For to år siden kom den i drift. Siden har Equinor-plattformen forurenset langt mer enn den har lov til.

Equinor slipper ut mer enn dobbelt så mye miljøskadelig gass og kjemikalier som tillatt på Aasta Hansteen. Og mer skal det bli. – Svært uheldig, sier Miljødirektoratet.

Aasta Hansteen mens den blir ferdigstilt på Stord i våren 2018.
 • Ole Alexander Saue - Aftenposten
Publisert:

Gassfeltet Aasta Hansteen i Norskehavet ligger 300 kilometer vest for Bodø. Her har Equinor produsert gass siden slutten av 2018.

Feltet er et stort prestisjeprosjekt. Equinor er største operatør.

Plattformen deres veier 70.000 tonn. I høyden måler den 339 meter. Tauingen ut var det største slepet på norsk sokkel siden Troll A i 1995.

Men ikke alt går etter planen.

Slapp ut langt mer enn tillatt

For å få lov til å produsere gass, har Equinor en rekke krav å forholde seg til. Blant annet hvor mye giftige stoffer og kjemikalier de kan slippe ut. Dette bestemmes av Miljødirektoratet.

Equinor har tillatelse til å slippe ut 88 tonn nitrogenoksid (NOx) og 19,8 kg såkalte «røde kjemikalier» årlig. Rød er den nest verste kategorien blant miljøfarlige kjemikalier. Klor er stoffet Equinor bruker.

Grensene har vist seg umulig å overholde.

Equinor søkte derfor i oktober 2020 om å få økt utslippene. På det tidspunktet var 2019 det eneste hele året med produksjon. Da viste fasiten:

 • Utslipp av 202,9 tonn NOx i 2019 (grense på 88 tonn).
 • Utslipp av 384 kg klor i 2019 (grense på 19,8 kg).

Og verre blir det. Fremover forventer Equinor å slippe ut 576 kilo klor. NOx-utslippene fremover forventes å være på rundt 200 tonn årlig.

Skader marine organismer

Klor brukes for å hindre begroing i sjøvannssystemet på plattformen. Behovet viste seg å bli langt større enn først antatt.

– Stoffene er akutt giftige for marine organismer i nærområdet. Men fortynning og videre nedbrytning av stoffene skjer relativt raskt, sier Mathilde Juel Lind.

Hun er senioringeniør i Miljødirektoratet.

Kraftgenerering er hovedkilden til NOx-utslipp på plattformen. Også det viste seg å bli langt verre enn antatt.

NOx påvirker luftkvaliteten negativt. I tillegg bidrar den til sur nedbør. NOx kan også skade økosystemer og dyre- og planteliv.

– Skal reduseres så langt det er mulig

Det er ikke uvanlig at utslipp overstiger grensene, påpeker Miljødirektoratet. Likevel rekker de pekefinger:

– Det er svært uheldig at Equinor ikke søker om endring før de slipper ut mer enn de har tillatelse til, sier Lind.

Miljødirektoratet hadde et tilsyn på plattformen i fjor høst. Der ble det funnet syv avvik. Ulovlig høye utslipp var blant dem. En måned senere søkte Equinor om å få økt utslippene.

– Utslipp av NOx på Aasta Hansteen er fortsatt relativt lavt sammenlignet med mange andre felt på norsk sokkel, sier Lind.

Equinor: – Ikke godt nok

Morten Eek er kommunikasjonssjef i Equinor.

– Søknader før oppstart er basert på teoretiske beregninger. Faktiske utslipp kjenner en gjerne først i drift. Men vi burde sett de økte NOx-utslippene på et tidligere tidspunkt. Det er uheldig. Det er ikke godt nok, sier han.

Kommunikasjonssjef Morten Eek i Equinor.

Oppstartsåret 2019 hadde noe ustabil drift. Det førte til høyere utslipp. I tillegg produserer de mer enn estimert. Også det gir høyere utslipp.

– Dessverre ikke en unik sak

Naturvernforbundet er kritiske.

– Dette er dessverre ikke en unik sak. Vi ser gang på gang at det nærmest aldri får noen konsekvenser når utslippstillatelsene overskrides, til tross for at det er ulovlige utslipp, sier leder Silje Ask Lundberg.

Nå er det opp til Miljødirektoratet å avgjøre. Svaret kommer i løpet av våren.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinor
 2. Aasta Hansteen
 3. Miljødirektoratet
 4. Utslipp
 5. Gass
 6. Miljø

Flere artikler

 1. Leverte rekordmye gass til Tyskland

 2. Et brannskadet og nedstengt gassanlegg i Hammerfest var trolig avgjørende for at Norge klarte å kutte klimautslippene i fjor.

 3. Stadig dyrere å slippe ut klimagasser: – Tror mange har fått tilbake troen

 4. Vil elektrifisere mer av Troll-feltet: Investerer nesten åtte milliarder

 5. Nytt gassfelt blir kraftig forsinket etter funn av kvikksølv