Aker Solutions-rapport

2020 endte med underskudd i Aker Solutions: Sjefen varsler også røde tall i 2021

2020 ble et tøft år økonomisk for Aker Solutions, som også tror det blir underskudd i år. Selskapet ser likevel lystegn i horisonten og kjemper for tiden om kontrakter verdt 76 milliarder – der en tredjedel kommer fra den grønne sfæren.

Konsernsjef Kjetel Digre i Aker Solutions. Arkivbilde.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Mandag slapp Aker Solutions resultatene for fjerde kvartal 2020 – et år preget av både coronapandemi, oljekrise, giftermålet med Kværner og en rekke andre store hendelser for selskapet.

Aker Solutions er kjent som en stor leverandør til olje- og gassindustrien verden over, og leverer alt fra plattformer til avansert subsea-utstyr. Samtidig fortsetter den tunge satsingen på å sikre nye inntektskilder, innenfor leveranser til karbonfangst, landanlegg og fornybar energi.

Aker Solutions gjennomførte like før jul den varslede fusjonen med Kværner og i forkant av kvartalsrapporten hadde selskapet forhåndsvarslet en del nøkkeltall.

Nå har selskapet imidlertid sluppet hele regnskapet og en prognose for 2021. Den viser at 2021 også blir krevende:

 • Aker Solutions omsetning falt fra 38,16 til 29,40 milliarder i 2020. I 2021 er den ventet å ende «noe lavere».
 • Den underliggende brutto driftsmarginen (justert EBITDA) endte på 1,2 milliarder
 • Den underliggende driftsmarginen endte på 4,3 prosent i 2020 og er ventet til å ligge mellom 5,5 og 6,0 prosent i 2021
 • Netto driftsresultat (EBIT) falt fra 998 millioner til −776 millioner. I 2021 er den ventet å ende «noe over null»
 • Resultat før skatt falt fra 441 millioner til −1,31 milliarder i 2020. I 2021 er den også ventet å være «negativ».

Selskapets toppsjef understreker at prognosen er gjort i «en tidlig fase» av året og basert på det man nå vet om ordrereserve, pågående anbudsrunder og pågående prosjektstudier (FEED) for kunder.

Han er likevel klar i talen om utsiktene til årets forventede underskudd:

– Dette er ikke et tilfredsstillende nivå. Hovedprioriteten for selskapet fremover vil være å bedre marginene og kontantstrømmen for å bygge finansiell robusthet og forbedre verdiskapningen, sier konsernsjef Kjetel Digre, i børsmeldingen.

PS! Styret i Aker Solutions foreslår heller ikke i år et utbytte til aksjonærene. I fjor fikk aksjonærene utdelt aksjer i Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, men det ble ikke et kontantutbytte.

Tap i Brasil

Regnskapet viser at de siste to årene har tæret på selskapets kontantbeholdning, som er nesten halvert – den har krympet 2,56 milliarder, fra 5,73 milliarder ved starten av 2019 til 3,17 milliarder ved slutten av 2020.

I fjor satt selskapet igjen med 501 millioner etter at de løpende driftskostnadene var betalt. Deretter gikk 371 millioner med til investeringer og 1,46 milliarder netto til finansutgifter, slik at kassen samlet sett krympet med 1,31 milliarder gjennom året.

Netto rentebærende gjeld er samtidig redusert fra rundt en til en halv milliard kroner det siste året. Aker Solutions har i tillegg mye kreditt tilgjengelig, slik at samlet tilgjengelig likviditet er 8,2 milliarder.

Ser man videre på regnskapet finner man også de varslede nedskrivningene som Aker Solutions har gjort.

 • Selskapet bokførte rundt 40 millioner i kostnader knyttet til restruktureringen i forbindelse med fusjonen med Kværner.
 • Resultatene i fjerde blir påvirket av nedskrivninger av leasede eiendeler på rundt 390 millioner kroner og nedskrivninger knyttet til skatt på 90 millioner.
 • Av de 390 millionene kommer 230 millioner fra prosjektjusteringer knyttet til divisjonene «Subsea» og «Elektrifisering, modifikasjon og vedlikehold» (EMM).

– Disse prosjektene vil bli ferdigstilt i første halvår, sa finansdirektør Idar Eikrem om engangsjusteringene.

– I tillegg ble EBITDA (brutto driftsresultat, journ.anm.) påvirket av 120 millioner kroner i nedskrivninger av tidligere kapitaliserte kostnader knyttet til EMM-virksomheten i Brasil, sa Eikrem videre.

Les også

Aker Solutions sikter mot havvind-jobb

Har kuttet kostnader

Fusjonen mellom Kværner og Aker Solutions ble annonsert i juli i fjor og gjennomført utover høsten.

I tillegg til selve fusjonen skilte man i fjor ut havvind- og karbonfangstvirksomhetene i de to nye selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, som ble børsnotert.

Aker Solutions opplyser at kostnadsreduksjonen på 30 prosent i administrasjon ble gjennomført i fjerde kvartal. Det inkluderte blant annet en tidligere varslet nedbemanning på 350 stillinger.

Finansdirektør Idar Eikrem kunne mandag også fortelle at Aker Solutions har videreutleid en tredjedel av kontorene sine i Aberdeen til BP fra midten av 2021.

Selskapet solgte også sitt interne «programvarehus» IX3 til Aker for 222 millioner.

– Vi har skapt et sterkere og mer optimalisert leverandørkonsern med en fokusert strategi, og med ekspertise og kapabiliteter som er godt tilpasset mulighetene vi ser fremover. Aker Solutions er gjennomføringspartneren som vil gjøre det mulig å akselerere kundenes og samfunnets overgang til bærekraftig energiproduksjon, sier Kjetel Digre.

Aker Solutions har blant annet sikret seg leveransen av karbonfangstanlegget som skal leveres på sementfabrikken til Norcem i Brevik.

Kjemper om anbud for 76 milliarder

Selv om det er krevende tider i leverandørindustrien er det også lyspunkter.

Ordreinngangen steg i fjor med 31 prosent til 34,2 milliarder, hvorav 6,8 milliarder kom inn i årets siste kvartal. Det bidro til at ordrereserven steg til 38 milliarder.

«Utsiktene for prosjektsanksjonering har økt i både tradisjonell olje og gass, i tillegg til det som er knyttet til energiomstillingen», skriver selskapet.

Aker Solutions kjemper for tiden om anbud for prosjekter verdt 76 milliarder kroner. «En tredjedel av dette relaterer seg til energiomstilling innen områder som havvind, elektrifisering, karbonfangst, subsea-gasskompresjon og hydrogen», opplyser selskapet.

Samtidig som olje- og gassnæringen globalt reiser seg igjen etter fjorårets priskollaps, så er det ekstra fart i Norge – takket være skattepakken Stortinget vedtok i fjor.

«Den midlertidige skattepakken er ventet å utløse sanksjonering av mer enn 30 nye prosjekter», ifølge Aker Solutions. Selskapet er blant annet allerede i gang med å bistå Equinor og Aker BP i planleggingen av den enorme Noaka-utbyggingen.

Der håper Aker Solutions å sikre seg store leveranser. Allerede nå har selskapet sikret seg leveranser til prosjektene Valhall Hod, Askeladd og Breidablikk.

– Mange av våre olje- og gasskunder planlegger nå prosjekter med løsninger som vil gjøre lave karbonutslipp fra produksjonen mulig. Vår ekspertise (...) gir oss en konkurransedyktig posisjon i denne markedstrenden, sier Kjetel Digre.

Av ordrereserven på 38 milliarder ligger 18,7 milliarder til å bli fakturert ut i 2021. De 18,7 milliardene er ganske jevnt fordelt mellom Aker Solutions tre divisjoner: Subsea, grønne løsninger og feltutvikling, og elektrifisering, modifikasjon og vedlikehold.

Ordreboken inkluderer ikke utvidet omfang av eksisterende kontrakter og en del annet diverse arbeid.

Samlet sett trenger selskapet likevel altså nærmere 10 milliarder kroner i nye ordrer og bestillinger hvis de skal klare å nærme seg omsetningen fra 2020.

Les også

Gasseksplosjon på Aker Solutions-verft på Stord

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Aker Solutions-rapport
 2. Aker Solutions
 3. Kværner

Flere artikler

 1. Aker Solutions snudde bunnlinjen i første kvartal: Venter fortsatt lavere omsetning i 2021

 2. Aker Solutions melder om rekordhøy anbudsaktivitet: Venter fortsatt lavere omsetning i år

 3. Aker Solutions med milliardavtale i Brasil

 4. Aker Solutions øker omsetningen

 5. Aker Solutions-aksjen fyker opp: «Veldig sterk rapport»