Ny analyse: Mer oljeproduksjon kan gi 700 milliarder mer til Oljefondet

Nye beregninger viser at selv en «liten» økning i olje- og gassproduksjonen kan gjøre underverker i statsregnskapene.

KLAR FOR MER BORING: Administrerende direktør Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk Olje og Gass mener mer produksjon fra sokkelen vil gi store bidrag for å løse statens finansieringsfloke i tiårene fremover. Her fra boredekket på riggen Leiv Eiriksson i april.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Når Stortinget samles på tirsdag denne uken er det duket for behandlingen av en sak som ikke kommer opp så ofte, nemlig Perspektivmeldingen.

Etter at tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen la frem forrige melding i 2013, kom finansminister Siv Jensen med den nye meldingen 31. mars. Der tegner Finansdepartementet opp langsiktige prognoser for norsk økonomi og statsfinanser.

Meldingen viste igjen at det kommer til å bli stadig vanskeligere å få statsbudsjettene til å gå opp i tiårene fremover.

«Vi blir flere eldre, og vi lever lenger. Det er godt nytt. Men utfordringen er at utgiftene i staten om ti-femten år begynner å vokse mer enn inntektene. Oljeinntektene vil ikke veie opp for dette, de får tvert imot mindre betydning», oppsummerte Finansdepartementet.

Mens Miljøpartiet De Grønne nylig stemte for å legge ned norsk oljeproduksjon innen 15 år på sitt landsmøte, og miljøbevegelsen vil droppe tildelingen av nye lisenser på sokkelen i den 24. konsesjonsrunden, vil det politiske flertallet noe annet.

Oljenæringen selv har heller ingen planer om å kaste inn håndkleet med det første, og nå har bransjeforeningen Norsk Olje og Gass fått regnet ut hva økt olje- og gassproduksjon kan bety for norsk økonomi.

De har fått analyseselskapet Oslo Economics til å beregne effekten tre forskjellige scenarioer vil få for statsbudsjettene og oljefondet i tiårene fremover. De tre scenarioene legger til grunn at man produserer 10 prosent mindre olje og gass enn det Finansdepartementet har lagt til grunn i Perspektivmeldingen, det samme nivået, eller 10 prosent mer.

Videre har man lagt til grunn samme olje- og gasspris og den samme avkastningen i Oljefondet som meldingen legger til grunn ellers.

FALLER UANSETT: Uansett hva vi gjør vil den samlede olje- og gassproduksjonen trolig falle i tiårene fremover. Spørsmålet er hvor fort den skal ned.

Milliarder i spill

Fordi de offentlige utgiftene vil øke mer enn utgiftene om få år, regner Finansdepartementet med at staten vil «mangle» 50 milliarder i budsjettåret 2040, 100 milliarder i 2050 og hele 150 milliarder i 2060.

Oslo Economics har konkludert med at hvis Norge klarer å øke produksjonen med 10 prosent så kan:

 • Statens inndekningsbehov i 2040 reduseres med 14 milliarder årlig fra 50 til 36 milliarder.
 • Inndekningsbehovet i 2050 reduseres med 18 milliarder, og 21 milliarder i 2060
 • Oljefondet være verdt 700 milliarder mer enn anslått i 2060

Det siste beløpet tilsvarer nesten 100.000 kroner per nordmann i 2017-kroner.

– Dette understreker hvor viktig inntektsutviklingen vil være for hvordan velferd vi vil kunne ha, sier administrerende direktør Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk Olje og Gass til E24.

– Poenget vårt er at inntektene fra oljenæringen ikke bare påvirkes av oljeprisen, men også hvor mye vi produserer, legger han til.

Oslo Economics skriver at inndekningsbehovet per tiår, som andel av fastlands-BNP 2017, vil reduseres fra 1,7 prosent til 1,3 prosent hvis man øker produksjonen med 10 prosent. Skjer det motsatte, altså at produksjonen faller 10 prosent mer enn ventet, vil inndekningsbehovet i snitt øke fra 1,7 til 2,1 prosent av fastlands-BNP 2017 per tiår.

Svingninger i olje- og gassprisene kan også gi tilsvarende effekt, skriver Oslo Economics.

Schjøtt-Pedersen beskriver Perspektivmeldingen som «en av de viktigste debattene som Stortinget skal ha» fordi man diskuterer de store, langsiktige økonomiske utfordringene Norge står overfor.

– Analysen viser at det økonomiske omstillingsbehovet blir mindre hvis oljeproduksjonen blir høyere enn det regjeringen har lagt til grunn. Så vårt poeng er at norske politikere kan bidra til å sikre velferdsnivået vi har i Norge og redusere utfordringen det vil være å kutte i det hvis de legger til rette for å opprettholde petroleumsaktiviteten, sier Schjøtt-Pedersen.

– For å få til det trenger næringen mer areal og stabile rammevilkår. Og så skal vi selvfølgelig bidra til å gjøre vårt for å finne nye ressurser – ressurser som vi vet er der, sier han videre.

– Forutsetter at man får sjansen til å lete

Men hvor realistisk er det egentlig å øke olje- og gassproduksjonen med 10 prosent utover det Finansdepartementet har lagt til grunn? Oljenæringen selv mener det er fullt mulig.

– Vi mener det er klart realistisk å finne og å utvinne mer enn det som perspektivmeldingen legger til grunn, sier Schjøtt-Pedersen, og poengterer:

– Men det forutsetter at man får sjansen til å lete og utvikle ressursene.

Les også

IEA vil ha mer norsk gass – tross lave priser: – Ingen dårlig deal for Norge

Schjøtt-Pedersen mener med det at oljeselskapene må fortsette å få tildelt nye lisenser og nytt areal i årene fremover.

Han peker på den omfattende borekampanjen som flere oljeselskaper gjennomfører i Barentshavet denne sommeren. Store funn her kan bidra til å gi norsk petroleumsproduksjon et realt løft.

– Man må huske på at verden har som mål å både sikre verdens befolkning energi og nå klimamålene. I tillegg så vi senest forrige uke at IEA (Det internasjonale energibyrået, journ.anm.) gikk ut og sa at Norge bør øke sin produksjon fremover og at verden er avhengig av gode og stabile leverandører, sier Schjøtt-Pedersen, og konkluderer:

– Alt ligger til rette for at Norge skal opprettholde aktiviteten og produksjon slik man tegner opp i denne analysen.

– Oljeprisen er den viktigste faktoren

Går man nærmere inn i tallene, ser man at Perspektivmeldingen har lagt til grunn at dagens olje- og gassproduksjon på 230 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter årlig (tilsvarende nesten 1,5 milliarder fat o.e. årlig) ventes å falle til 190 millioner standard kubikkmeter per år i 2030 og deretter ned til 140 millioner i 2040.

I år 2060 regner Finansdepartementet med en produksjon på rundt 65 millioner standard kubikkmeter per år.

Senioranalytiker Oddmund Føre i Rystad Energy, som har norsk sokkel som spesialfelt, forteller at de har lagt til grunn en produksjon på 180 millioner standard kubikkmeter i 2030 som hovedscenarioet (base-case) i deres analyser. Det er altså 10 millioner under Perspektivmeldingens utgangspunkt.

På spørsmål om en produksjonsøkning på 10 prosent er realistisk, forklarer Føre at man både er avhengig av en økning i oljeprisen fra dagens nivåer og at det gjøres nye funn som blir bygget ut, for at man skal klare å komme opp i 180 til 190 millioner standard kubikkmeter produksjon i 2030.

I sitt hovedscenario på 180 millioner kommer halvparten fra felt som er i produksjon i dag eller som er under utvikling nå.

Les også

Denne prisen er like viktig for Norge som oljeprisen, men nesten ingen vet hva den er

– Dette betyr at en mengde nye volumer (nye felt eller utbygginger, journ.anm.) må sanksjoneres over de neste årene for at vi i 2030 skal kunne nå en produksjon opp mot 190 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, sier Føre til E24 og legger til:

– Et slikt scenario vil altså kreve en ganske høy sanksjoneringsaktiviet fremover.

Oddmund Føre peker på at det kan være en oppside i prognosene dersom det blir gjort store nye funn fremover, som Korpfjell-prospektet som Statoil skal bore på sensommeren i år, helt inn mot grensen til Russland i Barentshavet.

– Det er verdt å merke seg at oljeprisen er den viktigste faktoren når man skal se på fremtidige skatteinntekter fra norsk sokkel både i form av aktivitet og priseffekt, sier Føre, og utdyper:

– Dersom oljeprisen mot formodning skulle holde seg lav fremover vil dette dempe både sanksjonerings- og leteaktivitet. I et scenario med en oljepris på 50 dollar per fat fremover kan vi godt se en nedside med produksjonsnivåer på 130 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i 2030.

Les også

– Utfordrende å stå opp for oljen

Les også

Spår historisk høy amerikansk oljeproduksjon i år

Les også

Analytiker ut mot Opecs strategi:
– Trist for oljemarkedet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norsk olje og gass
 2. Perspektivmeldingen
 3. Olje og gass
 4. Politikk
 5. Oljefondet

Flere artikler

 1. IEA om norsk olje og gass: Venter oljefall etter 2025

 2. Regjeringen ser et årlig inndekningsbehov på 5 mrd. mot 2060

 3. Norsk gasseksport feirer 40: Må takle økt konkurranse

 4. IEA-sjefen om norsk olje og gass: – Har fortsatt en viktig rolle å spille

 5. Nye IEA-anslag kan påvirke Equinors regnestykker: – Tester porteføljen vår på flere scenarioer