Tapte saken mot Øyfjellet vindkraftverk: Reindistrikt må dekke millionutgifter

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt tapte saken om å stanse Øyfjellet vindkraftverk, og må ut med 1,76 millioner i saksomkostninger. Anti-vindkraftorganisasjonen Motvind har lovet hjelp, men sliter økonomisk.

Illustrasjon av Øyfjellet vindkraftverk sett fra Holandsvika.
Publisert: Publisert:

Det var den 8. juli at Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt ba retten om en midlertidig forføyning med krav om umiddelbar stans i anleggsarbeidene på Øyfjellet.

Stansen skulle vare frem til rettskraftig dom i en sak om gyldigheten av konsesjonsvedtaket.

Fredag kom kjennelsen i Oslo byfogdembete, og der var det utbyggerne bak vindkraftverket Øyfjellet som vant frem.

«Begjæring om midlertidig forføyning tas ikke til følge», skriver Oslo byfogdembete.

Det betyr at byggingen av vindkraftverket kan fortsette.

Les også

Avviser Motvind-styrets avsettelse: – Jeg er fortsatt generalsekretær

Må betale 1,76 millioner

Retten dømmer også Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt til å betale til sammen 1,76 millioner kroner i saksomkostninger til motpartene Eolus Vind Norge Holding AS og Øyfjellet Wind AS.

Disse pengene må betales innen det er gått to uker.

I tillegg har reinbeitedistriktet selv hatt utgifter på om lag 670.000 kroner eksklusiv merverdiavgift til å føre saken, ifølge dommen.

– Vi er fornøyde og glade for at vi nå kan fokusere videre på utbyggingen. Og utbyggerne håper fortsatt å finne en form for sameksistens med reinbeitedistriktet, sier advokat Jøran Sandvik i Haavind til E24.

Haavind har representert utbyggeren Eolus i saken.

Les også

Full splid i Motvind Norge

Skulle få hjelp av Motvind

Reinbeitedistriktet ønsket å bli fritatt for saksomkostninger, men motparten bestred dette fordi anti-vindkraftorganisasjonen Motvind hadde lovet å hjelpe distriktet med eventuelle omkostninger.

Oslo byfogdembete kom etter en samlet vurdering til at det ikke forelå tilstrekkelig tungtveiende grunner til at reinbeitedistriktet skulle slippe å betale saksomkostninger.

Etter det E24 kjenner til har Motvind begrenset med penger tilgjengelig, blant annet grunnet millionutgifter knyttet til en tidligere rettssak.

Les også

Økonomisjef sluttet på dagen: Sammenlignet Motvind med syklubb

– Ute av stand til å hjelpe

Motvind hadde bare 480.000 kroner på konto i slutten av september, og kan ifølge tidligere økonomisjef Jan Warberg være nær konkurs.

Summen kommer frem i en e-post som Motvinds generalsekretær Rune Haaland har publisert via Facebook. Warberg gikk av på dagen tidligere denne uken, og sammenlignet organisasjonen med en syklubb.

Det har pågått en intern strid i organisasjonen, der styret skal ha avsatt generalsekretær Rune Haaland og engasjert to nye ansatte. Haaland mener at styrets vedtak i saken ikke er i tråd med organisasjonens vedtekter, og at de må behandles av landsmøtet i Motvind.

Overfor E24 er Haaland positiv til å hjelpe Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt med å betale millionregningen etter rettssaken.

– I øyeblikket, på grunn av stridigheter i Motvind Norge, er organisasjonen ute av stand til å hjelpe reinbeitedistriktet. Få oss tilbake på jobb igjen, så skal vi samle inn pengene, sier Haaland.

Samlet inn millioner

Motvind har om lag 3,7 millioner kroner i årlig kontingent og har samlet inn rundt 1,8 millioner kroner via Spleis, men har også hatt store utgifter til lønninger, drift og saksomkostninger.

Organisasjonen tapte i juni en sak om midlertidig forføyning mot Vardafjell-kraftverket, og måtte da ut med 1,3 millioner kroner.

Etter det E24 kjenner til har Motvind tidligere satt over 500.000 kroner til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt som et bidrag til å føre Øyfjellet-saken for retten.

Motvind har også samlet inn om lag 524.000 kroner til reinbeitedistriktet via tjenesten Spleis.

Hvis Motvind ikke kan bidra med mer penger, risikerer reinbeitedistriktet å bli sittende igjen med mye av regningen selv.

E24 har vært i kontakt med reinbeitedistriktets leder, som ikke kunne kommentere saken. Reinbeitedistriktets advokater i advokatfirmaet Dalan har ikke besvart E24s henvendelser.

Publisert:
Gå til e24.no