«Hvor mye penger vil dere ha av oss?»

Equinor spurte britiske myndigheter om sponsing av FNs klimatoppmøte, og lurte på hva de kunne få tilbake. Equinor legger seg flate og sier forespørselen ikke skulle vært sendt.

Equinor legger seg flate og sier de ikke har noen planer om å sponse FNs klimatoppmøte.
Publisert:

I oktober i fjor tok en ansatt i Equinor kontakt med britiske myndigheter, og spurte om mulighetene for å sponse FNs klimatoppmøte, som britene arrangerer i Glasgow i 2021.

I e-posten spør den Equinor-ansatte om hva slags synlighet Equinor kan få under toppmøtet, og hva det vil koste:

«Hvis jeg skulle spurt deg, omtrent, hvor mye penger vil dere ha av oss, for hva, og med hva slags synlighet for oss?»

E-posten har emnefeltet «COP26», som er forkortelsen for det kommende klimatoppmøtet, og er sendt til det britiske departementet for næringsliv, energi og industri.

I e-posten skriver den Equinor-ansatte at selskapets engasjement under klimatoppmøtet skal diskuteres i styret i Equinor.

E-post fra en ansatt i Equinor, til britiske myndigheter som arrangerer neste års FNs klimatoppmøte.

E-posten er publisert av organisasjonen Culture unstained, som jobber med å få en slutt på at selskaper som driver med fossil energi, sponser kulturarrangementer.

Saken er omtalt av The Guardian, i en artikkel om at BP, Shell og Equinor har hatt flere møter med britiske myndigheter om hvilken rolle de kan ha under det kommende klimatoppmøtet.

– En e-post som ikke burde blitt sendt

Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, sier til Aftenbladet/E24 at e-posten ikke skulle vært sendt.

– Vi har ingen planer om å sponse COP26. Det ble sendt en e-post i fjor, og den reflekterer ikke vårt syn på dette. Vi har verken tatt det videre, eller har nåværende planer om sponsing.

– Hvorfor ble e-posten sendt?

– Det var en e-post som ikke burde blitt sendt, rett og slett.

– Hvem i Equinor sendte e-posten?

– Det var en Equinor-ansatt, men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på det.

Haaland sier de har møter med britiske myndigheter med jevne mellomrom, og at de har diskutert Equinors klimaambisjon, fornybarsatsingen i Storbritannia og hydrogen, men også det kommende klimatoppmøtet.

– Men da med tanke på hvordan et selskap som Equinor kan bidra med aktiviteter knyttet til fornybar energi, og vårt arbeid med å redusere klimautslipp i vår virksomhet, sier Haaland.

Equinor, her ved avtroppende konsernsjef Eldar Sætre, spurte britiske myndigheter om sponsing av FNs klimatoppmøte.

Ikke bestemt seg for sponsorer

Det kommende klimatoppmøtet i Glasgow, som ble utsatt til november 2021 på grunn av COVID-19, regnes som et viktig steg på veien mot å følge opp målene i Parisavtalen.

Ifølge The Guardian har myndighetene i Storbritannia ennå ikke landet på noen sponsorer for klimatoppmøtet.

Olje- og gasselskaper er ikke spesifikt utelukket, men blant kriteriene britene setter for sponsorer er at de må gjøre «en reell innsats for å bekjempe klimaendringene», og har satt ambisiøse mål om netto null utslipp innen 2050, med en troverdig handlingsplan på kort sikt for å oppnå dette.

Netto null utslipp innebærer i praksis å eliminere så godt som alle utslipp, og bruke enten naturen, gjennom treplanting, eller teknologi, for hente ut CO₂ fra atmosfæren, tilsvarende utslippene du ikke blir kvitt.

Flere av de store olje- og gasselskapene, blant dem BP, har satt netto null-mål for 2050.

Les på E24+

Ny, britisk klimaplan: Skal nå null i 2050

– Uhørt

Arild Hermstad, nestleder i Miljøpartiet, kaller forespørselen fra Equinor om sponsing av klimatoppmøtet «uhørt», og sier han ble opprørt da han leste om det.

– Å ha svære fossilselskaper, som bærer en stor del av ansvaret for klimakrisen, som sponsorer, det bidrar bare til å undergrave klimaforhandlingene og deres legitimitet, sier Hermstad.

Arild Hermstad, nestleder i Miljøpartiet de grønne, mener selskaper som driver med fossil energi ikke bør kunne sponse FNs klimatoppmøte.

– Jeg mener at disse selskapene aldri bør slippe til som sponsorer for en internasjonal klimakonferanse som har som mål å kutte klimagassutslipp så snart som mulig. Skal vi lykkes er det avgjørende at vi klarer å gjøre karbonøkonomien overflødig så raskt som mulig.

Hermstad sier han synes det er bra at Equinor nå sier de ikke har planer om å sponse klimatoppmøtet, og at e-posten ikke skulle vært sendt.

– Men det viser jo at selskapet opererer med mange ulike standarder på miljø. Selskapet har en svært stor jobb å gjøre. Hvordan kan slike ting skje, spør MDG-politikeren.

Les også

Equinors konkurrenter skjerper klimamål: – Da må vi også speede opp

Equinors klimasatsing

Equinor har som mål å redusere utslippene fra selve produksjonen i Norge til nær null innen 2050. Samtidig skal de halvere den såkalte netto «karbonintensiteten» av energien selskapet produserer.

Det innebærer at hver enhet energi selskapet produserer i 2050, bare skal gi halvparten så store utslipp som i dag. Equinors planlegger å oppnå dette hovedsakelig ved å øke andelen fornybar energi, og ved «endringer i størrelse og sammensetningen av olje- og gassporteføljen», ifølge selskapets nettsider.

Equinor har ikke satt noe mål om hvor store selskapets utslipp i absolutte tall skal være i 2050.

Erik Haaland i Equinor kaller selskapet «blant de ledende i verden på lave utslipp av CO₂ per produsert enhet», og viser til at selskapet også har uttalt at de ser potensial for å 30-doble produksjonen av fornybar energi innen 2030.

– Nylig har påtroppende konsernsjef sagt at han ønsker å akselerere veksten innenfor fornybar energi, sier Haaland.

Haaland viser også til prosjektet «Langskip», Norges nye storsatsing på karbonfangst- og lagring, der Equinor spiller en sentral rolle. Dersom Norge lykkes med å få på plass en verdikjede for karbonfangst- og lagring, er håpet at utslipp fra industri også andre steder i Europa skal lagres under havbunnen i Nordsjøen.

Publisert:
Gå til e24.no