Rekordhøy gasspris tilsvarer 246 dollar i oljepris: – Et vanvittig rally

Gassprisene i Europa har nådd nye rekorder etter ny uro rundt Ukraina og bekymring for fremtidige forsyninger. – Et vanvittig rally, sier DNB-analytiker.

Gassprisene har steget til nye rekorder. Ny uro i konflikten mellom Russland og Ukraina skaper usikkerhet om fremtiden for det russiske gassrøret Nord Stream 2 og for Europas forsyningssikkerhet.
Publisert:

– Det ble satt ny rekord i gassprisen i går. Det har vært et vanvittig rally de siste par dagene, men onsdag avtar prisene noe, senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets til E24.

Kontrakter knyttet til den nederlandske gassprisen TTF steg til 131 euro per megawattime tirsdag, opp fra rekordhøye 116 euro per megawattime mandag.

Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets.

Det tilsvarer om lag 14,50 kroner per kubikkmeter.

Til sammenligning la den norske regjeringen til grunn en pris på 2,35 kroner per kubikkmeter i år og 1,90 kroner til neste år i statsbudsjettet for 2022.

Strømprisene skyter i været

Prishoppet på gass dytter også europeiske strømpriser høyere. I Tyskland koster strømmen rekordhøye 3,52 kroner kilowattimen torsdag, og i Storbritannia koster den 4,80 kroner, ifølge strømbørsen Epex Spot.

Til sammenligning ligger prisen i Sør-Norge på 1,56 kroner kilowattimen torsdag, ifølge Nord Pool.

Også prisen på kontrakter for gassleveranser til neste vinter stiger mye. Tappes gasslagrene i Europa mye ned i vinter, kan det bli dyr strøm også neste vinter, ifølge kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

– Hvis disse fremtidsprisene på gass blir virkeligheten til neste vinter, så vil det bidra til å dra strømprisen høyere, sier Lilleholt til E24.

Les også

Dyrere strøm i Sør-Norge torsdag

Tilsvarer 246 dollar fatet

Omregnet til oljepris så tilsvarer prisen på gass i Europa nå 246 dollar fatet, ifølge Martinsen.

Det er tre ganger høyere enn dagens oljepris på 73 dollar fatet, og langt over tidenes høyeste oljepris. Den var på 148 dollar fatet, like før finanskrisen i 2008.

– Det er dramatisk i den forstand at det går ut over konsumentene. Dette skyter direkte inn i strømprisen, siden gasskraft utgjør marginalkraften i Europa, sier Martinsen.

Flere land har tatt radikale grep for å dempe energisjokket.

– I Norge og flere europeiske land har man innført subsidieordninger for strøm, og prisene har også store konsekvenser for energiintensiv industriproduksjon i Europa, sier Martinsen.

For Norge har sjokket også positive effekter. De siste månedene med svært høye gasspriser har ført til tidenes eksportinntekter. I oktober solgte Norge gass til Europa for massive 2,3 milliarder kroner hver dag.

Strømprisene i Europa torsdag, i euro per megawattime. Tysk pris på 344 euro per megawattime tilsvarer 3,52 kroner per kilowattime. Det er mer enn dobbelt av den norske strømprisen.

Ny uro om Ukraina

Det seneste hoppet i gassprisen skyldes til dels konflikten mellom Ukraina og Russland, som har tropper ved grensen til Ukraina, påpeker Martinsen.

Europa får en tredjedel av gassen sin fra Russland, og mye av den går gjennom Ukraina. Det er usikkert hva som skjer med tilgangen på russisk gadd hvis konflikten skulle tilta og Europa og USA innfører nye sanksjoner mot Russland.

– Det har vært høye priser hele høsten, og så tok det ordentlig fyr da man så at russiske leveranser til Europa ikke økte så mye som ventet inn mot høsten, sier Martinsen.

– Det som fikk prisene videre opp denne uken har blant annet vært knyttet til Russlands troppeoppbygging ved Ukrainas grense, og Tysklands signal om at de ønsker å opprettholde gassfrakten gjennom Ukraina, og at oppstarten av gassrøret Nord Stream 2 kan trues, sier han.

Lite gass på lager

Det er lenge igjen av vinteren og svært lite gass på lager i Europa. Lagrene er på under 63 prosent av full kapasitet, som er 17 prosentpoeng under femårssnittet på denne tiden av året, ifølge DNB.

– Vi må også huske at vi bare er i starten av vinteren, det er egentlig ikke blitt ordentlig kaldt ennå. Gasslagrene i Europa har aldri vært så lave på denne tiden av sesongen, sier Martinsen.

– Russiske gassvolumer fortsetter på lavt og stabilt nivå, mens Norge går for full rulle. Men selv om etterspørselen er stor, så kommer det lite ny LNG på kort sikt, sier Martinsen.

LNG er flytende naturgass, som kan leveres med skip verden over.

Dyrere gass neste vinter

Inntil nylig trodde mange at det russiske gassrøret Nord Stream 2 relativt raskt ville kunne startes opp og levere ekstra gass til Europa.

Signaler fra Tyskland tyder på at en opptrapping av konflikten mellom Russland og Ukraina vil kunne true oppstarten av Nord Stream 2, påpeker DNB-analytikeren.

Dette har bidratt til å øke gassprisene også for leveranse til neste vinter.

– Spesielt for den neste vintersesongen har prisene steget dramatisk, fordi man frykter en fastlåst situasjon rundt Nord Stream 2, sier Martinsen.

– Mange trodde dette ville komme i drift tidlig neste år, men nå ser man konturene av en langvarig forsinkelse, og at man kan bli sittende med lave gassvolumer fra Russland over tid. Hvis gasslagrene blir presset helt ned til et minimum innen utgangen av vinteren, så blir det krevende å komme opp igjen før neste vinter. Og da kan situasjonen i verste fall gjenta seg, sier han.

Kan bli dyrt også neste vinter

Hvis gasslagrene i Europa tømmes og gassprisene blir høye neste vinter, kan det også dra strømprisene opp, ifølge Lilleholt i Volue Insight.

– Men prisforventningene for strøm til neste vinter ligger fortsatt langt unna de ekstremprisene vi ser i markedet nå, sier Lilleholt.

Analytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

Han peker på gassprisene og kaldere vær som årsak til at strømprisene i Tyskland når 344 euro per megawattime (3,52 kroner kilowattimen) torsdag.

– Strømprisen i Tyskland setter ny prisrekord på 344 euro i morgen, på grunn av de høye gassprisene og meldinger ekstremt kaldt og tørt vær med lite vind i januar, sier Lilleholt.

– Det vil gi høye priser, og det kan også bidra til at gasslagrene tømmes raskere. Og da er det fare for en lignende situasjon neste år, sier han.

– Tidenes høyeste nivå

Gassrøret Nord Stream 2 er ferdig bygget, men oppstarten trues av geopolitikken, påpeker Rystad-analytiker Emily McClain i et notat. Det hjalp lite at en feil på det norske Troll-feltet ble rettet.

– Den raske gjenoppstarten av Troll-feltet ble oversett etter eskaleringen i spenningen mellom Russland og Ukraina, som driver TTF-prisen til tidenes høyeste nivå, og reverserer prisdynamikken overfor Asia, sier McClain.

Gassprisen i Europa ligger nå over prisene i Asia, og det er et signal om at laster med flytende naturgass er sårt tiltrengt i Europa. Det er uvanlig, påpeker Rystad-analytikeren.

Med lite gass på lager og blandede signaler om været fremover, forbereder forbrukerne i Europa seg på en krevende tid, påpeker hun.

– Markedssentimentet antyder at prisene kan holde seg høye og volatile. Europa fortsetter å stå i sentrum etter at bekymringene om Nord Stream 2 dukket opp igjen i forrige uke, sier McClain.

Publisert:
Gå til e24.no