Gammel borerigg fikk stryk

Da riggen til Dolphin Drilling lå på verftet for å bli klar for comeback på norsk sokkel, kom Petroleumstilsynet på besøk. Listen over brudd på regelverket ble lang.

Bjørnar Iversen tok over som administrerende direktør i Dolphin Drilling i 2019.
 • Erlend Skarsaune (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

I fjor sommer fikk Dolphin Drilling nye eiere da Fred. Olsen Energy slo seg selv konkurs. Riggselskapet fortsatte med tre rigger, alle bygget på 70-tallet.

Blant de tre riggene er Borgland Dolphin. Etter forrige oljekrise kunne den lenge beskues av badende i Rosfjorden i Lyngdal, der riggen lå i opplag uten oppdrag.

Så fikk boreriggen noe å gjøre, først på britisk side av Nordsjøen og så for Shell på Knarr-feltet på norsk side.

Les også

Klar melding til oljeselskapene: - Ikke sett på pauseknappen nå

Les også

Redusert bemanning offshore: På sikt kan produksjonen rammes

Borgland Dolphin ble bygget i 1977, og ble ombygd i 1999. Riggen er kåret til en av de mest miljøvennlige i Norge.

Mens Borgland Dolphin lå hos Westcon-verftet i Florø i slutten av januar, kom Petroleumstilsynet på besøk. Nå er rapporten fra tilsynet ute, og den viser en rekke brudd på regelverket på riggen. Totalt fant Petroleumstilsynet 13 avvik.

LES HELE RAPPORTEN HER

Flere funn var så alvorlig at det kort tid etter tilsynet ble avholdt et møte der Dolphin Drilling presenterte tiltak de skulle sette i gang før boringen på Knarr-feltet startet opp.

Ett punkt var at hensynet til sikkerhet ikke er blitt godt nok ivaretatt etter at boreriggen ble satt i arbeid igjen. Verken barrierer mot hendelser, elektrisk anlegg eller arbeidsmiljø er fulgt godt nok opp.

Et eksempel er at utstyr som skal være eksplosjonssikkert, ikke var vedlikeholdt god nok. Dermed blir kontrollen ble potensielle tennkilder for dårlig, noe som er svært viktig på en rigg som borer etter olje og gass.

Noen av avvikene er knyttet til at arbeidsmiljøet for de ansatte er for dårlig. Et eksempel er at det ikke er godt nok avsug over sveisebordet. Dolphin Drilling skulle vurdere om avsuget skulle flyttes, men kunne ikke legge fram noen plan for hva som skulle skje framover.

Petroleumstilsynet fant også ut at samme problem var beskrevet tilbake i 2011.

I rapporten står det at under tilsynet på boreriggen ble en gardin hengt opp rundt sveisebordet – uten at det kunne vises til noen faglig vurdering av at tiltaket ville bidra til at sveiserne ble utsatt for mindre sveiserøyk.

Tilsynet fant også at sveiserne for noen år siden hadde fjernet tilsvarende gardiner fordi de ikke hjalp.

Også i byssa var det problemer med avtrekk. Også her var problemet meldt inn tidligere – i avvikssystemet til selskapet var det varslet om avtrekkssvikt allerede tilbake i 2003.

Ikke glad

For administrerende direktør Bjørnar Iversen i Dolphin Drilling er det viktig å understreke at de har tatt tak i de avvikene Petroleumstilsynet avdekket.

– Jeg var ikke glad for at vi ikke hadde dette i orden. Petroleumstilsynet har gjort en nøye og god jobb, og dette er med på å løfte kvaliteten på riggen vår. Vi ser på tilsynets arbeid som veldig viktig for å kvalitetssikre det vi gjør. Alle alvorlige avvik ble rettet før vi gikk i havet, og vi har en plan for å lukke alle avvik med riggen, sier Iversen.

Han forteller at selskapet brukte opp mot fire uker på å gjøre boreriggen klar for oppdraget på Knarr-feltet for Shell etterkant av revisjonene.

– Riggen forlot Florø i god stand og leverer godt for Shell. Vi har også brukt det vi har lært av dette tilsynet på de to andre riggene våre.

– Nå jobber vi knallhardt for å få mer å gjøre i et krevende marked som har falt veldig de siste ukene. Vi har fått to kontrakter det siste kvartalet med Wellesley Petroleum og i3 Energy Ltd, men vi trenger flere kontrakter for å opprettholde kontinuitet, sier Iversen.

Les også

Oljeprisen stiger kraftig

Også verftskonkurs

Da gamle Borgland Dolphin skulle oppgraderes i 2013, var det Bergen Group Hanøytangen på Askøy utenfor Bergen som vant oppdraget sammen med Apply Rig & Modules (nå Agile Rig & Modules). Kontrakten hadde en verdi på 1,3 milliarder kroner.

Men oppgraderingen ble mye mer kostbar enn som så. Egentlig skulle riggen ligge i tørrdokk på Hanøytangen i 71 dager, men dette ble utvidet til 129 døgn og utgiftene ble skyhøye.

Dermed slo verftet seg konkurs. Dette fikk et rettslig etterspill der Apply til slutt måtte betale 36 millioner kroner pluss saksomkostninger til konkursboet.

Også riggeier Fred. Olsen Energy (som altså skiftet navn til Dolphin Drilling) og verftet kranglet om regninger. Til slutt endte det med at riggselskapet måtte betale 60 millioner kroner til boet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Petroleumstilsynet
 2. Arbeidsmiljø
 3. Dolphin Drilling
 4. Konkurs

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Gammel borerigg fikk stryk

 2. – Vi kan forlenge livet til norsk sokkel. Også med så lav oljepris

 3. Betalt innhold

  – Vi kan forlenge livet til norsk sokkel. Også med så lav oljepris

 4. Betalt innhold

  «Kielland»-ulykken: Nye tilgjengelige arkivdokumenter gir et helt nytt innblikk

 5. Oljearbeiderne før korona: Økt framtidstro