Oljeinvesteringene må opp, sier IEA: Frykter prissjokk på 2020-tallet

Energibyrået IEA advarer igjen mot en potensiell skvis i oljetilbudet og prissjokk på 2020-tallet, i sin ferske World Energy Outlook-rapport.

FALLENDE INVESTERINGER: De siste årenes fall i oljeinvesteringene kan skape hodebry for oljeimportører, advarer Det internasjonale energibyrået IEA i sin ferske «World Energy Outlook»-rapport. Det kan føre til oljemangel og prissjokk på 2020-tallet, noe som kan bli smertefullt for oljeimportørene. Illustrasjonsbildet er fra Bahrain.

Foto: Hasan Jamali AP
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:,

De siste årene har mange store oljeselskaper snurpet igjen lommeboken.

Det har ført til at færre nye oljeprosjekter er satt i gang, og nedgangen i investeringene kan på sikt gi en smell som øker oljeprisene til et ukomfortabelt nivå for importørene.

Det internasjonale energibyrået IEA har flere ganger advart mot dette, og gjentar advarslene i sin ferskeste utgave av den årlige rapporten World Energy Outlook.

– Investeringer i nye konvensjonelle oppstrøms oljeprosjekter er for tiden godt under det som trengs, skriver IEA i rapporten.

– Gapet i trenden mellom sterk etterspørselsvekst og svake investeringer i nytt tilbud peker, hvis det ikke gjøres noe med det, til skadelige prisøkninger på 2020-tallet, skriver IEA.

Les også: (+) Dette vil olje til 100 dollar fatet vil bety for verdensøkonomien

Byrået advarte om faren for en skvis i markedet allerede i tilsvarende rapport i 2016, da investeringene hadde begynt å falle betydelig etter oljeprisfallet fra sommeren 2014.

Prosjektene som er godkjent de siste tre årene utgjør ifølge byrået bare halvparten av det som trengs for å balansere markedet frem til 2025, gitt anslagene i det sentrale «New policies»-scenarioet.

Les også

IEA frykter CO2-vekst til 2040: – En stor kollektiv fiasko

Dette scenarioet legger opp til en oljeetterspørsel på 102,4 millioner fat per dag i 2025 og 106,3 millioner fat per dag i 2040.

I utgangspunktet antar IEA at oljeprisen blir på 88 dollar fatet i 2025 og 112 dollar fatet i 2040 i dette scenarioet, men det er ifølge byrået rom for perioder med uheldig prisoppgang hvis investeringene ikke tar seg opp igjen.

(saken fortsetter under figuren)

I figuren over kan du bla mellom historiske tall for produksjon og etterspørsel av olje samt oljepris i 2000 og 2017, og studere forskjellene i produksjon, etterspørsel og oljepris i IEAs tre scenarioer frem til 2040.

Prisforskjellen er stor, fra 39 dollar fatet til 137 dollar fatet alt etter hvilken retning verden vil gå, ifølge IEAs anslag.

Les også: (+) Oljekrasjets tapere kommer opp fra dypet

Energibyrået legger nemlig frem to alternative scenarioer, nemlig «Current policies» hvor fossilbruken og CO2-utslippene øker mer, og «Bærekraftig utvikling»-scenarioet hvor fossilbruken og utslippene faller sammenlignet med de andre scenarioene.

I «Current policies»-scenarioet stiger oljeforbruket til hele 120,5 millioner fat per dag i 2040, mens oljeetterspørselen i «Bærekraftig utvikling»-scenarioet faller til 69,9 millioner fat per dag i 2040.

IEA presenterer de ulike scenarioene for å illustrere hvilke veier verden kan velge. Hva som blir fasiten, det blir opp til klodens politikere, selskaper og forbrukere.

Les mer: IEA frykter CO2-vekst til 2040: – En stor kollektiv fiasko

Les også

Fersk energirapport: IEA frykter oljeskvis om få år

Skadelig for importører

Hvis oljeselskapene ikke klarer å levere det som etterspørres av olje, vil det kunne gi betydelige ulemper for store importører, en gruppe som inkluderer mange av landene i Europa og Asia.

– En tilbudsskvis, hvis den skulle oppstå, ville helt klart ha potensielle følger for energisikkerheten i mange importerende økonomier, og ville ikke være gunstig for prisnivået, skriver IEA.

E24 har også tidligere omtalt at høyere oljepris kombinert med en sterk dollar er krevende for mange importørland, og at dette kan true den globale veksten.

Les mer: Oljeboom kan gi global nedtur

Les også

Oljesektoren vil tjene mer penger i år enn over de siste fem årene til sammen

Så mye mangler

I «New policies»-scenarioet skal oljeetterspørselen øke gradvis fra 94,8 millioner fat per dag i fjor til 106,3 millioner fat per dag i 2040.

Men det kan bli underskudd på olje i markedet lenge før 2040, advarer IEA.

Bare frem til 2025 vil det kunne mangle 34 millioner fat per dag på å fylle etterspørselen i «New policies»-scenarioet på rundt 100 millioner fat per dag, sier IEA. Årsaken er at produksjonen i eksisterende felt faller av naturlige årsaker.

Uten nye investeringer vil oljeproduksjonen falle med åtte prosent i året av naturlige årsaker frem til 2025, men selskapenes investeringer i å opprettholde produksjonen gjør at det naturlige fallet bremses til rundt fire prosent årlig, skriver IEA.

Les på E24+

Oljens olje: Hva er egentlig brent crude?

Dagens godkjente prosjekter vil kunne fylle rundt 20 millioner fat per dag av gapet mellom forventet tilbud og etterspørsel i 2025, påpeker IEA. Men det gjenstår over 13 millioner fat per dag som også må skaffes for å fylle gapet.

– Det er en reell risiko for at dette nivået av godkjennelser ikke vil materialisere seg. Mange nasjonale oljeselskaper har begrensede budsjetter, som begrenser muligheten til å investere i nye prosjekter, skriver IEA.

Byrået anslår at oljeselskapene hvert år frem til 2025 må godkjenne prosjekter som totalt inneholder rundt 16 milliarder fat for å sikre tilbudet.

Det blir i så fall et betydelig hopp fra de tre årene etter 2014, hvor oljebransjen «bare» har satt i gang prosjekter med reserver på totalt åtte milliarder fat hvert år.

Mellom 2000 og 2014 godkjente oljebransjen i snitt prosjekter på rundt 15 milliarder fat i året.

Les også

Oljeprisen opp 50 prosent siste år: Frykter oljesjokk ved 100 dollar fatet

USA kan neppe levere

Én mulighet for å sikre nok olje kunne være USAs enorme vekst innen skiferolje. IEA antar at denne vil nå et platå på rundt ni millioner fat per dag rundt 2025, ifølge «New Policies»-scenarioet i rapporten.

Les mer: Passerte Russland som største oljeprodusent: USA med ny oljerekord

– Hvis de årlige godkjennelsene av konvensjonelle oljeprosjekter holder seg på dagens nivå, må skiferoljen i USA måtte øke med ytterligere seks millioner fat per dag fra nå til 2025, og stige til rundt 15 millioner fat per dag i 2025, skriver IEA.

Dette vil kunne være mulig, men det er mange flaskehalser i USAs infrastruktur, som gjør det krevende å få så mye olje ut på markedet.

– Med dette bakteppet virker det risikabelt å stole på at produksjonen av skiferolje i USA skal mer enn tredoble seg fra dagens nivå innen 2025 for å motvirke mangelen på nye konvensjonelle oljeprosjekter, skriver IEA.

Les også

Oljeselskapenes investeringstørke bekymrer IEA-analytiker

Flere utfordringer

IEA er allerede bekymret over følgene av høyere oljepriser, etter at prisen i år steg til over 80 dollar fatet for første gang på fire år. Selv om prisen har falt noe tilbake fra det nivået, kan høyere priser fortsatt true reformene i mange land som har kuttet subsidiene av fossilt drivstoff, trur IEA.

IEA anslår at verden i fjor brukte over 300 milliarder dollar på å holde prisene på fossilt drivstoff kunstig lave. Dette er likevel mindre enn to år tidligere, takket være reformene som er gjennomført, men som nå trues.

Les mer: Disse rammes av oljesmell

IEA peker på flere andre utfordringer som vil prege oljebransjen fremover, som FNs sjøfartsorganisasjon IMOs nye regler for svovelutslipp på skip fra 2020. Disse vil kunne øke etterspørselen etter dieselprodukter.

– Etterlevelse av dette kravet vil innebære en stor økning i bruken av marine gassoljer (lik diesel) som lett kan føre til et hopp i dieselprisene, skriver IEA.

Her kan du lese mer om

  1. Olje og gass
  2. Det internasjonale energibyrået (IEA)
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. IEA om norsk olje og gass: Venter oljefall etter 2025

  2. Ferske IEA-anslag frem til 2040: Venter fortsatt høyere oljeforbruk

  3. IEA frykter CO2-vekst til 2040: – En stor kollektiv fiasko

  4. Annonsørinnhold

  5. Fersk IEA-rapport: Jekker opp elbil-anslaget

  6. IEA-sjefen om norsk olje og gass: – Har fortsatt en viktig rolle å spille