan levere i Sveriges hovedstad, ifølge rapporten fra Stockholms Handelskammare.

Spår syv års strømmangel

De neste 20 årene kommer Stockholm til å øke sitt maksimale effektbehov fra rundt 2.500 megawatt til 3.500 megawatt, ifølge rapporten. Det har ikke nettet kapasitet til i dag, og dermed må det bygges nye kraftlinjer.

Lisa Lindqvist er næringspolitisk ekspert i Stockholms Handelskammare.

Sverige har mer enn nok kraft, men problemet er at kraften ofte produseres langt unna der den brukes. Og utbyggingen av nye linjer inn til hovedstaden er forsinket.

I rapporten beskriver Stockholms Handelskammare tre scenarioer, der det mest sannsynlige er at det blir mangel på strøm i Stockholmsområdet i perioden mellom 2022 og 2029.

  • Scenario 1 – mest sannsynlig: strømmangel fra 2022 til 2029. Utbyggingen av kraftlinjer blir to år forsinket.
  • Scenario 2: byråkratisk fremskynding demper bekymringen: strømmangel fra 2022 til 2027. Utbyggingen følger Svenska Kraftnäts opprinnelige tidsplan, noe som krever lovendringer og at myndighetene fremskynder planene.
  • Scenario 3: forsinkelser øker kostnadene: elmangel fra 2022 til 2032. Utbyggingen blir fire år forsinket, noe som ikke kan utelukkes hvis flere prosjekter blir mer forsinket
Les også

Ønsker kraftkrevende industri velkommen: – Vi har kraft og arealer

Kan bremse Sveriges vekst

Handelskammeret mener strømmangelen er særlig alvorlig fordi Stockholm er vekstmotoren i Sverige. Denne regionen har ifølge handelskammeret skapt rundt 40 prosent av alle jobbene i privat sektor i Sverige det siste tiåret.

«Strømmangelen kommer til å koste Stockholmsregionen enorme summer i uteblitt produksjon og jobber. Boliger kommer ikke til å kunne bygges. Det vil forverre boligmangelen og gruse unge menneskers håp om egen bolig og vei inn på arbeidsmarkedet», skriver handelskammeret.

Rapporten sier at strømmangelen vil dempe lokal vekst betydelig. Den kan føre til et bortfall av produksjon på 200 milliarder svenske kroner, og kanskje opp mot 500 milliarder kroner, frem til 2030.

Mangel på strøm kan også lamme hovedstadens behov for ladekapasitet og elektrifisering for å oppnå Europas ambisiøse klimamål.

«Vi risikerer å få en dårligere utbygging av ladere for personbiler, busser og lastebiler, en tregere utbygging av T-banen og færre elveier for tung godstrafikk», skriver handelskammeret.

Videre utbygging av T-banen er en viktig satsing for Stockholm. Det er særlig forlengelsen av banen til Barkarby som er i fare, ifølge rapporten. Denne skal etter planen starte trafikken i 2026.

Les også

Vil skape nye jobber på Mongstad: Sliter med mangel på kraft

Gjelder særlig sentralnettet

Det er særlig sentralnettet inn til regionen som må oppgraderes. Det drives av Svenska Kraftnät, som tilsvarer norske Statnett. Ifølge rapporten er det mindre utfordringer i det regionale nettet som drives av Vattenfall og Ellevio.

«Svenska Kraftnät kommer det neste tiåret til å investere cirka 11 milliarder i å oppruste overføringskapasiteten i Stockholmsregionen», skriver Stockholms Handelskammare i rapporten.

Gjennom prosjektene «Stockholms Ström» och «Storstockholm Väst» skal kapasiteten i nettet øke, og trafostasjoner skal forsterkes.

«Hvis tidsplanen holder kommer investeringene stegvis, fra 2026, komme til å gi betydelige kapasitetsøkninger i sentralnettet», skriver handelskammeret.

Men det er først rundt 2030 at disse prosjektene er ferdige. Da kommer sentralnettet til kunne levere nesten det doble av dagens kapasitet på 1.525 megawatt inn til Ellevios regionalnett, ifølge rapporten.

Også Vattenfalls regionalnett vil få økt forsyning utenfra i denne perioden. Da vil også den samlede kapasiteten inn til Stockholm bli bedret.

Les også

Smart fremtid: Tesla-eiere kan selge strøm fra batteriet

Energiministeren vil ordne opp

Sveriges energiminister Anders Ygeman var til stede da rapporten ble lagt frem hos Stockholms Handelskammare.

– Jeg tror dette har vært et for lite diskutert tema, sier Ygeman.

– Vi skal sørge for at den strømmen som trengs til Stockholmsregionen skal være tilgjengelig når det trengs, sier han.

Han skal nå samle informasjon om hvor mye nett og kraft som trengs fremover, fra lokale myndigheter og Energimarknadsinspektionen. Han ber også kommunene om å ikke bremse utbyggingene av kraftlinjer.

– Vi må påskynde utbyggingsprosessene, sier han.

Statsråden vil sette seg et mål om å halvere tiden det tar å bygge ut en kraftlinje, men sier at det krever raskere søknadsbehandling og at kommunene må jobbe sammen for å sikre raske prosesser.

Les også

Stor vindkraft-aktivitet: – De norske selskapene har sovet litt i timen

– Har det travelt

Lisa Lindqvist i Stockholms Handelskammare er glad for signalene, men sier at det vil ta tid å gjøre de endringene som må til for å fremskynde nettutbyggingen.

– Jeg noterer meg at lovstiftingens kverner maler langsomt, og vi har det travelt, sier Lindqvist.

Tidligere denne uken sa Svenska Kraftnät at det tar 10–12 år å få bygget ut nye ledninger, fra beslutning til drift. Derfor er det først rundt 2030 at det er nok kapasitet inn til hovedstaden.

De har derfor tatt grep for å sikre noe ekstra kapasitet til Stockholm alt i 2023. Denne ekstra kapasiteten koster en kvart milliard svenske kroner.

I mars meldte Svenska Kraftnät at investeringene måtte trappes opp for å møte kraftbehovet. Selskapet skal investere 17 milliarder de neste tre årene og 60 milliarder det neste tiåret.

Les også

Betaler 20 øre mer per kWh i nettleie enn i Oslo: – Vi ser det som en straff

Les også

Dette må til for å elektrifisere Norge: – Kan skje langt raskere enn tidligere antatt

Les også

Skrur av datasentre og fabrikker på sekunder: Slik unngår Norge strømstans

Publisert:
Gå til e24.no