Støttet av Oljefondet: Exxon gikk på klimanederlag

Oljefondet og andre eiere tvinger oljegiganten ExxonMobil til å stressteste klimarisiko, mot Exxon-ledelsens vilje. I fjor ble et lignende forslag nedstemt.

«STRESSTESTER» EXXON: Et flertall av ExxonMobils aksjonærer, med Oljefondets stemme, vedtok på generalforsamlingen onsdag at selskapet bør vurdere sin klimarisiko og rapportere om dette årlig. Dette bildet er fra en demonstrasjon i New York i februar, til støtte for New Yorks granskning av om Exxon har dekket over sin kunnskap om klimaendringer i fortiden.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Torsdag offentliggjør president Donald Trump om han vil trekke USA ut av Paris-avtalen om klima.

Samtidig presses en av USAs største bedrifter av eierne, som nå har pålagt den å rapportere om sin klimarisiko.

Onsdag vedtok 62 prosent av ExxonMobils aksjonærer at selskapet må rapportere årlig om risikoen knyttet til skjerpede klimakrav og konkurranse fra ny teknologi.

I fjorårets generalforsamling ble et lignende forslag avvist, siden bare 38 prosent av eierne støttet det, ifølge Reuters.

I år var det norske Oljefondet, Blackrock og pensjonsfondet i New York blant eierne som støttet forslaget, mot Exxon-ledelsens vilje.

– Det er et sterkt signal til en av verdens største klimasinker, sier Truls Gulowsen i Greenpeace Norge til E24.

– Resolusjonen har vært foreslått i mange år, men alltid blitt nedstemt, og viser at kapitalen i økende grad anerkjenner klimarisiko og ser at Exxon gjør for lite, sier han.

Les også

Moody's frykter oljens klimarisiko

Gjør allerede analyser

Exxon erkjenner at klimarisikoen er alvorlig og krever handling.

Samtidig gjør selskapet allerede analyser av fremtidens oljeetterspørsel.

Selskapet forventer 25 prosent vekst i globalt energibruk mellom 2015 og 2040, og sier at oljen fremdeles vil være den viktigste energikilden i 2040, blant annet på grunn av forbruket innen petrokjemi og transport.

– Vi har tiltro til den kommersielle bærekraften i vår portefølje, skrev Exxon-ledelsen i sin anbefaling til generalforsamlingen om å stemme ned forslaget.

ULIKE SCENARIOER: Global oljeetterspørsel kan variere mellom 75 millioner og nær 120 millioner fat per dag i 2040, alt etter hvordan klimakravene blir utformet og nye teknologier påvirker utviklingen, ifølge Det internasjonale energibyrået IEA. I dag er forbruket på rundt 95 millioner fat per dag.

Foreslått av New York

Det var pensjonsfondet New York State Retirement Fund som fremsatte forslaget om en «stresstest» for klimarisiko for Exxon. Fondet forvalter 192 milliarder dollar.

– Dette er en kraftfull melding, sier Thomas DiNapoli, som har ansvaret for forvaltningen av New Yorks pensjonsfond, til Reuters.

– De (aksjonærene, journ. anm.) anerkjente at det globale samfunnet fortsatt støtter Paris, sier han.

Oljefondet støtter stresstest

Norges Bank Investment Management, som forvalter det norske Oljefondet, stemte altså for forslaget om en klima-stresstest.

Les også

Lavkarbon-diett er trendy i oljebransjen

– Vi kommenterer ikke enkeltselskaper, men generelt kan jeg si at Norges Bank Investment Management utøver sin stemmerett for å sikre fondets verdier, sier Oljefondets kommunikasjonssjef Thomas Sevang til E24.

– Det inkluderer stemmegivning for å fremme bærekraftig utvikling og god selskapsstyring. I våre stemmeretningslinjer oppfordrer vi til presis, tilstrekkelig og åpen selskapskommunikasjon, sier han.

Oljefondet eide 0,82 prosent av Exxon ved utgangen av fjoråret, en aksjepost som da var verdt 26,4 milliarder kroner.

Les også

Tenketank tror oljebehovet vil falle: Spår kollaps i bilproduksjonen

Støttet forslaget i fjor

I fjor varslet Oljefondet på forhånd at det ville støtte lignende forslag i to generalforsamlinger det året, nemlig i Chevron og Exxon.

«Vi oppfordrer selskaper til å vurdere i hvilken grad deres langsiktige forretningsstrategi og selskapets lønnsomhet påvirkes av ulike fremtidige regulatoriske og fysiske klimascenarier», skrev fondet da det kunngjorde sin stemmeintensjon i mai 2016.

Les mer: IEA: – Oljen bør trosse klimarisiko

– I vårt forventningsdokument om klimaendringer peker vi på at styrene skal integrere relevante utfordringer og muligheter ved klimaendringer i sin forretningsledelse, for eksempel når det gjelder investeringsplanlegging, risikohåndtering og rapportering, sier Sevang.

Forslaget ble også støttet av andre storaksjonærer, inkludert Blackrock som er en av verdens største forvaltere med en portefølje på hele 5.100 milliarder dollar. En kilde sier til Washington Post at også Vanguard og State Street skal ha støttet forslaget.

Les også

Derfor må oljelandene omstille seg

Dette sier forslaget

Forslaget som nå er vedtatt pekte på at Exxon ikke har vist eierne noen analyse av hvordan selskapets produserende felt og nye prosjekter vil gjøre det i et scenario hvor verden lykkes med å nå klimamålene nedfelt i Paris-avtalen fra 2015.

Dermed kan ikke investorer vurdere om Exxons fremtidsplaner er troverdige.

IEA har sagt at en slik utvikling i tråd med togradersmålet ville kunne senke global oljeetterspørsel til ned mot 70 millioner fat per dag, fra rundt 95 millioner fat per dag nå.

Andre oljeselskaper som BP, Conoco, Shell og Total har sagt at de vil gjøre analyser av konsekvensene av en utvikling i tråd med togradersmålet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. ExxonMobil
 2. Olje og gass
 3. Oljefondet
 4. Miljøvern
 5. Klima
 6. Oljebransjen
 7. Donald Trump

Flere artikler

 1. Oljefondet krever åpenhet om metanutslipp

 2. Vil ha dansk vindkonge inn i oljegigant

 3. Derfor satser oljegiganten på solenergi

 4. Svensk pensjonsfond selger Exxon-aksjene

 5. Oljefondet sjette best på klimarisiko i kåring