Anne Myhrvold vil gjenreise tilliten til Petroleumstilsynet

Anne Myhrvold måtte ikke tenke seg altfor lenge om før hun takket ja til en ny periode som sjef i Petroleumstilsynet. Hun mener oljeselskapene allerede har merket at de har blitt tøffere.

Direktør i Petroleumstilsynet Anne Myhrvold var en av foredragsholderne på Barentshavskonferansen i Hammerfest 2. april 2019
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

HAMMERFEST (E24): – Jeg føler at det fortsatt er mye å jobbe med, men perioden vi har vært gjennom har vært krevende. Så jeg måtte tenke meg om, men ikke veldig mye, sier Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet.

Etter at regjeringen i en stortingsmelding i fjor ba tilsynet bli hardere i klypa, og etter at Riksrevisjonen i januar slapp sin rapport om tilsynet, har debatten rast både blant politikere, oljefolk og tillitsvalgte.

I forrige uke ble det samtidig klart at regjeringen fortsatt har tillit til Myhrvold og fornyer åremålet hennes i nye seks år.

– Myhrvold har i sin første åremålsperiode bidratt til å utvikle og profesjonalisere Petroleumstilsynet i takt med utviklingen. Hun er en faglig solid og utviklingsorientert leder som evner å skape de nødvendige samarbeidsrelasjonene, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, i en uttalelse i den anledning.

Riksrevisjonen konkluderte blant annet med at Petroleumstilsynet ikke avdekker alvorlige sikkerhetsutfordringer og at de ikke bruker reaksjonsmidler når det er behov. I tillegg konkluderte de med at tilsynet ga Eni (nå Vår Energi) samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen i Barentshavet før den var sikkerhetsmessig forsvarlig.

– Hvordan var det for organisasjonen å få disse konklusjonene, var det en oppvekker?

– Det var nok både en vekker og en hjelp. Det var en klar melding som vi bruker videre og det er alltid nyttig å bli sett litt i kortene, sier Myhrvold.

Slik vil hun gjenreise tilliten:

Etter Riksrevisjonens rapport var det ikke mangel på reaksjoner:

– Hvordan skal du gjenreise tilliten og imøtekomme kritikken?

– Det er ofte sånn at mange kan mene mye. Det å mene noe om et tilsyn og min rolle må de få lov til. For meg er det viktig å fortsatt se at det er masse å gjøre for å forbedre sikkerheten og arbeidsmiljøet, og jeg tror at når vi først har fått en melding fra Stortinget og Riksrevisjonen så merker jeg at det vil jeg lyst til å være med på å jobbe det fremover, sier Myhrvold.

– Vi gjør mye bra men vi må bli enda bedre, legger hun til.

En av punktene Riksrevisjonen kritiserte tilsynet for var at de for sent tar i bruk strenge reaksjonsmidler når det er behov for det.

– Du sier at dere skal bruke verktøykassen dere har av tiltak bedre. Når vil selskapene og de som jobber i næringen merke det, og hvordan?

– Jeg tror du kan spørre flere selskaper som opplever det allerede. Vi begynte med det omstillingsarbeidet i fjor da stortingsmeldingen kom og statsråden ba oss bli strammere i klypa, sier Myhrvold og lister opp:

 • – Vi gjør flere spissede tilsyn
 • – Vi gjør flere sjekk av at avvik er utbedret
 • – Vi har gitt noen flere pålegg enn tidligere

Det siste punktet understreker hun kan være et litt problematisk målepunkt, fordi det faktisk avhenger av hvor mye kritikkverdige forhold det faktisk er eller ikke.

– Uakseptabelt

Riksrevisjonen konkluderte med at tilsynet i hovedsak følger opp hendelser og bekymringsmeldinger på en god måte, men de mener også tilsynets praksis har for liten effekt i de fire hendelsene som ble undersøkt: Goliat-feltet til Vår Energi, boreriggen Songa Endurance, Shells landanlegg på Nyhamna og Equinors landanlegg på Mongstad.

– Effekt (av tilsynets arbeid og pålegg, journ.anm.) er et annet punkt i rapporten som er mer vanskelig. Riksrevisjonen sier at det er begrenset effekt av våre tilsyn i de fire tilfellene de har undersøkt. Effekten av våre tilsyn er jo noe som nå diskuteres hos oss, i departementet og hos andre, sier Myhrvold.

Tilsynsdirektøren understreker samtidig at hun vurderer rapporten litt todelt, at det både var en vekker samtidig som Riksrevisjonen også påpeker ting som de selv har sett.

En av de tingene som Riksrevisjonen påpekte, som Myhrvold sier at tilsynet selv har sett over tid, er at det flere ganger skjer at oljeselskapene ikke ser ut til å lukke og utbedre avvik som tilsynet påpeker.

Her har flere felt og selskap fått kritikk.

Et av de siste eksemplene som nå har kommet opp er Melkøya-anlegget til Equinor i Hammerfest. Her var det Equinor selv som over tid hadde avdekket at en rekke sikkerhetsventiler som skal fungere som andre barriere ikke hadde nok varmekabler og isolasjon og dermed kunne fryse. Likevel ble ikke dette utbedret før i mars, da Equinor valgte å stenge anlegget for å fikse problemet.

Myhrvold sier at de både skal gjennomgå Equinors egen gransking og gjennomføre sin egen. Det er ikke klart når tilsynets rapport vil bli klar.

– Det er helt uakseptabelt at selskapene ikke følger opp de avvikene vi avdekker, sier Myhrvold klart.

– Hvorfor blir ikke avvikene utbedret som de skal, er det fordi selskapene ikke tar avvikene alvorlig eller fordi de er uenig i hva dere kaller avvik?

– Jeg tror det er en kombinasjon av litt travle tider, litt forskjellig tolkning og litt at systematikken de har kan ha huller: De lager seg en plan, så går det rundt i systemet og så kan det komme andre prioriteringer som ikke står i stil med det selskapet sa, sier Myhrvold.

– Men jeg tenker at selv om noen avvik ikke lukkes så er det mye bra sikkerhetsarbeid i denne bransjen. Vi kan på mange måter si at vi er på verdenstoppen, og det handler både om arbeidet selskapene har gjort og rollen myndighetene har spilt, fortsetter hun.

– De er et helt annet sted enn de var

En av de mest utfordrende sakene for tilsynet de siste årene har vært Goliat-feltet. Operatøren Vår Energis konsernsjef, Kristin Kragseth, uttalte nylig til E24 at de jobber systematisk med det som fortsatt skal utbedres på plattformen, og at selv om plattformen er trygg å jobbe på så er de ikke i mål ennå.

– For Goliat-feltet kom dere med et pålegg til Vår Energi så sent som i desember. Hvordan vil du beskrive situasjonen der ute nå?

– Som jeg har sagt før så har Goliat-vært et veldig krevende prosjekt, både for operatøren og for oss. Vi har gjort mer med Goliat-feltet enn vi har gjort i veldig mange andre sammenhenger, både på tilsynssiden og på virkemiddelsiden, sier Myhrvold, og fortsetter:

– Vi ser at de jobber med disse tingene og de er på et helt annet sted nå enn de var. Så det er en god utvikling. Men man kan ikke slappe av den grunn, så vi kommer til å være tett på Goliat også fremover, sier Myhrvold.

– Men de er ikke i mål ennå?

– De er ikke mål ennå, men det er godt å se at de er et helt annet sted nå. Og man blir jo aldri ferdig med sikkerhetsarbeidet, sier Myhrvold.

Les også

– Vi tar dette på alvor

Les også

Goliat-feltet gir jobb til 1.212 i Norge hvert år

Les også

Petroleumstilsynet slaktet: – Ansvaret for sikkerheten ligger hos selskapene

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Stortinget krever svar etter Riksrevisjonens dom over Petroleumstilsynet

 2. Betalt innhold

  Petroleumstilsynet blir strengere: – Sikkerheten er ikke god nok

 3. – Rapporten var vel så mye en kritikk av oljeselskapene

 4. Frykter for tilliten til Petroleumstilsynet: Ap ønsker uavhengige tilsyn

 5. Oljearbeidere: – Tilliten på norsk sokkel må gjenvinnes