Statnett og kraftselskaper vil løse kraftfloke i Øst-Finnmark: Forbereder milliardinvesteringer

Øst-Finnmark mangler nok kapasitet i ledningsnettet hvis man skal kunne bygge ut mer fornybar energi og kraftkrevende industri. Det vil Statnett, Varanger kraft og Finnmark kraft nå gjøre noe med.

Konsernsjef i Statnett Auke Lont sammen med Per Erik Ramstad og Terje Skansen
Publisert:

Det er allerede mangel på nok kapasitet i ledningsnettet inn til Øst-Finnmark. Statnett forventer også at kraftbehovet i Finnmark kan dobles innen 2030, både på grunn av mer elektrifisering og på grunn av økt aktivitet i flere næringer.

Nå har Statnett, Varanger kraft og Finnmark kraft inngått en avtale om at de skal søke konsesjon om å bygge en 420.000 volt kraftlinje fra Skaidi til Varangerbotn.

Statnett har allerede bygget ut en slik linje til Alta og i høst starter arbeidene med å videreføre denne linjen til Skaidi, like i nærheten av Hammerfest. Per i dag er det en langt mindre linje på 132.000 volt til Skaidi, opplyser Statnett til E24.

De foreløpige kostnadene for å bygge kraftkabel fra Skaidi til Varangerbotn er estimert til mellom 1,5 og 1,9 milliarder kroner, inkludert tiltak rettet mot Kirkenes.

– Første strekning fra Skaidi til Adamselv vil bedre forsyningen og samtidig gi nødvendig økning i kapasitet til næringsutvikling i øst, mens siste strekning fra Adamselv til Varangerbotn vil legge til rette for den konsesjonsgitte vindkraften på
Varangerhalvøya, sier Statnett-sjef Auke Lont i en uttalelse.

Strømnett kan gi mer vindkraft og elektrifiserte gruver

Økt nettkapasitet inn til Øst-Finnmark er helt avgjørende for at man kan bygge ut vindkraft eller kraftkrevende industri i regionen. Dagens nettkapasitet er for liten til å kunne håndtere nye vindkraftutbygginger og en del kraftkrevende industri.

Statnett opplyser til E24 at industriaktører og storforbrukere kan få koblet seg på i Øst-Finnmark i dag, men at det gjøres vurderinger i hvert enkelt tilfelle, og at en godkjenning blant annet avhenger av om man trenger kraft hele tiden eller om man kan variere forbruket.

E24 har tidligere omtalt en del av vindprosjektene i Finnmark og hvordan vindforholdene i mange deler av fylket er svært attraktive for vindturbiner. Samtidig har vindprosjektene Raggovidda og Hamnefjellet ikke kunne bli fullt utbygget på grunn av manglende nett.

Varanger kraft og Finnmark kraft er begge engasjert i vindkraftutbygging i Finnmark, men prosjektene har ikke kunnet komme videre før mer nett er på plass:

– Varanger Kraft og Finnmark kraft er de to selskapene som har konsesjon for ny vindkraft på Varangerhalvøya. Nå får vi endelig muligheten til å bruke konsesjonen som er gitt, der videre vindutbygging ville strandet, fordi man ikke fikk levert ut til kundene, sier konsernsjef Terje Skansen i Varanger kraft.

Styreleder Liv Monica Stubholt i Varanger kraft peker på at nettinvesteringen også åpner for at man kan elektrifisere den nye gruveindustrien i både Kvalsund og i Kirkenes.

– Dette setter Finnmark i stand til å utvikle verdens mest bærekraftige gruvedrift og derved bidra med mineraler verden trenger, sier Stubholt og fortsetter:

– Jeg er stolt av selskapet og eierkommunene som har stått på gjennom lang tid. Med ny oppgradert linje kan vi fullt ut fylle rollen som et moderne kraftselskap som løfter næringslivet i regionen. I dag viser Statnett seg fra sin beste side; som en fremtidsrettet og pålitelig samarbeidspartner.

Mulig utbygging for oljenæringen

I tillegg til utbyggingen til Varangerbotn kan det bli aktuelt med investeringer på mellom 1,0 og 1,4 milliarder for å bygge ny nettkapasitet fra Skaidi og inn til Hammerfest. Det kan blant annet bidra til å gi oljeindustrien og LNG-anlegget på Melkøya mer kraft.

Equinor har vært engasjert i dette arbeidet.

I tillegg er det gjort beregninger på hva økt kapasitet inn mot Finland vil koste, og det er anslått til mellom 300 og 600 millioner.

Hvis alle disse tiltakene blir vedtatt snakker man dermed om investeringer på opp mot 3,9 milliarder kroner.

Kart over fremtidige nettutbygginger i Finnmark

...

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om