Lanserer Stavanger som fornybarhovedstaden: – Helt avgjørende

Høyre-topp i Stavanger ønsker å utvide Petroleumstilsynets og Oljedirektoratets mandat i Stavanger for å omstille byen fra olje- og energihovedstad til fornybarhovedstaden. Stavanger-ordfører ønsker Høyre velkommen etter.

Sissel Knutsen Hegdal mener Stavanger er den beste kandidaten som fornybarhovedstad.
 • Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

En av flere forutsetninger for Stavanger som olje- og energihovedstad i Norge har vært tilstedeværelsen av Petroleumstilsynet (Ptil) og Oljedirektoratet (OD). Under omstillingen til en mer fornybar hverdag lanserer nå gruppeleder i Stavanger Høyre byen som en åpenbar kandidat til fornybarhovedstad.

– Det kompetansemiljøet som allerede befinner seg i Stavanger er helt perfekt for å kunne ivareta våre felles verdier. Den utviklingen vi ser på norsk sokkel er så mye mer en olje- og gass. Vi ser stor utvikling innen både havvind og karbonfangst, slår Sissel Knutsen Hegdal fast.

Frykter konkurranse fra Oslo

Nå foreslår hun å endre og utvide Ptils og ODs mandat og arbeidsoppgaver slik at de er posisjonert og tilpasset utviklingen.

Særlig peker hun på havvind. Hun mener Oljedirektoratets rolle innenfor havvind bør være lignende den de har hatt på olje. Altså å gi faglige innspill å rådgi Olje- og energidepartementet i saker. Ptil skal fortsette som tilsynsorgan.

– Jeg tror begge er positive til utvidete mandat. Mange i næringslivet sier til meg at dette er en veldig god idé, selv har de også diskutert det i bransjen, mener hun.

Petroleumstilsynet på Ullandhaug bør få utvidede mandater og arbeidsoppgaver, mener Stavanger Høyre.

Hun mener det er viktig at dette løftes opp slik at Stavanger ikke havner bakpå i konkurransen. Hun tror at Siddisene vil møte konkurranse fra flere hold.

– Nå løfter vi det fordi det er viktig å melde seg på i debatten slik at vi ikke taper terreng til for eksempel Oslo. De er den største utfordreren som fornybarhovedstaden, sier hun.

I tillegg til dette foreslår hun også at deres ansvarsområder skal gjelde havbunnsmineraler og karbonfangst-, utnyttelse- og lagring.

– Vi må bruke den omstillingen her i landet for å sikre at Stavanger bevarer sin viktige rolle innenfor norsk energiutnyttelse. Dette er helt avgjørende for Stavanger, slår gruppelederen fast.

– Navn fra fortiden

En ikke helt uvesentlig følge av dette vil være tilfanget og vekst av statlige arbeidsplasser.

– En slik vekst bør nettopp komme innenfor de næringene der vi har etablert et sterkt fagmiljø og høy kompetanse, som innen energisektoren.

Som en del av den foreslåtte utvidelsen av mandat foreslår hun også at begge organene skifter navn. Selv har hun ingen forslag, og utfordrer organene selv til dette.

– Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet har begge navn fra fortiden, nå er vi på full fart inn i fremtiden. Da må vi finne egnede navn. Det tror jeg de vil foreslå selv, slår Knutsen Hegdal fast.

Ønsker Høyre velkommen etter

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun sier at arbeidet med fornybarhovedstaden har pågått mellom ordførerne på Nord-Jæren over lengre tid. Hun ønsker Høyre-gruppelederen velkommen etter.

– Vi har jobbet med dette over lang tid. At Stavanger skal være fornybarhovedstad er det full enighet om politisk. Et eget sokkeldirektorat som kan samordne disse funksjonene har vært en del av strategien vår nyetablerte regionale energiråd har jobbet med som en del av det regionale næringssamarbeidet, sier Stavanger-ordføreren.

– At Hegdal Knutsen slutter seg til det arbeidet er hyggelig. Det virket å være full oppslutning for dette blant alle partiene i kommunestyret etter energirådets presentasjon av vårt i arbeid i dag, avslutter hun.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Fornybar energi
 2. Sissel Knutsen Hegdal
 3. Stavanger
 4. Petroleumstilsynet
 5. Olje
 6. Havvind
 7. Karbonfangst

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Foreslår cruisenekt i juli: - Respektløst, sier opposisjonen

 2. Dobbelt så mye olje funnet på norsk sokkel

 3. Hitecvision tar gevinst på 4,5 milliarder kroner på eiendommer

 4. Equinor har satt dato for oppstart av Martin Linge

 5. Betalt innhold

  – Oljeselskaper tar ikke for mye risiko