Ber de store partiene verne oljebransjen

Arbeiderpartiet og Høyre må beskytte olje- og gassnæringen og ikke lytte til små partier som ønsker å begrense den, mener direktøren i Norsk olje og gass.

ØNSKER STØTTE: Direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass er bekymret for at småpartiene Venstre og SV skal påvirke de større partiene Høyre og Arbeiderpartiet til å oljepolitikken til det verre for næringen. Venstre og SV svarer at verden forandrer seg og at Norge ikke kan satse på «business as usual». Her er Schjøtt-Pedersen med Goliat-plattformen i bakgrunnen.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Den fremste talsmannen for den norske oljelobbyen ruster seg til kamp.

Direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass frykter at mindre partier som SV og Venstre vil forsøke å legge hindringer i veien for bransjen.

Nå appellerer han til de store partiene, særlig Arbeiderpartiet og Høyre, om å fortsette å dele ut lisenser og opprettholde bransjens skatteordninger, som ofte omtales som gunstige.

– Det er avgjørende viktig at de dominerende partiene står sammen om å sikre den norske velferden, og det gjør de ved å legge vekt på en høy aktivitet i olje- og gassvirksomheten også i 2030 og 2040, sier Schjøtt-Pedersen til E24.

Han mener at regjeringen kan sikre høy aktivitet ved å fortsette å åpne nye leteområder, slik dagens regjering har lagt opp til i 23. og 24. konsesjonsrunde, og sikre at leterefusjonsordningen og dagens skatteregime forblir uendret.

Utspillet kommer før regjeringen fredag legger frem et finansielt langtidsvarsel i form av «perspektivmeldingen». Der kommer det nye regnestykker for Norges fremtidige utgifter og inntekter.

Landet står overfor en dramatisk omstilling med høyere utgifter til pensjoner og annen velferd, og trenger hver eneste ekstra krone det kan få fra olje og gass, sier Schjøtt-Pedersen.

Les også

Oljeselskapene vil bruke mer

– Jeg frykter det vi har sett tendenser til, at Venstre og SV prøver å påvirke eller tvinge henholdsvis Høyre og Arbeiderpartiet til å føre en oljepolitikk som er en trussel for norsk velferd, sier han.

– Men Høyre og Arbeiderpartiet har vært garantistene for finansieringen av velferden gjennom inntektene fra oljevirksomheten. Det er utrolig viktig at ikke svært små partier får mulighet til å svekke det norske velferdssamfunnet, sier han.

– Kjemper mot vindmøller

Både Venstre, SV og De grønne åpner for å endre oljesektorens skatteordninger, blant annet på grunn av risikoen for at norsk olje og gass kan bli mindre lønnsom i fremtiden.

SV er fornøyd med at Schjøtt-Pedersen tror partiet kan få gjennomslag, og er ikke enige at det er et problem.

Les også

Slik blir oljebremsen i 2017

– Karl Eirik Schjøtt-Pedersen kjemper bokstavelig talt mot vindmøller, og ikke mot SV, sier SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski til E24.

– Det er ikke vi i SV som er den største trusselen mot oljeindustrien, det er det elbiler og fornybar energi som er. Vi står overfor et paradigmeskifte. SV ønsker bare å forberede Norge på virkeligheten, sier hun.

SV vil ha stans i nye tildelingen av nye områder til oljeindustrien.

Vi tar klimaet på alvor. Alt kan ikke fortsette som før, selv om man har nostalgiske drømmer. Det er som å få tannkremen tilbake på tuben, sier Kaski.

– Men dere kan ødelegge for velferdsstaten, ifølge Norsk olje og gass?

– Jeg er mye mer bekymret for velferdsstaten i møte med klimaendringer. Vi har høykompetent arbeidskraft, billig kraft og mulighet til å bygge opp andre næringer. Ingen av nabolandene våre har en stor olje- og gassnæring å lene seg på, sier hun.

Les også

Omfattende guide til oljebransjen: Sats på disse 24 bransjene

– Viktig melkeku for staten

Ifølge forrige perspektivmeldingen fra 2013 vil Norge bare kunne opprettholde dagens velferdsnivå frem til 2060 hvis vi jobber smartere. Alternativet er kutt i statlige utgifter, eller økte skatter.

Schjøtt-Pedersen mener statsinntektene vil kunne stå i fare hvis politikerne tukler med oljereglene.

Han har blant annet regnet ut at en utfasing av oljeindustrien innen 2040, slik partiet De grønne har foreslått, ville ha redusert statsbudsjettets inntekter med rundt 70 milliarder kroner årlig.

– Men noen vil kanskje si at du vil gjøre oljebransjen til en hellig ku som ikke kan røres?

– Dette er ikke først og fremst en hellig ku, men en veldig, veldig viktig melkeku for den norske staten, sier Schjøtt-Pedersen.

Les også

Så viktig er Statoil for norsk økonomi

Inntektene har falt

Skattebetalerne dekker rundt 80 prosent av lete- og utviklingskostnadene i olje- og gassbransjen. Til gjengjeld betaler oljeselskapene rundt 80 prosent i skatt. Samfunnet har tjent godt på disse ordningene så langt, men inntektene til staten har falt de siste årene.

Statens netto kontantstrøm, som består av inntekter fra skatter, utbytte fra Statoil og inntekter fra statens direkte eierandeler på sokkelen, var på 125 milliarder kroner i fjor, fra 232 milliarder året før og 501 milliarder på det meste i 2008.

Kostnadskuttene på sokkelen siden 2014 har bidratt til å gjøre oljesektoren mer konkurransedyktig enn før. Men flere av de mindre partiene på Stortinget mener usikkerheten har økt for fremtidige olje- og gasspriser, og dermed for lønnsomheten i oljesektoren.

Les også

Venter skred av planer på norsk sokkel

Vil vurdere skattereglene

Venstres nestleder Terje Breivik ønsker at et utvalg skal gå gjennom dagens skatteregler for oljenæringen, for å vurdere om systemet bør fortsette som i dag.

ØNSKER UTVALG: Nestleder Terje Breivik (V)

– Jeg tror det er en risikofylt strategi, sier Breivik til E24.

– Forutsetter du at verden lykkes med å komme i nærheten av klimamålene i Paris-avtalen, vil den ha et stort overskudd på fossil energi frem mot 2050-2060. Skal Norge konkurrere i et slikt scenario, må man være i verdenseliten på å produsere både kostnadseffektivt og klimavennlig, sier han.

– Skader Venstres politikk velferdssamfunnet?

– Tvert imot. Jeg tror det kan være vel så skadelig å ha en business as usual-holdning mens verden der ute forandrer seg. Forandringene kan gå mye fortere enn både jeg og Schjøtt-Pedersen kan se for oss, sier Breivik.

Les også

Lavkarbon-diett er trendy i oljebransjen

– Høyre er garantist

Arbeiderpartiet vil ikke kommentere saken, men Høyre stiller gjerne opp som garantist for både fortsatt utdeling av oljelisenser og uendrede skatteregler.

– Høyre er garantisten for stabile og forutsigbare rammevilkår for norsk olje- og gassnæring, sier stortingsrepresentant Tina Bru (H) til E24, og legger til at regjeringen har åpnet 93 nye blokker i Barentshavet og 9 i Norskehavet i 24. konsesjonsrunde.

– Vi har heller ingen planer om å gjøre endringer i skatteregler eller leterefusjonsordningen som bidrar til å opprettholde aktivitet i en krevende tid for næringen, sier hun.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norsk olje og gass
 2. Olje og gass
 3. Oljebransjen
 4. Venstre (V)
 5. Sosialistisk Venstreparti (SV)
 6. Høyre (H)
 7. Arbeiderpartiet (Ap)

Flere artikler

 1. Oljefondet kan bli 700 milliarder større

 2. Bellona klager oljeskattesystemet inn for ESA

 3. Betalt innhold

  Bellona klager oljeskattesystemet inn for ESA

 4. Betalt innhold

  Schjøtt-Pedersen etterlyser oljeavklaring fra Ap-ledelsen

 5. Støre avlyser debatt om leterefusjonsordningen