– Kan finne de siste gigantene i Arktis

Jarand Rystad tror det er mulighet for å finne enorme oljefelt i Arktis, men også han har blitt mindre optimistisk til utsiktene.

ARKTISK BORING: Seadrills borerigg West Alpha gjorde prøveboringer i Karahavet i fjor. Her aksjonerer Greenpeace mot riggen mens den lå til kai ved Westcons verft i Ølen.

Will Rose/Greenpeace
  • Jostein Nissen-Meyer
Publisert: Publisert:

Halveringen av oljeprisen det siste drøye halve året har vært et skudd for baugen for visjonene om store oljeutbygginger offshore i arktiske strøk.

Områdene er værharde, preget av is og tilfrysing, langt fra sivilisasjonen og vil kreve en vesentlig høyere oljepris for å oppnå lønnsomhet enn offshorefelter andre steder i verden.

– Jeg er mye mindre optimistisk nå enn jeg var for to eller tre år siden og det kommer til å ta lang tid. Men jeg tror det kan være konkurransedyktig fordi størrelse på mulige felt oppveier den strukturell ulempen, sier Jarand Rystad, analytiker og leder for olje- og gasskonsulentselskapet Rystad Energy, til E24.

Det som gjør de arktiske områdene attraktive er at de preges av tykke sedimenter, som er gode for oljeformasjoner og av virkelig stort format.

Det er det som i så fall vil være nøkkelen, ifølge Rystad.

Det begynner nå bli sjeldent mellom hver gang man finner virkelig stor funn andre steder i verden, men i Arktis er mulighetene til stede.

– Da kan man snakke om giganter som kan inneholde så mye som 5 til 10 milliarder fat olje.

Til sammenligning er det norske Johan Sverdrup-feltet beregnet til å inneholde 2,34 milliarder fat olje.

Les også: Slik tjener oljegigantene på oljeprisfallet

Enorme funn

Rystad viser til Karahavet nord for Sibir.

– Ikke noe sted i verden har man hatt så store funn per brønn som der.

Man har boret totalt fem letebrønner der og har påvist sannsynlig ressurser på i snitt 2,8 milliarder fat per brønn.

Men Rystad tror disse ressursene er så vanskelig å bygge ut at det ligger et godt stykke frem i tid.

MULIGHET FOR KJEMPEFELT: Jarand Rystad, analytiker og leder for olje- og gasskonsulentselskapet Rystad Energy.

Jostein Nissen-Meyer

Landene med tilgang til Arktis er Canada, Danmark (Grønland og Færøyene), Finland, Island, Norge, Sverige, Russland og USA.

Analytikeren mener at Arktis kan bli spesielt viktig for Russland, i større grad enn for mange av de andre arktiske nasjonene, da Russland har færre letemuligheter andre steder. Det gjelder også til en viss grad Norge.

Med fremveksten av ukonvensjonelle ressurser, skiferolje og skifergass, så er ikke Arktis så viktig for USA og Canada lenger som det en gang var.

Høye kostnader

Spørsmålet er om kostnaden vil bli for stor. Både boring av brønner, bygging av fasiliteter og driftskostnader vil være vesentlig høyere i Arktis enn i mer værmilde strøk.

Man kan eksempelvis bare bore i en liten periode av året da det er isfritt, samtidig trenger man tøffere anlegg og fasiliteter som kan stå imot isen, og transportavstandene for frakt av utstyr og forsyninger er lange.

Det er eksempelvis illustrerende at et felt som Ivar Aasen i Nordsjøen som inneholder rundt 200 millioner fat bygges ut, mens man er mer nølende til Johan Castberg i Barentshavet som inneholder 600 millioner fat – som rett nok ikke har infrastruktur rundt seg. Så sent som i forrige uke utsatte man Johan Castberg nok en gang.

Les også: DNB-topp: – Man har oversolgt mulighetene i Arktis

Per nå estimerer Rystad at Johan Castberg trenger en oljepris på rundt 72 dollar fatet for å være lønnsomt, men at lønnsomhetsprisen for feltet kan bli presset helt ned til rundt 60 dollar fatet hvis kostnadene faller.

Rystad tror at kostnadene ved å bygge ut vil falle i tiden fremover, da man kommer opp med bedre teknologi og mer effektive løsninger og at leverandørene nå blir presset på pris gjennom hele verdikjeden.

Lang tidshorisont

Rystad tror på lang sikt så vil man også satse i mer eksotiske strøk i Arktis, men man må ha på seg de lange brillene.

Han tror 2020-tallet vil trolig bli preget av leting og utbygginger, mens man først i 2030 og 2040 vil skje større produksjon komme i gang.

Publisert:

Flere artikler

  1. – Man har oversolgt mulighetene i Arktis

  2. – Kravet på Nordpolen handler mer om politikk enn ressurser

  3. Oppdatert oljekart: Lønnsomhetsprisen for flere felt ligger nå langt unna

  4. Betalt innhold

    Markedet på sokkelen blir større enn noensinne de neste 20 årene

  5. Betalt innhold

    – Vil se 100 dollar til tross for USA