Oljeprisutslagene

Rystad venter tusenvis av milliarder i tapte skatteinntekter: Omstilling kan ramme oljelandene

Global energiomstilling vil barbere skatteinntektene til oljeland, tror Rystad Energy. De tror oljeskattene aldri mer vil overstige 1.000 milliarder dollar.

Raskere omstilling bort fra olje og gass kan redusere skatteinntektene for oljenasjoner, ifølge Rystad Energy. Dette bildet er fra oljefeltet Khurais i Saudi-Arabia.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i et ferskt notat fra Rystad Energy, som analyserer og leverer data om olje og energi.

Utsiktene for olje- og gassbransjen har kommet på dagsorden etter en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) om hva som skal til for at verden skal nå netto nullutslipp i 2050.

Ifølge Rystad kan den globale omstillingen føre til lavere skatteinntekter for mange av de olje- og gassproduserende landene.

Les også

Høyeste oljepris på over to år: Sammenlignet IEA-rapport med «La La Land»

Inntektene falt i fjor

I fjor falt oljelandenes skatteinntekter fra olje og gass til 560 milliarder dollar (4.650 milliarder kroner). Årsaken til fallet var særlig lavere oljepris og lavere produksjon, ifølge Rystad.

Disse inntektene hadde tidligere ligget på over 1.000 milliarder dollar i året, ifølge Rystad Energys beregninger.

Nå tror Rystad at det økende tempoet i omstillingen av den globale oljesektoren vil få disse skatteinntektene til å minske, og at 2021 vil bli det siste året at disse inntektene er på rundt 1.000 milliarder dollar.

Les også

Mer politisk brudulje om IEA-rapport: – Henger ikke på greip

Spår høyere skatteinntekter i 2021

Rystad venter at skatteinntektene i oljenasjoner som Saudi-Arabia, Norge og USA vil stige betraktelig i år, etter at oljeprisene har skutt i været. Denne uken passerte nordsjøoljen Brent 70 dollar fatet.

Slik tror Rystad at oljeskatteinntektene vil utvikle seg for oljenasjonene:

 • 2021: om lag 975 milliarder dollar
 • 2022: rundt 800 milliarder dollar
 • Tidlig på 2030-tallet: om lag 900 milliarder dollar
 • 2040: 580 milliarder dollar
 • 2050: 350 milliarder dollar

Espen Erlingsen leder Rystads research på oppstrømsvirksomhet. Han peker på at flere oljeland vil ha behov for omstilling hvis skatteinntektene fra olje og gass faller bort.

– Noen land er veldig eksponert mot et fall i skatteinntekter fra olje og gass, spesielt i Midtøsten og Nord-Afrika. Ifølge våre modeller står noen land i fare for å miste opptil 50 prosent av disse inntektene, sier Erlingsen til E24.

– Og for noen av landene utgjør disse inntektene nesten halvparten av BNP, så det vil i så fall skape stort behov for omstilling. Fallende oljepriser vil kunne skape en stor utfordring for mange av disse landene, sier han.

Han peker på at skatteinntektene fra olje og gass i et land som Saudi-Arabia tilsvarte om lag 27 prosent av brutto nasjonalprodukt i 2019.

Skatteinntekter fra petroleum utgjør rundt 40 prosent av økonomien i land som Algerie, Irak Kuwait og Libya, påpeker Rystad Energy. For alle disse landene kan rundt halvparten av skatteinntektene stå i fare de neste tiårene, mener de.

Les også

– Norge skal ikke være det første landet som slutter å lete

– Kan skje ganske fort

– Hvor dramatisk kan en rask global omstilling bli for oljenasjonene?

– Det er alvorlig, og dette kan skje ganske fort. Mange land vil få store utfordringer hvis skatteinntekter tilsvarende halve BNP faller bort. Da må man gjøre mye for å kompensere for de inntektene som faller bort, sier Erlingsen.

Ifølge Rystad Energys analyser ligger Norge ganske godt an blant oljelandene, blant annet fordi det har høy andel gassproduksjon og fordi produksjonen er ventet å falle over tid av geologiske grunner.

– Norge er litt skjermet. IEA forutsetter i sitt SDS-scenario at det fortsatt er behov for høy gassproduksjon, selv om oljeprisen ventes å falle. Gassprodusenter som Norge og Russland er derfor litt skånet fra den effekten ifølge dette scenarioet, sier Erlingsen.

– Norge er også ventet å få mesteparten av skatteinntektene sine på kort sikt siden produksjonen er ventet å toppe seg og etter hvert falle, noe som gjør at effekten på norske skatteinntekter blir mindre.

OMSTILLINGSRISIKO: Mange oljenasjoner vil oppleve krympende skatteinntekter fra olje og gass i tiårene etter 2030, ifølge Rystad Energy. En raskere omstilling bort fra olje og gass vil naturlig nok føre til at oljelandene taper mer.
Les også

Klimaoppgjør hos flere oljegiganter: – Et paradigmeskifte

Kan tape enda mer

Beregningene er gjort ut fra et scenario Rystad selv har utarbeidet, og som de mener gir det mest realistiske bildet for den globale energisektorens omstilling.

Skatteinntektene fra petroleum kan derimot falle enda mer og raskere hvis verden skulle skjerpe klimapolitikken og omstille seg raskere og i tråd med IEAs «Sustainable Development Scenario» (SDS), påpeker Rystad Energy.

SDS-scenarioet fra Det internasjonale energibyrået (IEA) skal være i tråd med å begrense global oppvarming til godt under to grader over førindustrielt nivå. Det er ikke helt i tråd med Parisavtalen, men nesten.

Ifølge Rystad vil en utvikling i tråd med SDS--scenarioet fra IEA kunne kutte oljestatenes skatteinntekter mer. Da kan de gå glipp av en samlet sum på 4.800 milliarder dollar frem til 2050, viser Rystads modeller.

Den viktigste delen av omstillingsrisiko handler om risikoen for lavere priser på olje og gass, påpeker Rystad Energy.

Les også

IEA-rapport sår tvil om nye olje- og gassfelt: – Kommer ikke til å sette noen sluttdato

Vil trenge nye felt

Selv om produksjonen reduseres betydelig også i IEAs SDS-scenario, vil en utvikling etter dette scenarioet fortsatt kreve noen nye utbygginger av olje og gass, mener Rystad Energy.

Mellom 2021 og 2050 må 25 prosent av produksjonen av olje og gass komme fra nye utbygginger, og ti prosent fra nye funn, anslår Rystad Energy.

«Investeringer i oppstrøms oljeprosjekter trengs derfor fortsatt, selv i det mest aggressive scenarioet for energiomstilling vi har sett på i denne rapporten», skriver Rystad.

Rystad Energy har imidlertid ikke vurdert effekten av IEAs ferske nullutslippsscenario, «Net Zero Emissions by 2050», i denne rapporten.

– Dere har ikke sett på det nye nullutslippsscenarioet fra IEA?

Nei, og hadde vi lagt det til grunn i våre modeller ville det nok ha vist en enda større effekt av den globale omstillingen på oljelandenes skatteinntekter, sier Erlingsen.

Les også

Fersk IEA-rapport: Ser tegn til at oljebransjen omstiller

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljeprisutslagene
 2. Rystad Energy
 3. IEA
 4. Oljeindustrien
 5. Oljepris
 6. Klimapolitikk
 7. Det internasjonale energibyrået (IEA)

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Usikkerhet om ny olje og gass: Dette må du vite om IEAs sjokkrapport

 2. Betalt innhold

  WWF-topp: – Norsk gass har ingen fremtid

 3. IEA etterlyser grønt taktskifte: – Vi investerer ikke nok til å møte fremtidens energibehov

 4. Nye IEA-anslag kan påvirke Equinors regnestykker: – Tester porteføljen vår på flere scenarioer

 5. Omstilling kan true oljeverdier for tusenvis av milliarder: – Fremtidig etterspørsel og pris er høyst usikker