Helge Lund: - Dette har påvirket meg sterkt

FORNEBU (E24): Helge lund lover mer oppmerksomhet fra ledelsen og mer kompetanse på sikkerhetsspørsmål.

VIL IKKE TREKKE STATOIL UT AV ALGERIE: Konsernsjef i Statoil Helge Lund under presentasjonen av granskningsrapporten etter terrorangrepet mot In Amenas i Algerie på en pressekonferanse i Statoils lokaler på Fornebu torsdag.

Håkon Mosvold Larsen
 • Line Midtsjø
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Det er en preget Helge Lund som står foran forsamlingen av norsk presse, torsdag i forbindelse med fremleggelse av rapporten knyttet til terrorkatastrofen i In Amenas.

- Dette har påvirket meg sterkt, sier han.

Lund møtte torsdag de kollegaene som var nede i Algerie. Tidligere i uken har han møtt pårørende.

- Rapporten gir oss som selskap et grunnlag for læring og forbedring.Dette var et skille for Statoil, og jeg tror også for industrien, sier konsernsjefen på Fornebu.

- Tar det innover meg

Blant annet kommer det frem av rapporten og ikke minst oppsummeringen fra granskningskomiteen at sikkerhetsspørsmål skal forankres bedre i den øverste ledelsen.

Spesielt er rapporten kritisk til at Statoil og de andre partnerne i for stor grad overlot sikkerhetsarbeidet til det algeriske militæret på området.

- Rapporten slår utvetydig fast at terroristene har det ene og hele ansvaret for de liv som gikk tapt. Likevel er det en nødvendig erkjennelse at vår oppfølging av sikkerheten ikke har vært god nok, sier Lund.

- Det er noe jeg som leder tar innover meg. Og, dette er noe vi tar innover oss som selskap.

Statoil har per dags dato ikke medarbeidere permanent plassert i In Amenas, mens driften i gassanlegget er delvis i gang.

- Sikkerhet er til syvende og sist mitt ansvar

Rapporten er markert rød, det betyr at svakhetene er alvorlige, og at de må følges opp av ledelsen på høyt nivå.

Det forteller Svein Rennemo, styreleder i Statoil, tidligere under samme pressekonferanse.

Rapporten mener Statoil og partnerne burde ha involvert seg mer i det praktiske sikkerhetsarbeidet, oppsummerer styrelederen.

Helge Lund signaliserer tydelige endringer i Statoils arbeid med sikkerheten.

- Til slutt vil jeg si til mine medarbeidere at sikkerheten har førsteprioritet. Vår tilstedeværelse er alltid basert på hva som er akseptabel risikonivå. Den vurderingen vil til syvende og sist være mitt ansvar, sier Lund.

Helge Lunds fire viktigste forbedringpunkter:

 • Større ledelsesoppmerksomhet.
 • Større gjennomføringskraft.
 • Vi må ha større kapasitet
 • Statoil må jobbe mer helhetlig og integrert med sikkerhet.

Statoil-lederen forteller at de har tatt initiativ til et samarbeidsfora med norske myndigheter knyttet til sikkerhet og risiko. Videre har de blant annet kontakt med det amerikanske overseas security advisory council.

- Vår vurdering er at sikkerheten til våre medarbeidere er ivaretatt, både i Norge og internasjonalt. Men, vi står overfor et trusselbilde som er i kontinuerlig endring. Vi må derfor gjøre løpende vurderinger av trusselbildet, og jobbe enda mer systematisk med å håndtere kriser, sier Lund avslutningsvis.

LES MER:

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Equinor

Flere artikler

 1. Statoil gjenopptar normal drift ved terrorrammede In Amenas

 2. Her er Statoils rapport om terrorkatastrofen

 3. Betalt innhold

  Statoils sikkerhet slaktes

 4. Granskingen av In Aménas-angrepet er klar

 5. Helge Lund: Tenker på In Aménas hver dag