Fem Equinor-ansatte i retten mot egen arbeidsgiver

Mener påstander om «negativt kroppsspråk», sosial utestenging og arbeidsnekt ikke stemmer, og vil ha at skriftlige advarsler trekkes tilbake. Fagforeningstopp sier han «aldri har opplevd maken».

Skriftlige varsler etter arbeidsmiljø-granskning på Equinor-plattformen Statfjord B i Nordsjøen, er bakgrunnen for en rettssak der fem Equinor-ansatte har gått til sak mot egen arbeidsgiver.
Publisert:

Fem Equinor-ansatte har gått til sak mot selskapet og møter Equinor i Stavanger tingrett denne uken.

De fem ansatte jobbet tidligere på plattformen Statfjord B, og har gått til sak fordi de mener skriftlige advarsler de har fått av selskapet ikke er gyldige, og vil ha advarslene trukket tilbake. Det ønsker ikke Equinor å gjøre.

Vidar Lindbæk, advokat i Norman & Co, representerer fire av saksøkerne. Lindbæk sier at de også har bedt om en økonomisk oppreising, men at det er underordnet.

– Det sentrale i saken er å få underkjent advarslene, sier han.

I retten onsdag vitnet saksøkerne om dårlig arbeidsmiljø og konflikter på Statfjord B i tiden etter 2016. Ifølge saksøkerne var problemene særlig knyttet til en konflikt med en mellomleder på plattformen. De mener denne konflikten er roten til saken som nå behandles i retten.

Mellomlederen ønsker ikke å kommentere saken.

Advarsler etter interngranskning

De skriftlige advarslene saksøkerne fikk, var basert på en intern granskning som ble satt i verk i 2019, etter varsler om at en gruppe ansatte på plattformen mente de var utsatt for trakassering.

– Granskningen ble satt i gang med bakgrunn i at det forelå flere og uavhengige varsler og bekymringsmeldinger fra hovedvernombudet på Statfjord B, sier Morten Eek, talsperson for Equinor, til Aftenbladet/E24.

Det skal da ha vært store utfordringer med arbeidsmiljøet på plattformen.

Morten Eek, talsperson for Equinor.

Varslene som utløste granskningen, skal ifølge det som kom fra i retten onsdag, blant annet ha handlet om at de som nå er saksøkerne, hadde nektet å følge ordre, viste negativt kroppsspråk - som himling med øynene - overfor nærmeste leder, drev med «sosial utestenging», og hadde kommet med nedsettende kommentarer om kolleger.

– Granskningen konkluderte med at det forelå brudd på våre interne, etiske retningslinjer. Saksøkerne ble gitt skriftlige advarsler på bakgrunn av dette, og det ble gjort enkelte omdisponeringer av personell, i det som var et krevende arbeidsmiljø sier Eek i Equinor.

– Ting er snudd på hodet

Saksøkerne som vitnet i retten onsdag, avviste at de har vært «mobbere» eller bidratt til dårlig arbeidsmiljø, men la ikke skjul på at de etter hvert fikk et svært anstrengt forhold til en mellomleder.

Den aktuelle mellomlederen skal vitne i saken senere i uken. Det har ikke lyktes Aftenbladet/E24 å få en kommentar fra mellomlederen.

Flere av saksøkerne var tydelig preget da de fortalte om hvordan varslene og konflikten på Statfjord B har påvirket dem, både profesjonelt og privat.

– Plutselig sitter vi her som mobbere. Ting er snudd på hodet, sa en av saksøkerne i sitt vitnemål.

Per Helge Ødegaard, leder for fagforeningen Lederne i Equinor, er kritisk til selskapets behandling av dem fem som nå har saksøkt Equinor for å få ugyldiggjort skriftlige varsler.

– Surrealistisk

Per Helge Ødegård, leder for fagforeningen Lederne i Equinor, har fulgt saken tett i lang tid og sier at han, i løpet av sine 21 år som tillitsvalgt, «aldri har opplevd maken».

– Det er helt surrealistisk, og denne saken skulle aldri havnet i rettssalen, sier Ødegård.

Han er sterkt kritisk til Equinors behandling av saksøkerne.

– Jeg har tatt til orde for, jeg vet ikke hvor mange ganger, at denne må vi løse på indre bane. Du løser aldri problemet med arbeidsmiljøet ved å finne syndebukker, og i hvert fall ikke når det ikke er hold i påstandene, sier han.

Ødegård er kritisk til konklusjonene i granskningsrapporten, og mener innholdet i de skriftlige advarslene som ble sendt til saksøkerne er feil.

– Det blir fremstilt som de har hatt dårlig adferd. Det stemmer ikke i det hele tatt, sier han, og legger til at skriftlige advarsler kan få alvorlig konsekvenser for den som mottar dem, både med tanke på jobbmuligheter og psykisk helse.

– Opp til retten

Morten Eek i Equinor understreker overfor Aftenbladet/E24 at det er selskapet som er bragt til retten av saksøkerne.

– Det skjer som følge av vår oppfølging av varslene fra hovedvernombudet på Statfjord B, der det ble konkludert med brudd på våre etiske retningslinjer. Utover det er det opp til retten å ta stilling til det som legges fram i retten, sier han.

– Bildet som tegnes fra saksøkerne er at bakgrunnen for saken er en konflikt med en mellomleder på Statfjord B. Hva mener dere om det?

– Det ønsker vi ikke å kommentere. Det blir opp til retten å trekke sine slutninger.

Saken fortsetter i Stavanger tingrett ut uken.

Publisert:
Gå til e24.no