Skuffende produksjon i 2016: Svak vind bremset vindkraften

Dårligere vind enn normalt gjorde at strømproduksjonen fra norsk vindkraft falt kraftig i fjor.

SVAKT ÅR: De 374 norske vindturbinene leverte mindre kraft i fjor enn året før. Ingen nye prosjekter ble satt i drift, men de neste årene planlegges det mye vindkraft, inkludert Fosen-prosjektet på til sammen 1.000 megawatt. Dette er en visualisering av vindparken på Geitfjellet, sett fra Krokstadøra. Bildemanipulasjon: Statkraft

Foto: Statkraft
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Det er mer vindkraft under bygging enn noensinne i Norge, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Men fjorårets produksjon ble skuffende, og de 374 vindturbinene som er i drift i Norge leverte langt under normalen.

Årsaken er vesentlig svakere vind enn normalt, noe som rammet rammet samtlige vindkraftverk.

Det skriver NVE i en fersk rapport, som først ble omtalt av nettstedet Sysla.

Norske vindturbiner leverte 2,125 terawattimer, mot 2,511 terawattimer året før, en nedgang på mer enn 15 prosent.

Les mer: Så mye stiger strømprisen

– Vindforholdene i 2016 var de nest dårligste på flere tiår. I referansedatasettet vårt som går tilbake til 1981, var det bare 2010 som var dårligere, sier rådgiver David Edward Weir hos NVE til Sysla.

I snitt var vindkraftverkene i full drift i 2.512 timer i fjor, ned fra et snitt på hele 3.045 timer året før.

Produksjonen var bare på 92 prosent av det som turbinene ville ha levert i et normalår, mot 113 prosent av normalen året før, ifølge NVE.

Les også

Venter lave strømpriser

Bygger mye vindkraft

Det er svært mye vindkraft under bygging i Norge. Statkrafts massive Fosen-prosjekt er en av årsakene det mer fornybar energi under bygging enn på 25 år.

Les mer: Største satsing på fornybar energi på mange år

Noe av dette dekkes av strømkundene, som betaler noen øre i subsidier per kilowattime de bruker, som sponser ny vindkraft gjennom et felles norsk-svensk marked for elsertifikater. Men Norge skal ut av dette etter 2020.

Les mer: Utenlandske penger gir nordisk strømboom

Samtidig oppgraderes kraftnettet i Norge, blant annet for å gjøre plass til mer fornybar energi. Dette gir høyere nettleie i noen områder, på samme tid som avgiftene på strøm også øker. Prisen på kraften økte også gjennom fjoråret.

Det gjorde at den strømprisen kundene betaler økte med 12 prosent til 91,8 øre kilowattimen i fjor, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Mange utenlandske investorer er også interessert i nordiske kraftprosjekter, i jakten på stabil og forutsigbar avkastning. Svenskene fortsetter også sine subsidier av ny fornybar energi utover 2020-tallet, selv om Norge trekker seg ut av sertifikatsystemet.

SVAK VIND: De blå søylene viser månedlig produksjon fra vindkraften i 2016. Den oransje linjen viser beregnet normalproduksjon.

Foto: NVE

Blir mer effektive

Les også

Vil bygge vindkraft uten subsidier

– Vindkraft som teknologi har utviklet seg mye de siste par år, med blant annet større vindturbiner og betydelig reduserte kostnader, skriver NVE i rapporten.

– Dette har gjort vindkraft mer konkurransedyktig også i Norge hvor vindkraften i all hovedsak konkurrerer mot vannkraft, sier direktoratet.

Det er stor forskjell mellom gamle og nye turbiner, og mellom ulike områder i landet. Antallet timer turbinene leverer per år kalles fullasttimer, og styres teknologi, vindressurser og hvor effektivt kraftverket drives.

Les mer: Vil bygge vindkraft uten subsidier

Den vindparken som leverer mest kraft er Raggovidda i Finnmark, med 4.078 timer i full drift i fjor, mens de svakeste vindparkene leverte under 2.000 timer full drift. Noen av de eldste parkene nærmer seg slutten av sin tekniske levetid, ifølge NVE.

Utbyggere og vindbransjens forening Norwea tror at man kan bygge ut vindkraft uten subsidier i deler av Norge ut på 2020-tallet, særlig i Finnmark.

Det ble ikke satt i drift ny vindkraft i fjor, ifølge NVE.

VARIERER MYE: Hvor mange timer full drift en vindpark kan levere varierer mye med vindforhold og hvor effektive turbinene er. Gamle prosjekter leverer jevnt over langt lavere driftstider enn nye prosjekter. Vindforholdene ved Raggovidda i Finnmark virker å være i en særklasse.

Foto: NVE
Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Vindkraft
 2. Energi
 3. Fornybar energi
 4. Strømpriser
 5. Statkraft
 6. Teknologi

Flere artikler

 1. Bensinkjede støtter enormt vindprosjekt

 2. Vil bygge vindkraft uten subsidier

 3. Betalt innhold

  Fra rekordår for norsk vind til dårligste vindår på lenge

 4. Annonsørinnhold

 5. Derfor er vindkraft billigere enn kullkraft: Får drahjelp av CO₂-priser

 6. Vestas om dansk, finsk og britisk vindprosjekt: Trenger ikke statsstøtte