Equinor varsler flere klimamål i februar: Skal også kutte utenlands

Equinor vil kutte så å si alle utslippene sine fra norsk sokkel innen 2050. På flere norske felt kan det bli svært krevende, men selskapet varsler også at de vil komme med nye klimamål for utenlandsvirksomheten om en måned.

Fra venstre: Konserndirektør for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund, konsernsjef Eldar Sætre og direktør for landanleggene, Grete Haaland, under Equinors pressekonferanse mandag.
Publisert:

Søndag ble det klart at den norske oljenæringen, med Equinor i spissen, går inn for å gjøre norsk sokkel utslippsfri i 2050. I 2030 skal utslippene ha blitt kuttet med 40 prosent.

Equinor-sjef Eldar Sætre har selv påpekt at selskapets kutt mot 2050 alene vil innebære et kutt i Norges samlede utslipp på rundt 25 prosent.

Målene som ble presentert mandag gjelder for norsk sokkel og både LO, Rederiforbundet og oljenæringen stiller seg bak.

Selv om norsk sokkel er den desidert største virksomheten til Equinor har selskapet også omfattende virksomhet rundt i verden, i land som Brasil, USA, Russland og Storbritannia.

Equinor-ledelsen fikk mandag flere spørsmål om hva de vil gjøre utenlands og selskapet varsler at de snart vil komme med klimaløfter for den utenlandske virksomheten også:

– Vi jobber med en helhetlig klimaplattform som dekker hele vår virksomhet, også den internasjonale. Vi vil se på sammenhengen i hele livssyklusen på produktene våre, men akkurat i dag fokuserer vi på den norske delen og det krever sitt, sa Eldar Sætre mandag.

Equinor planlegger å slippe målene for utenlandsvirksomheten sin på kapitalmarkedsdagen selskapet arrangerer 6. februar i London:

– Når det gjelder prosjekter utenlands så har vi det, men vi går ikke ut med det nå. Vi går ut med det på kapitalmarkedsdagen vår i begynnelsen av februar, så da skal vi svare mer konkret på det spørsmålet. Men vi har konkrete mål som vil bli lagt frem, sa konserndirektør Arne Sigve Nylund under en pressekonferanse hos NHO mandag.

– Norge har CO₂-avgift og det er et kvotesystem i EU som gjør at utslipp koster mer her enn andre steder i verden. Opplever dere at dere likevel må ta grep også utenlands?

– Vi jobber med dette i hele virksomheten og der vi er operatør kan vi gjøre mest, men løsningene er veldig forskjellige. Der man har tilgang til fornybar elektrisitet er det selvfølgelig best, men ellers handler det veldig mye om hvordan vi håndterer gassen. Det er ulike tilnærminger i porteføljen, sier Eldar Sætre til E24 og fortsetter:

– Det best er å gjøre det fra designfasen, da har vi størst mulighet til å påvirke. Når vi skal bygge om eksisterende installasjoner er det et tyngre løft, sier han om kompleksiteten i å kutte utslipp.

Les også

Equinor, LO og NHO sammen om nytt klimamål: Norsk sokkel skal bli utslippsfri

Vil ikke droppe oljen

Selv om Equinor mandag presenterte store planer for klimakutt sammen med resten av norsk industri og oljenæringen, så vil ikke selskapet kutte i ambisjonene for leting og produksjon av olje og gass:

– Selv med Paris-målene tror vi det vil være behov for olje og gass, men mindre enn i dag. Blant annet i materialer som ikke går gjennom forbrenning, sa Equinor-sjef Eldar Sætre mandag, med referanse til oljen som blant annet brukes i kjemisk industri og et hav av ulike produkter uten å brennes.

Elektrifisering av olje- og gassplattformer får også kritikk fordi det ikke bidrar til netto kutt i Europa. Man kan kutte ut gassturbiner om bord på plattformene som genererer kraft i dag, men gassen man sparer selges i stedet i markedet og brukes andre steder.

– Energiverdenen er komplisert og det er viktig at man setter inn tiltak der man kan få størst effekt. Det er slik et kvotesystem fungerer, men summen av det vi gjør er at Europa og Norge får lavere utslipp: Man kan ta ut kull og man kan satse videre på fornybar energi, sier Sætre.

Selskapet opplyser at de regner med at klimakuttet på norsk sokkel vil ha et sted mellom nøytral og svak positiv nåverdi.

– Dere får jo langt mer avkastning fra de fleste olje- og gassprosjektene deres. Hvordan forsvarer dere overfor investorene deres å bruke så mange milliarder på dette?

– Jeg tror vi har muligheten til både å investere i olje- og gassprosjekter, og gode fornybarprosjekter. Jeg ser ikke at det vi presenterer i dag fortrenger gode investeringer andre steder og vi har en sterk portefølje av prosjekter som det er god plass til, sier Sætre til E24 og fortsetter: 

– Det er en positiv verdiskapning i dette og vi tror ikke dette bare er en kortsiktig økonomisk vurdering, men i vår langsiktige konkurransekraft. Det tror jeg også investorene setter pris på og jeg opplever at flere og flere investorer ser på dette som en del av ansvaret vi har.

Under pressekonferansen fikk Equinor-sjefen også spørsmål om selskapet opplever at det er en betalingsvillighet for olje og gass som er produsert med lavere karbonutslipp:

– Per i dag går dette i ett og samme marked, men vi tror bestemt at karboneffektivitet og CO₂ er en viktig konkurransefaktor fremover. I Europa er det en kostnad gjennom kvotesystemet. Jeg tror at vi etter hvert vil se større betalingsvillighet fra industrier som vil kunne levere grønnere, svarte Sætre.

Les også

Elektrifisering av sokkelen krever mye kraft: – Umulig uten vindkraft

Nytt felt i Barentshavet er ikke med i planen

– Det vi legger frem i dag er veldig ambisiøse mål og vi er stolte, men det vil kreve en stor innsats, sa Grete Haaland, direktør for landanleggene i Equinor, under pressekonferansen mandag.

Hun skal nå sørge for at utslippene på Kårstø, Mongstad, Tjeldbergodden og Melkøya kuttes, noe som mange steder både krever nye kraftledninger og omfattende ombygginger.

Det er konserndirektør Arne Sigve Nylund som har ansvaret for feltene på norsk sokkel. Han beskriver selv arbeidet med å kutte utslippene som et komplisert puslespill.

– Er det noen felt som må legges ned for at dette klimaregnestykket deres skal gå opp?

– Nei, det legger vi ikke til grunn her, sier Nylund.

Han peker på at konsernsjef Eldar Sætre selv har sagt at man venter at norsk oljeproduksjon vil mer enn halveres frem mot 2050, selv om nye felt skrus på. Det er rett og slett fordi produksjonen fra oljebrønner faller jevnt og trutt av seg selv hvert år, slik at man må gjøre aktive tiltak for å opprettholde produksjonen.

– Eldar (konsernsjefen, journ.anm.) peker jo på at norsk sokkel ikke er evigvarende. Vi ser på levetiden til de enkelte installasjonene og feltene, og vi ser veldig nøye på dem som har lang levetid for at vi skal få «mye klimakutt for pengene». Så er det kanskje noen felt med kort levetid og der jobber vi intenst med energieffektivisering, sier Nylund og fortsetter:

– Så dette er et intenst puslespill for at vi får mest mulig «klima for pengene» i et større bilde.

Forskjellen mellom feltene Equinor nå enten må energieffektivisere og/eller elektrifisere er stor. Noen felt ligger nært land eller i nærheten av infrastruktur som kan gjøre det enklere å elektrifisere. Andre felt ligger langt fra land og har en profil som gjør elektrifisering dyrt og krevende.

Et eksempel er Johan Castberg-feltet som nå er under utbygging i Barentshavet, der Equinor selv har valgt å droppe elektrifisering fordi det er for langt fra land og for dyrt.

– Kostnaden ved å elektrifisere Johan Castberg er høy. Hva gjør dere med et felt som dette som skal leve i mange tiår fremover?

– Johan Castberg er ikke inne i denne planperioden. Det som er gjort er at det ligger en vurdering av elektrifisering inne i PUD (utbyggingsplanen, journ.anm.). Men dette er et langt løp og dette må vi komme tilbake til i en annen planperiode, sier Nylund og fortsetter:

– Man må også huske at vi sier nær null utslipp i 2050. Johan Castberg settes i drift i 2022 og har en antatt levetid på 30 år (frem til 2052, journ.anm.). Så man må også se det opp mot det perspektivet, slik at man bruker midlene på en klok måte.

Les også

Vil investere 50 milliarder på 10 år for å nå klimamålet: Et ukjent milliardbeløp skal investeres i strømnettet

Publisert:
Gå til e24.no