Aasta Hansteen-behandling utsettes

Bellona fikk satt kjepper i hjulene på behandlingen, men saken blir trolig fortsatt behandlet før sommeren.

UTBYGGING: Aasta Hansteen risikerer å bli et tapsprosjekt for Norge.
 • Linn Engesvik
 • Jo Andre Aakvik
 • Anders Park Framstad
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Behandlingen av utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet skulle etter planen vært behandlet i Stortinget i neste uke. Dette er nå utsatt til tidligst 17. juni, ifølge Sunnmørsposten.

Stortinget setter bremsene på for utbyggingen, som ble godkjent av regjeringen i april, etter et brev fra Fredric Hauge og Bellona.

- Måten man har valgt å opptre på i denne saken er svært bekymringsverdig, sier energipolitisk talsmann Per Willy Amundsen i Frp til E24.

Han reagerer sterkt på at flertallet i energikomiteen har lagt saken på is etter at brevet fra Bellona kom «i tolvte time».

- Dette er første seier

-Dette er første seier i kampen om å få denne saken opp for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget og for en granskning fra Riksrevisjonen. Det er en anerkjennelse for Bellonas påstander om at Olje- og energidepartementet har holdt tilbake betydningsfull informasjon som de folkevalgte på Stortinget burde fått tilgang til, sier Bellona-leder Frederic Hauge til E24.

Bellona mener det foreligger brudd på blant annet Forvaltningsloven, Utredningsinstruksen og Petroleumsloven.

- Vi har systematisk gått gjennom den informasjonen som er tilgjengelig, og har funnet mange feil og mangler i saksbehandlingen. Summen blir en katastrofal forvaltningsskandale, sa Frederic Hauge til E24 til onsdag.

Foreslo utsettelse

Det var energikomiteens leder Erling Sande fra Senterpartiet som fremmet forslag om utsettelse av saken.

- Arbeidspresset er nå så stort, at det kom ønsker fra flere av medlemmene om å utsette saken. Det ville vært urimelig av meg å avvise det, sier Sande til E24.

Han ønsker ikke å opplyse om hvem det var som ønsket å skyve på behandlingen av milliardprosjektet.

Høyres energipolitiske talsmann sier også at årsaken til utsettelsen kommer av de mange sakene komiteen har til behandling for tiden.

- Ettersom Aasta Hansteen er en stor sak, var det ønske om å bruke noe mer tid på behandlingen. Det er vanlig å imøtekomme ønsker om utsettelse med mindre det foreligger særlige grunner for å avgi saken hurtig, sier Nikolai Astrup til E24.

Komitéleder Sande bekrefter likevel at det Fremskrittspartiet ønsket en avstemning om utsettelsen, og bekrefter videre at det bare var Fremskrittspartiet som stemte for å behandle Aasta Hansteen-utbyggingen allerede i neste uke.

Sande avviser at det er noen dramatikk i utsettelsen.

- Dette er noe jeg som komitéleder har gjort før. Vi skal huske at arbeidspresset er stort nå rett oppunder sommeren, spesielt for de minste partigruppene. Det er derfor rimelig å etterkomme ønskene om utsettelse, sier Sande.

Sande sier det ikke er aktuelt å gjøre nye utsettelser av milliardprosjektet.

- Både min og resten av komiteens uttrykkelige plan er å behandle dette før sommeren, sier Sande.

- Frederic Hauge får mene hva han vil

Energipolitisk talsmann og komitéleder Erling Sande (Senterpartiet)

Medlem i Stortingets Energikomité, Frps Oskar Grimstad, sier til Sunnmørsposten at utsettelsen er «meget overraskende og høyst beklagelig»

- Utrolig nok valgte flertallet å utsette saken etter påstander fra Bellona, noe som er helt hinsides, sier Grimstad til E24.

Han skjønner ikke at Stortinget lar seg styre av innspill fra en miljøvernorganisasjon «som har vært kjent lenge».

Komité- og partikollega Per Willy Amundsen er helt enig.

- Det er spesielt at man velger å ta så mye hensyn til en miljøorganisasjon som kommer med innvendinger i tolvte time. Det er ikke sånn Stortinget skal opptre, sier partiets energipolitiske talsmann.

Amundsen avviser påstandene som Bellona kommer med og tvilen de nå sår om lønnsomheten i prosjektet.

- Dette er ting jeg regner med at departementet og operatørene har bedre oversikt over enn en interesseorganisasjon.

Høyres energipolitiske talsmann, Nikolai Astrup

- Bellona mener dette bør bli en sak for kontrollkomiteen i Stortinget. Hva sier du til det?

- Frederic Hauge får mene hva han vil, sier Amundsen og legger til at han oppfatter at alle partiene er enige om at saken skal behandles i denne stortingssesjonen før sommeren.

- Viktig for landsdelen min

- Aasta Hansen er en viktig sak, spesielt for landsdelen min Nord-Norge, sier Amundsen og sier at arbeidsplassene og de store investeringene er svært viktige.

- De aller fleste, uavhengig av parti, støtter jo utbyggingen, legger han til.

Energipolitisk talsmann i Frp, Per Willy Amundsen

Amundsen tror fortsatt Stortinget vil behandle saken i denne sesjonen, noe annet ville vært «helt uakseptabelt» mener han.

- Resultatet kommer til å bli akkurat det samme, sier Amundsen, og peker på at Olje- og Energidepartementet og Oljedirektoratet har innstilt på at utbyggingsplanen skal godkjennes.

Dermed kan utbyggingen få grønt lys fra Stortinget i begynnelsen av juni.

NTB meldte for få uker siden at det vil koste 1,3 milliarder å droppe Aasta Hansteen-utbyggingen, som er den første dypvannsutbyggngen i Norskehavet.

Feltet ble påvist av BP i 1997, og Statoil har vært operatør siden 2006.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Hauge advarer Stortinget om
  Aasta Hansteen

 2. Betalt innhold

  Borten Moe får kritikk for kontrakt-snarvei

 3. Betalt innhold

  Enstemmig vedtatt

 4. Godkjente kontrakterfor 19,5 milliarder kroner

 5. - EU-regler kan gjøre mange felt ulønnsomme