Riksrevisjonen slakter Petroleumstilsynet: – Avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer, og reagerer ikke når det er behov

Petroleumstilsynet avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer, og reagerer ikke når det er behov, ifølge en fersk rapport. 

Goliat-plattformen i Barentshavet.
 • Sigrid Moe
 • Hans Henrik Torgersen
 • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
 • Anders Nybakken Kvale
Publisert:

Petroleumstilsynet avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer, bruker ikke reaksjonsmidler når det er behov for det, og ga selskapet Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før den var sikkerhetsmessig forsvarlig, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding tirsdag.

– Det er alvorlig at Petroleumstilsynet har liten påvirkning på selskapenes sikkerhetsarbeid i en sektor med høy risiko for ulykker med store konsekvenser for mennesker, miljø og verdier, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten ble overlevert Stortinget 15. januar.

Les også: – Kanskje den mest dramatiske rapporten vi noensinne har fått

«Sterkt kritikkverdig»

Riksrevisjonen har undersøkt Petroleumstilsynets oppfølging av sikkerhet og arbeidsmiljø gjennom fire dybdestudier, og har funnet flere kritikkverdige forhold. De viser blant annet at tilsynsmetodikken ikke bidrar til å avdekke alvorlige sikkerhetsutfordringer, at selskapene ikke utbedrer regelverksavvik, og at tilsynet ikke bruker virkemidler som stans av virksomhet eller tvangsmulkt når det er behov for det.

Blant annet kritiseres tilsynet for å ha gitt oljeselskapet Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen til tross for at den ikke var sikkerhetsmessig stand.

– Gitt de utfordringene som Eni hadde med denne plattformen før den kom til Norge, burde tilsynet undersøkt nøye om alt var i orden før de ga sitt samtykke til å starte driften. Dette er sterkt kritikkverdig, sier Foss.

I rapporten fremgår det at:

 • Petroleumstilsynet utviste for stor tillit til at Eni ville få Goliat klar før den ble tatt i bruk.
 • Det er sterkt kritikkverdig at Petroleumstilsynet ikke verifserte at de utfordringene som hadde fulgt Goliat-prosjektet var utbedret før de ga samtykke.

«Hatt for stor tillit»

Også måten tilsynet fulgte opp boreriggen Songa Endurance og anleggene Mongstad og Nyhamna har blitt undersøkt av Riksrevisjonen.

«Dybdestudiene viser at påpekninger av regelverksavvik og ilagte pålegg i flere tilfeller ikke følges opp av selskapene», heter det i rapporten.

I forbindelse med dybdestudiene av Mongstad og en hendelse på Songa Endurance i 2016 kommer Riksrevisjonen frem til at Petroleumstilsynet «ikke har fulgt opp godt nok at Equinor faktisk har lært av tidligere alvorlige hendelser».

Dybdestudiene viser også at tilsynet har hatt for stor tillit til at Equinor ville rette opp i egne regelverksbrudd.

– Equinor står for mer enn 70 prosent av all petroleumsaktivitet i Norge og det er bekymringsfullt at heller ikke dette selskapet følger opp påpekninger fra Petroleumstilsynet, sier riksrevisor Foss.

Tar kritikken på alvor

Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet sier at tilsynet tar kritikken på alvor.

– Riksrevisjonen har sett på deler av vårt arbeid, og de kommer med klare anbefalinger som vi allerede er i gang med å se på. I den kritikken som kommer frem nå, så er mye likt som kom frem i stortingsmeldingen våren 2018. Der ble det påpekt behov for et sterkere og tydeligere Petroleumstilsyn, sier hun til E24.

– Vi har tatt grep, både med forhold knyttet til å følge at selskap korrigerer eller lukker avvik, og at vi i større grad bruker våre reaksjonsmidler der det er behov, legger direktøren til.

Hun sier at tilsynet ikke ser for seg å bli anmeldt etter rapporten.

– Og jeg forventer at vi har tett dialog med Arbeids- og sosialdepartementet videre, sier Myhrvold.

Les også

Lundin jekker opp reservene

Les også

– Jeg ser på Aker som en livsoppgave

Les også

Nordsjøen er tilbake: Venter boreboom i Norge

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Riksrevisjonen

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Riksrevisjonen med sterk kritikk mot Petroleumstilsynet

 2. Betalt innhold

  Stortinget krever svar etter Riksrevisjonens dom over Petroleumstilsynet

 3. – Tilsynet skal bli hardere i klypa

 4. Betalt innhold

  Stortinget stiller seg bak kraftig kritikk mot Petroleumstilsynet

 5. Betalt innhold

  Petroleumstilsynet tar kritikken på alvor