Oljearbeider ble sagt opp - nå havner saken i retten

Tillitsvalgt og fagforbundet Safe frykter at fagbevegelsen kan bli vingeklippet.

Alf Rune Kalland håper på å få jobben tilbake i Island Offshore.

Mette Møllerop/Safe
 • Tor Gunnar Tollaksen (Stavanger Aftenblad)
Publisert:,

I nesten 12 år har Alf Rune Kalland vært hovedtillitsvalgt. Da Island Offshore satte i gang ny nedbemanning i fjor høst, sa selskapet opp Kalland. Som hovedtillitsvalgt var det han som representant for de ansatte som skulle bidratt i nedbemanningsmøter og håndtering av situasjonen for de ansatte, men det var han som mottok oppsigelse.

– Jeg mener jo at dette er usaklig oppsigelse. Som hovedtillitsvalgt er det svært belastende i en nedbemanningssituasjon å måtte håndtere sin egen oppsigelse, og samtidig ivareta medlemmenes interesser og rettigheter.

Les også

Stavanger-ordfører ber Stortinget rydde opp: – Tapene vil være katastrofale

– Veldig spesiell sak

Mandag starter en todagers lang seanse i Arbeidsretten. Kalland har som følge av søksmålet om å få beholde jobben, stått i arbeid. Taper han saken, blir han oppsagt. Men saken dreier seg om langt flere enn han selv, og han understreker at den har stor prinsipiell betydning.

– Fra bransjen er det ikke eksempler på lignende praksis tidligere. Saken er veldig spesiell, og dersom jeg taper kan det i praksis bety at fagbevegelsen generelt blir vingeklippet for all ettertid. Det kan gå ut over tusenvis av ansatte, ikke bare i vår bransje, men også alle som jobber i andre bransjer. Dersom du er så utsatt til som tillitsvalgt, er det ingen som ønsker å ta på seg et slikt verv igjen når tillitsvalgte og fagforeninger blir kneblet, sier Kalland.

Direktør Tommy Walaunet, direktør i Island Offshore, viser videre til Rederiforbundet i denne saken.

– Saken har sin bakgrunn i at Island Offshore Crewing AS i 2019 ikke fikk forlenget en viktig kontrakt. De måtte derfor gjennomføre en nedbemanning som berørte 68 medarbeidere. Vi finner det ikke riktig å kommentere saken som nå står for Arbeidsretten nærmere, uttaler Thomas Aa Rasmussen, advokat i Norges Rederiforbund.

Les også

Equinor snur etter USA-kritikk: Vil rapportere amerikansk satsing hvert kvartal

– Hele bransjen følger med

Oppsigelsen av hovedtillitsvalgt Alf Rune Kalland representerer noe nytt som ifølge Safe-leder Hilde-Marit Rysst alle i bransjen følger godt med på.

– Det er sjelden kost i Norge at en hovedtillitsvalgt blir oppsagt mens nedbemanningsprosessen pågår. Vi ser på det som trakassering av tillitsvalgte som prøver å gjøre jobben sin, og det er fullstendig uakseptabelt og helt klart et brudd på spillereglene i både arbeidsliv og lovverk. Safe har alltid hatt felles forståelse eller avtaler som sier at tillitsvalgte står i jobben i slike prosesser, sier Rysst.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe sier mange vil følge spent med på resultatet av arbeidsrettssaken med hovedtillitsvalgt Alf Rune Kalland.

Jarle Aasland
Les på E24+

Omkom på oppdrag for oljegigant

– Står uten avtale?

I tillegg til engasjementet rundt arbeidsrettssaken, har Safe også laget et opprop som kritiserer det som tidligere var Island Offshores undervannsavdeling.

For noen år siden ble dette selskapet skilt ut fra Island Offshore og ble eget selskap, TIOS - TechnipFMC Island Offshore Subsea Company- som eies 51 prosent av TechnipFMC og 49 prosent av Island Offshore. Safe mener at selskapet vil stå uten tariffavtaler fra 1. juni.

Etter at koronakrisen inntraff var det møter mellom YS, LO og Arbeids- og sosialdepartementet om at alle avtaler automatisk forlenges til september. Men TIOS forlenget ikke. Safe har sendt ut et opprop mot praksisen TIOS har gått inn på.

– Vi fikk etter hvert presset Island Offshore-baserte TIOS til å opprettholde alle avtaler individuelt til NR-avtalen (riggavtalen), men fra den 1. juni står de ansatte uten tariffavtale, forklarer Rysst som mener det er uhørt å utnytte koronasituasjonen til å gjøre det utrivelig for sine ansatte.

Dette brønnintervensjonsfartøyet «Island Wellserver» ble tidlgiere operert av Island Offshore Subsea, nå TIOS.

Equinor

Safe hevder at enkeltpersoner kan miste millioner i opparbeidede pensjonsrettigheter, lønns- og arbeidsrettigheter, i tillegg blir forsikringsordninger knyttet til tap av helseforsikring revet bort for ansatte. 

– Usikkerheten og spørsmålene den enkelte ansatte da sitter igjen med er blant annet: «Hvilken lønn får jeg? Når, hvor og hvor lenge skal jeg jobbe? Får jeg pensjon? Er jeg forsikret?.» Hvorfor skal den nå TIOS ansatte miste rettighetene, all den tid de fortsetter å jobbe på samme rigg eller fartøy, med de samme kollegaene, utfører de samme arbeidsoppgavene, som de hadde som tidligere ansatt i Island Offshore, spør forbundsleder Rysst i Safe.

Les på E24+

– Ansatte blir drept på arbeidsplasser uten at Norge gjør noe med det

Tilbakeviser tariffløst område

Direktør Terje Eiken i TIOS tilbakeviser at det blir et tariffløst område.

– Det framstilles som om TIOS vil jobbe uten tariff. Det stemmer ikke. I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fra Island Offshore til TIOS, har vi opprettholdt alle rettigheter på individuell basis. Etter at flyteriggavtalen utløper den 1. juni, trer vi inn i oljeserviceavtalen og brønnserviceavtalen til henholdsvis Industri Energi og Safe. Jeg kjenner meg ikke igjen i det som kommer fram i oppropet fra Safe. Jeg opplever at vi har god dialog med klubbene lokalt, sier Eiken.

Eiken er tydelig på at TIOS hele tiden har ønsket en annen rotasjonsavtale med TechnipFMC som hovedeier for å kunne ha en større fleksibilitet. Han tilbakeviser påstanden om at en ansatt i TIOS arbeider uten å få lønn tilbakevises, og Eiken understreker at alle deres ansatte kompenseres i henhold til gjeldende tariffer og regelverk.

Les også

Fagforeningsleder spår Equinor-toppens avgang

– Trenger fleksibilitet

– Vi jobber over hele verden hvor det er olje- og gassvirksomhet, og drivkraften bak virksomhetsoverdragelsen, og dermed opprettelsen av TIOS, var at TechnipFMC sin globale tilstedeværelse ville bidra til økt salg av operasjonsdøgn på Island Offshore sine båter som driver med brønnintervensjon, og dermed bidra til å sikre norske arbeidsplasser. Når vi arbeider i Storbritannia eller Brasil, kan vi ikke basere oss på norske rotasjonsordninger for å være konkurransedyktige, sier Eiken.

– Hvordan kan vi komme inn under brønnservicavtalen eller oljeserviceavtalen når det ikke er noen avtale mellom TIOS og Safe og Industri Energi? spør forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe. – Dette betyr at de som er ansatte i TIOS ikke har noe å forholde oss til etter den 31. mai. I Storbritannia og Brasil er ikke brønnserviceavtalen gjeldene, så hvorfor er det et poeng? Hvorfor aksepterer ikke TIOS forlenging av avtalen slik arbeidslivet for øvrig i Norge har gjort? spør Rysst.

TIOS-direktør Terje Eiken svarer følgende:

– De offshore ansatte går fra den 1. juni over på olje- og brønnserviceavtalen for henholdsvis Industri Energi- og Safe-medlemmer. Denne overgangen er varslet og har vært kjent for alle ansatte siden starten av 2019, og den kan ikke på noen måte kobles til koronapandemien.

– Fra januar 2019 da de offshore ansatte frivillig gikk fra Island Offshore til TIOS, som en følge av virksomhetsoverdragelsen, og frem til utløpet av tariffperioden den 1. juni, har de ansatte beholdt de individuelle vilkårene i flyteriggavtalen. Lønn, pensjon og forsikringsordninger i de nye tariffavtalene er godt kjente, og opptjente personlige rettigheter går ikke tapt. Siden forsikringsordning knyttet til tap av offshore helsesertifikat fremheves spesielt, vil jeg understreke at de ansatte selvsagt har denne typen forsikring etter overgangen, sier Terje Eiken i TIOS.

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. TIOS
 3. Island Offshore
 4. Nedbemanning
 5. Oljeservice
 6. Safe
 7. Industri Energi
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Jubel blant oljearbeidere: – Håper det blir lenge til neste gang

 2. Oljearbeider ble sagt opp, men beholder jobben etter rettsavgjørelse

 3. Betalt innhold

  – Jeg har aldri opplevd lignende kynisme

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  – Ansatte blir drept på arbeidsplasser uten at Norge gjør noe med det

 6. Sikkerhetsdirektiv fjernes - Equinor vil ikke bruke Super Puma