Nel og Yara skal gjøre «grønt» hydrogen billigere: – Vi må bare jage videre

Et pilotprosjekt fra Nel og Yara skal gjøre «grønt» hydrogen billigere og redusere CO₂-utslippene fra Yaras ammoniakkproduksjon.

VIL KUTTE KOSTNADER: Yaras produksjonssjef Tove Andersen og Nel-sjef Jon André Løkke skrev tirsdag under en avtale om et pilotprosjekt som skal kutte kostnadene ved produksjon av hydrogen ved bruk av ren strøm. Lykkes de, kan Yara kutte bruken av naturgass og dermed også redusere CO₂-utslippene på ammoniakkfabrikken i Porsgrunn.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Det var i desember i fjor at hydrogenselskapet Nel og gjødselprodusenten Yara kunngjorde at de hadde fått penger til å samarbeide om et prosjekt for utslippsfri produksjon av gjødsel.

De statlige pengene kom fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, gjennom støtteprogrammet Pilot-E.

Tirsdag signerte produksjonssjef Tove Andersen i Yara og Nel-sjef Jon André Løkke en avtale om et pilotprosjekt knyttet til denne støtten. Planen er at prosjektet skal stå klart i 2022.

– Nå har vi formelt signert kontrakten med Nel om dette samarbeidet, hvor målet er å ta i bruk elektrolysører og fjerne naturgassen som er kilden til CO₂-utslippene i produksjonen av ammoniakk i Porsgrunn, sier Andersen til E24.

Les på E24+

Børskommentar: Finnes det noen trygge havner i aksjemarkedet nå?

– Vi ser også på kundesegmentet, for å se om vi kan kommersialisere dette med å ha en andel av produksjonen vår som markedsføres som CO₂-fri gjødsel, sier Andersen.

Avtalen selskapene signerte tirsdag går ut på at Nel skal levere en elektrolysør på fem megawatt som skal testes ved ammoniakkanlegget i Porsgrunn. En elektrolysør splitter ut hydrogen fra vann ved hjelp av strøm (elektrolyse).

Hydrogen brukes som råstoff i produksjonen av ammoniakk, og piloten kan gjøre rundt én prosent av produksjonen i Porsgrunn CO₂-fri, ifølge Yara.

Dersom selskapene lykkes i å kutte kostnadene ved elektrolyse, kan Yaras ammoniakkfabrikker etter hvert erstatte enda mer av gassforbruket med «grønt» hydrogen.

Satser på ny generasjon

Prosjektet er knyttet til Nels arbeid med å utvikle neste generasjons elektrolysør, som får langt større kapasitet enn selskapets nåværende elektrolysører på 2,2 megawatt.

– Dette blir neste generasjon alkalisk elektrolysør, som er en teknologi vi har jobbet med lenge i Norge. Den er skreddersydd for bruk i stor skala, som i industrien, sier Nels konsernsjef Jon André Løkke til E24.

FERSK AVTALE: Nel-sjef Jon André Løkke og produksjonssjef Tove Andersen i Yara skrev tirsdag under avtalen om et pilotprosjekt for hydrogenproduksjon gjennom elektrolyse som skal gjennomføres på Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn.

Foto: Yara

– Det skal være større fleksibilitet, elektrolysøren skal kunne operere med bruk av fornybar energi, større trykk og større kapasitet. Og forhåpentligvis skal den bli mer kostnadseffektiv, sier Løkke.

– Hvor mye større enn dagens elektrolysører på 2,2 megawatt blir den?

– Vi har ikke gått ut med detaljer, men vi har planer om at den skal bli betydelig større, sier han.

Ønsker helautomatisk produksjon

Den masseproduserte utgaven av neste generasjons elektrolysør blir ikke nødvendigvis på størrelse med Yara-piloten på fem megawatt, ifølge Nel-sjefen. Kapasiteten vil avhenge av hvilke erfaringer selskapet gjør seg.

Det er også for tidlig å si når Nel kan starte masseproduksjon av neste generasjon, ifølge Løkke.

Les på E24+

Investorenes dom: Dette er de mest overprisede aksjene på Oslo Børs

– Så langt har vi ikke tenkt, sier han.

Men én ting er sikkert, og det er at selskapet ønsker å effektivisere produksjonen ytterligere, i håp om at produksjonskostnadene skal falle videre og gjøre teknologien enda mer konkurransedyktig mot andre løsninger.

– Hele designet på neste generasjon elektrolysør er basert på at vi skal kunne ha helautomatisk sammenstilling i fabrikk, sier Nel-sjefen.

Dette er avtalen

I Porsgrunn produserer Yara ammoniakk med hydrogen som råstoff, men dette er produsert gjennom reformering av naturgass, noe som gir betydelige CO₂-utslipp.

Hvis selskapet kan redusere kostnadene ved elektrolyse, og heller bruke utslippsfri norsk strøm til å splitte ut hydrogen fra vann (elektrolyse), vil dette kunne redusere bruken av gass og dermed kutte drastisk i utslippene.

– Per i dag koster det to til tre ganger mer å produsere ammoniakk med elektrolyse ved hjelp av norsk strøm, og målet er å redusere kostnadene, sier Tove Andersen.

– Ammoniakk består av nitrogen og hydrogen, hvor nitrogenet er hentet fra luften. Hvis prosjektet lykkes, så vil vi etter hvert også hente hydrogenet fra vann. Så da kan vi vise at det går an å lage ammoniakk ved hjelp av luft og vann, legger hun til.

Yara slapp i fjor ut 16,6 millioner tonn CO₂, det meste fra ammoniakkproduksjon, men har som mål å redusere dette med 10 prosent innen 2025 og bli klimanøytrale innen 2050. Nel-samarbeidet er ett av flere prosjekter som skal bidra til å nå disse målene.

Bruker mer hydrogen

Bruken av hydrogen har skutt fart, både som erstatning av fossil energi som olje og gass i industrien og transportsektoren. Hydrogen kan særlig være et alternativ på tungtransport over lange strekninger med tog og lastebil.

Den siste tiden har blant annet Tyskland satset på hydrogentog, og den amerikanske lastebilprodusenten Nikola har inngått kontrakt med Nel om leveranse av mange hundre elektrolysører samt en rekke fyllestasjoner for hydrogen.

– Vi ser en veldig positiv utvikling på fornybart hydrogen, særlig innen industri og transport. Pipelinen vi jobber med er større enn noen gang. Så gjelder det å få landet disse kontraktene, sier Løkke.

– Det er alltid noen aktører som er tidlig ute og tar de store stegene, som Yara innen ammoniakk og SSAB innen CO₂-fritt stål. For oss er det viktig å være med på de løpene med store, teknologisk tunge og krevende aktører. Det utfordrer oss og kan gi oss nye muligheter, legger han til.

Vil kutte investeringskostnadene

Løkke sier at strømforbruket fort kan bli avgjørende for kostnadene ved å drive elektrolysører.

– Vi får drahjelp av at sol og vind blir billigere. Vi ønsker også å jobbe mer med investeringskostnadene, her har vi som kjent et road-map vi jobber med, sier Løkke.

– Er det økende konkurranse om å utvikle nye elektrolysører?

– Vi mener vi er ledende nå, men det betyr ikke at vi kan sitte stille. Vi må bare jage videre. Når det er sagt tror vi at vi kan gjøre mye med forbedringer av dagens elektrolysører også. Her sikter vi jo litt lenger frem, for å lage neste generasjon og ta store steg, sier Løkke.

Andersen og Yara er fornøyde med å ha fått statsstøtte til å utvikle ny teknologi, som ikke alltid er lønnsom fra begynnelsen av.

– Det finnes teknologi i dag, men hvis vi tar den i bruk ville dette bli for kostbart. Det er spennende å jobbe sammen og se om vi kan gjøre det mer effektivt, sånn at det kan bli mer lønnsomt, sier hun.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Nel
  2. Yara
  3. Klima

Flere artikler

  1. Yara kan kutte 800.000 tonn CO₂-utslipp i Porsgrunn

  2. Yara legger grønn ammoniakk i ny enhet: – Potensialet er stort

  3. Yara-sjefen trenger støtte til grønn ammoniakk i Porsgrunn: – Vi snakker om et stort prosjekt

  4. Yara satser på ammoniakk i Japan: – Banebrytende

  5. Nel doblet tapet i andre kvartal