Vindkraft i Norge

Sandnes kommune klager på vindpark-konsesjon: Flere lovbrudd

I en klage til NVE lister rådmannen opp en rekke lovbrudd de mener er begått i saksbehandlingen.

Bildet er fra Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune.

Jan Kåre Ness / NTB scanpix
 • Sigrid Moe
Publisert:

Sandnes kommune mener det i sum har vært så omfattende saksbehandlingsfeil i arbeidet med Vardafjellet vindkraftverk at vedtakene ikke kan anses som gyldige.

Det skriver rådmann Bodil Sivertsen i en klage til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), etter at saken har vært tatt opp i formannskapet i kommunen.

Dermed krever kommunen at konsesjonsvedtaket fra mars 2017, og oppdateringen i april i fjor oppheves.

I tillegg krever de at godkjenningen av Miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) oppheves.

– Sandnes kommune konstaterer at klagefristen er utløpt. Gitt omfanget og konsekvensene av det vi påpeker ber vi likevel om at klagen behandles, skriver Sivertsen.

Les på E24+

Middagsselskapet som skapte norske industrieventyr

Klager og sabotasje

Vardafjellet Vindkraft AS fikk konsesjon fra NVE til å sette opp vindturbiner først i 2014. Vedtaket har blitt påklaget flere ganger, men byggingen av kraftverket startet tidligere i år.

Like etter byggingen startet ble anleggsmaskiner utsatt for sabotasje, men dette påvirket ikke byggingen.

Vindkraftverket skal etter planen ha årsproduksjon på 90 gigawattimer. En gigawattime er nok energi til et byggefelt på omtrent 40 bolighus.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt klage fra Sandnes kommune. Klagen vil bli behandlet på vanlig måte, og vi har ingen kommentarer før den er gjennomgått og grundig vurdert, skriver seksjonssjef Arne Olsen ved seksjon for energikonsesjon i NVE i en e-post til E24.

Les også

NVE-analyse: Motstand i folket kan føre til stans i norsk vindkraftutbygging

Lovbrudd

I klagen skriver rådmann Sivertsen at det foreligger brudd på forvaltningsloven, energiloven, naturmangfoldloven, støyretningslinjen og KU-forskriften.

«Kommunen mener at mangelfull medvirkning, feil i gjennomføring av høringer og varslinger om vedtak, feil lovforståelser og at det er lagt til grunn helt feil forståelse av støyretningslinjen, i sum har medført så omfattende saksbehandlingsfeil at det i vesentlig grad har virket bestemmende på innholdet i vedtakene som er fattet. », står det i klagen.

Det pågår for tiden en lignende sak i Haram kommune, hvor kommunen har klaget på et vindkraftverk. Der har NVE bestemt at byggingen ikke skal starte før klagen er behandlet hos Olje- og energidepartementet, men understreker at utsettelsen ikke er knyttet til vurderingen om kraftverket skal bygges.

Tidligere denne uken varslet regjeringen at de har besluttet å skrote det omstridte forslaget til nasjonal ramme for vindkraft i Norge.

Statsminister Erna Solberg sa at rammen skulle være et konfliktdempende tiltak, men at det har det ikke vært. Også NVE-direktør Kjetil Lund har påpekt at det har vært sterke reaksjoner på kartet i den nasjonale rammen.

– Med alt engasjementet som kartet har skapt, er det fullt forståelig at man ikke vil basere det videre arbeidet på dette kartet, sa Lund.

Les også

Jens Ulltveit-Moe ut mot naturvernere i vindkraft-saken

Her kan du lese mer om

 1. Vindkraft i Norge
 2. Vindkraft
 3. Sandnes kommune
 4. NVE
 5. Sandnes
 6. Bodil Sivertsen
 7. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Nordisk vindkraft-topp forstår den norske utbyggings-uroen

 2. Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

 3. NVE utsetter anleggsstart for Haram vindkraftverk

 4. Annonsørinnhold

 5. Sivilombudsmannen avviser klagen fra aksjonsgruppen

 6. Kritiserer regjeringens melding om vindkraft: Motvind Norge krever energikommisjon