Statoil har halvert kostnaden på Johan Castberg: – Vi har spart 40 til 50 milliarder

Statoil har bestemt seg for hvordan de vil bygge ut storfunnet Johan Castberg i Barentshavet. Etter flere utsettelser ser det nå ut til at feltet blir bygget ut likevel.

KLAR FOR MER: Statoil-sjef Eldar Sætre annonserte at kostnadene er halvert på utbyggingsprosjektet på Johan Castberg. Produksjonen skal etter planen komme i gang i 2022. Det skjedde på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

SANDEFJORD (E24): Statoil-sjef Eldar Sætre er én av de største navnene som har tatt turen ned til den årlige konferansen i regi av Norsk Petroleumsforening kalt Oljeindustripolitisk seminar.

– Dette er antageligvis den viktigste konferansen for det norske olje- og gassmiljøet, sa oljeminister Tord Lien før Statoil-sjefen inntok podiet.

Konferansen er historisk brukt til å lansere nyheter, og oljeministeren benyttet sjansene til å fortelle om hvilke selskaper som har vunnet frem i tildelingen av nye lisenser i eksisterende områder i det som kalles TFO 2015.

Etter at oljeministeren hadde annonsert dette, kunne Statoil-sjefen røpe en del kritiske nyheter om Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Statoil annonserte i 2013 at prosjektet ble utsatt og at man skjøv på konseptvalget. Det samme skjedde året etter, da man sa at konseptvalget og investeringsbeslutningen skulle skje i 2017.

Nå kunne Eldar Sætre fortelle at Statoil og partnerskapet har bestemt seg for en løsning.

– Det blir en «FPSO Pluss», sa Eldar Sætre med referanse til en flytende produksjons- og lagringsenhet med noen ekstra teknologiske innretninger.

Han kunne fortelle at det formelle konseptvalget skal tas i 2017 med en investeringsbeslutning mot slutten av 2017.

– Produksjonen skal etter planen starte i 2022, sa Sætre.

Arne Sigve Nylund, Statoils sjef for norsk sokkel, forklarer hva dette «pluss» betyr:

– Det som utgjør det Eldar kaller «pluss» er at vi har lagt på litt ekstra prosesseringskapasitet. Det betyr at man koble opp og ta imot reserver som vi kanskje kan komme til å finne, i en radius på opptil 50 kilometer, fra Castberg, sier Nylund til E24.

– Det kan komme funn i nærheten av Castberg i fremtiden som kan være aktuelle å knytte opp, fortsetter Nylund.

Les også: Eni Norge har fått ja på Goliat

Har kuttet drastisk i kostnadene

Det viktigste var kanskje kostnadskuttene. Statoil har i perioden beslutningen om prosjektet har blitt utsatt jobbet med å kutte kostnadene.

– Investeringsrammen er nå nesten halvert fra rundt 100 til 50–60 milliarder sa Sætre, og fikk umiddelbar applaus.

– Vi har altså spart 40–50 milliarder, la Statoil-sjefen til.

Statoil har tidligere ikke ville gå spesifikt ut med hva lønnsomhetsprisen (break-even) er på Castberg-feltet, men flere eksperter, inkludert Bjarne Schieldrop i SEB, har pekt på at den har ligget rundt 85 dollar fatet. Med en halvering av kostnadene betyr det trolig at feltet nå har en lønnsomhetspris et sted mellom 40 og 50 dollar.

Arne Sigve Nylund, som er sjef for norsk sokkel i Statoil, vil ikke ut med hvor mye lønnsomhetsprisen har falt og hva den nå er, men sier følgende:

– Men dette (dagens nyhet, journ.anm.) viser at vi er på et godt spor. Vi jobber også videre med løsninger som kan drive prisen ytterligere ned, sier Nylund til E24.

Konserndirektør for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund (t.v.) og konsernsjef Eldar Sætre, i Statoil

Konsernsjef Eldar Sætre vil ikke gi noen tall, men er tydelig på at han forventer at kostnadene kuttes enda mer enn det som han fortalte om tirsdag:

– Mitt utgangspunkt er at lønnsomheten ytterligere skal forbedres. Vi er på et veldig godt spor, sier Eldar Sætre til E24.

Nylund peker på at Johan Castberg-feltet vil ha en levetid på rundt 30 år.

– Dette bidrar til betydelig aktivitet i nord, sier Nylund og peker på at man da vil ha Goliat, Snøhvit og Castberg i drift i området med tiden.

– Steikje fine muligheter

Olje- og energiminister var svært fornøyd for å høre at prosjektet nå har kommet et langt stykke videre:

– Dette er veldig gledelig. Dette illustrerer det jeg har sagt, nemlig at leverandører og operatører jobber godt med å få ned kostnader og øke produktiviteten, sier Lien til E24.

– Hvis de nå holder seg til arbeidsprogrammet som Eldar Sætre skisserer her, vil det gi mange nye og viktige kontrakter for norsk leverandørindustri, legger han til.

Statoil anslår at det ligger mellom 450 og 650 millioner fat olje i Johan Castberg. Utbyggingsløsningen man nå vil gå for vil også kunne ta imot mer produksjon fra nærliggende felt.

E24 har tidligere skrevet om at selskapet har hatt bilandene og til dels skuffende leteresultater i områdene og prospektene like rundt Castberg.

Les mer om letingen rundt Castberg her: Fant mer olje på siste leteforsøk

Sætre sa at rundt halvparten av kontraktene som skal tildeles for utbyggingen av feltet vil komme til selskaper i Norge. Det er ikke bare av veldedighet at Statoil-sjefen tror det:

– Vi ønsker generelt norske leverandører velkommen, men det er sånn at denne utbyggingsløsningen vi har valgt gir grunnlag for mye aktivitet i Norge. Skroget vil måtte bygges utenfor Norge, men det meste av det andre vil faktisk i stor grad være tilgjengelig for norsk konkurranse, sier Sætre.

Statoil-sjefen dro også frem at Statoil før jul har sendt inn søknad om utbygging av satellittutbyggingen på Oseberg-feltet, kalt Vestflanken, og at man har valgt konsept for Trestakk-feltet, noe som betyr at en investeringsbeslutning kan komme nå til høsten.

– Så la meg formulere meg som en sunnmøring: Det er steikje fine muligheter på norsk sokkel, sa Sætre til latter i salen.

– Mitt motto er at Statoil er og skal være en motor for utviklingen av norsk sokkel, sa han videre.

Les også: IEA: Overskudd av olje ut året

Usikkert om landterminal

Det har vært stor diskusjon om Johan Castberg-feltet. Mange, særlig i Nord-Norge og i det politiske miljøet, har snakket om viktigheten av at oljen fra Johan Castberg føres i land på en terminal. Det vil skape flere arbeidsplasser enn en løsning basert på en flytende produksjonsløsning der oljen hentes ut i tankskip ute til havs.

Foreløpig er ikke en landterminal utelukket, og Statoil uttaler tirsdag at arbeidet med å evaluere en terminalløsning for ilandføring skal fortsette i et eget prosjekt.

– Johan Castberg vil alene ikke kunne levere nok olje til at en terminal på Veidneset i Finnmark vil være lønnsom, skriver Statoil og legger til at det likevel vil være gunstig for feltet om en slik terminal blir bygget.

Den flytende produksjonsenheten Statoil legger opp til nå skal både kunne sende olje til land eller laste den over i skip ute på havet.

Ifølge Statoil har det i senere tid stått mellom to alternativer: En halvt nedsenkbar plattform eller et produksjonsskip. Nå går man altså for det siste.

Statoil mener de klimatiske forholdene i Barentshavet er helt kompitable med en flytende produksjonsløsning for Castberg:

– Det er ikke noen spesielle faktorer, og vi ser dette som en helt forsvarlig løsning, sier Arne Sigve Nylund til E24.

Statoil begrunner valget med at det vil ivareta ressurspotensialet i regionen best og at det er det beste konseptet med tanke på den økonomiske lønnsomheten, med varierende oljepris.

Olje- og energiminister Tord Lien svarer slik når E24 spør han om han ville foretrukket at flere felt bygges ut samtidig med Johan Castberg i denne regionen, som for eksempel Lundins store funn kalt Alta og Gohta.

– Når vi skal sette oss ned for å behandle og godkjenne dette prosjektet vil vi være opptatt av at man har robuste løsninger. Det gjelder ikke bare Johan Castberg, men alle utbygginger, slik at man sikrer høy lønnsomhet for de ressursene som ligger der.

Oljeministeren sier at han også vil være opptatt av at det kommer på plass en god evakueringsløsning for dem som skal jobbe på feltet når det er ferdig.

– Vil det være gunstig å få til flere felt samtidig her, med tanke på infrastruktur, beredskap og terminal?

– Det blir spekulasjoner fra min side. Det kan godt være at det vil være gunstig for regionen, men jeg er opptatt av at man kommer frem til gode løsninger for hvert enkelt felt, med gode fremdriftsplaner, slik at kontraktene kan komme ut, sier Lien.

Les også

Det norske glad for Statoils Lundin-investering: Men Røkkes oljeselskap vil følge oljeduoen med argusøyne

Les også

Mener Statoil ikke lenger er opptatt av lokal forankring

Les også

Utsatt felt blir trolig bygget ut likevel

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinor
 2. Olje og gass
 3. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Slik halverte de regningen

 2. Betalt innhold

  Bygger ut Johan Castberg til halv pris

 3. Utsatt felt blir trolig bygget ut likevel

 4. Lundin-sjefen roser Statoils milliardkutt - men kjører solo på nabofeltet

 5. Vil ha gasskraft på Johan Castberg: Strøm fra land kan koste 4 til 12 milliarder