Rederiforbundet kritisk til kraftskatt: – Fullstendig uhørt

Norge trenger mer kraft, og regjeringens økte kraftskatter skaper enorm usikkerhet, mener Rederiforbundets leder Harald Solberg. – Der må regjeringen legge om kursen fullstendig, sier han.

Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.
Publisert: Publisert:

E24 møtte Solberg under Zerokonferansen, hvor han var blant de mange som tvilte på at Norge vil nå sitt mål om 55 prosent utslippskutt innen 2030.

Så langt ligger Norge bare an til å kutte 25 prosent i 2030, ifølge egne tall. Solberg mener det er en vesentlig forutsetning for å nå Norges klimamål, og det er at det er nok kraft til alle klimatiltakene.

– Energiomstillingen henger veldig tett sammen med det grønne skiftet i mange næringer og industrier. Uten mer fornybar energi når vi ikke målene våre. Der må regjeringen legge om kursen fullstendig, sier Solberg til E24.

E24 omtalte nylig en rekke nye store strømforbrukere i industrien og oljenæringen som vil kreve 24 terawattimer (TWh) mer strøm enn dagens forbruk. Økt forbruk til blant annet transport kan øke forbruket mye mer, ifølge Miljødirektoratet.

Les også

Tviler på at Norge når 2030-klimamål: – Det ser avgjort ikke sånn ut

– Stopper opp

For at maritim næring skal kunne kutte sine utslipp, må den erstatte fossil energi som fyringsolje og LNG med mer bærekraftige energiformer. Det kan for eksempel gjøres med hydrogen og ammoniakk.

Den reneste måten å produsere hydrogen og ammoniakk på er gjennom elektrolyse, og det vil kreve store mengder fornybar strøm å lage nok drivstoff. Samtidig er Norge på vei mot et kraftunderskudd i 2027, ifølge Statnett.

– Det er allerede mange prosjekter på teknologisiden som er nær å være klar til oppstart, men de stopper opp på grunn av usikker tilgang på alternativ energi, både hydrogen og ammoniakk, som ikke er i markedet. Og prisen for alternativ energi er to til tre ganger høyere enn fossil energi, sier Solberg.

– Så lenge fossil energi er langt billigere enn alternativene, trenger vi politikk for å bygge en bro. Men det er ikke sikkert vi trenger den broen i så mange år, hvis vi klarer å skalere opp alternativene, sier han.

Les på E24+

De nye, store strømforbrukerne

– Uforståelig usikkerhet

Rederiforbundets leder er bekymret etter regjeringens skatteforslag på vannkraft og vindkraft. Kraftbransjen sier at investeringer i oppgradering av vannkraft er lagt på is, og at vindkraftverk risikerer å bli ulønnsomme.

– Det skatteforslaget regjeringen har lagt frem nå med kraftig økt skatt på fornybar energi har skapt en enorm usikkerhet. Det er for eksempel en helt uforståelig usikkerhet rundt grunnrente på landvind. Rundt fem uker før jul har vi ikke engang fått et høringsutkast på høring, sier Solberg.

– Ingen vet hva regjeringen foreslår om landvind, det er bare kommunisert via pressemeldinger. Det er stikk i strid med all norsk god forvaltningstradisjon, fullstendig uhørt for hele næringen, legger han til.

Han er bekymret for signalene regjeringen gir til internasjonale investorer, ved å åpne for store endringer i rammeverket. Dette kan skape utfordringer for fremtidige investeringer i havvind, mener Rederiforbundets leder.

– Det skaper usikkerhet om fremtidige havvindinvesteringer. Alle internasjonale investorer vil jo da forvente at den usikkerheten om grunnrente kan oppstå også på havvind. Dette må vi få avklart veldig raskt, for dette er ikke holdbart, sier Solberg.

Regjeringen har påpekt at skatten skal på høring, og at den vil lytte til innspillene.

– Vi mener det er helt riktig med grunnrenteskatt også på vindkraften, men den må innrettes sånn at vi også får inn fremtidige investeringer, sa olje- og energiminister Terje Aasland til E24 denne uken.

Les også

Nordnorske kraftselskaper om vindskatt: – Katastrofe

Finans Norge advarte

I en høring i Stortingets finanskomité nylig omtalte Finans Norge-sjef Idar Kreutzer forslaget om grunnrenteskatt på vindkraft som «en internasjonal skandale». Han fryktet at norske vindkraftanlegg vil gå konkurs.

Finans Norge-sjefen fortalte finanskomiteen at han hadde hatt møte om saken med 14 internasjonale investorer med til sammen 92.000 milliarder kroner under forvaltning, en sum som tilsvarer åtte oljefond.

– Jeg er bekymret for konsekvensene av økt politisk risiko for finansieringen av tunge industriprosjekter i Norge. Dette er en reell frykt, sa Finans Norge-sjefen til E24 i forrige måned.

– Hvordan vil dette påvirke internasjonal kapitals vilje til å finansiere fremtidige prosjekter i Norge, som havvind i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2? spurte Kreutzer.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) avviste at grunnrenteskatt på vindkraft er en skandale, og viste til at forslaget skal på høring.

– Jeg tar dette med ganske stor ro, sa Pollestad til E24 i oktober.

Les også

Frykter konkurser i vindkraften: – En internasjonal skandale

Les også

Tviler på at Norge når 2030-klimamål: – Det ser avgjort ikke sånn ut

Publisert:
Gå til e24.no