Dyr strøm dempet Hafslund-resultatet

Sammenslåtte Hafslund E-Cos resultat falt i 2018, tross økte kraftinntekter. Noe av grunnen er at de høye strømprisene svekket tallene for nettvirksomheten.

DYR STRØM: Sammenslåtte Hafslund E-Co leverer svakere bunnlinje i 2018 enn året før. Årsaken er at høye strømpriser og avbrudd knyttet til stormer svekker tallene i nettvirksomheten, noe som motvirker et rekordsterkt årsresultat innen kraftproduksjon. Det viser de sammenslåtte selskapenes rapporter for 2018.
Publisert:

Kraftselskapene i Norge håver inn på grunn av dyr strøm, og det gjelder også kraftprodusenten E-Co Energi, som i fjor ble slått sammen med Hafslund.

E-Co Energi leverte sitt beste årsresultat noensinne i fjor, men de sterke tallene ble motvirket av et dempet resultat i Hafslund E-Co-konsernets omfattende nettvirksomhet.

De høye prisene gjorde nemlig at nettvirksomheten i Hafslund måtte bokføre høyere tap på den strømmen som går tapt i kraftoverføringen, noe som dempet virksomhetens resultat sammenlignet med 2017.

Les også

Tror nytt strøm-system vil gi lavere priser

Det bidro til at bunnlinjen i det sammenslåtte selskapet falt i fjor, til tross for de høye strømprisene som har løftet resultatene for mange kraftprodusenter.

Årsresultatet i Hafslund E-Co (utenom virksomheter som er avhendet) ble på 1,69 milliarder kroner i 2018, sammenlignet med 1,74 milliarder året før.

Det kommer frem i meldinger fra Hafslund og E-Co Energi torsdag.

Skatteregningen steg

Brutto driftsresultat (ebitda) i Hafslund E-Co steg derimot til 5,5 milliarder kroner i 2018, fra 4,46 milliarder kroner året før.

Omsetningen i det sammenslåtte kraft- og nettkonsernet ble på 10,79 milliarder kroner i fjor, opp fra 9,17 milliarder kroner året før.

Skatteregningen for E-Co Energis virksomhet økte fra 950 millioner kroner i 2017 til 2,14 milliarder i 2018, mens Hafslund-virksomhetens skatteregning falt fra 143 millioner til 86 millioner kroner.

Les også

Nytt datasystem samler kraftbransjen: Slik påvirkes din strømregning

Selskapet sier at den effektive skattesatsen har økt, blant annet som følge av bokførte tap på kraft- og valutakontrakter. Slike tap regnes ikke med når grunnrenteskatten blir beregnet.

Sterkt fra kraftproduksjonen

En viktig årsak til at Hafslunds nettvirksomhet leverer svakere tall er selskapets årlige tap i nettet på rundt én terawattime, som gir større bokført tap når strømmen er dyr.

Denne effekten dempet Hafslunds resultat med 515 millioner kroner i fjor, sammenlignet med et nettap på 346 millioner kroner året før, opplyser selskapet til E24.

«Høye kraftpriser, effektiv drift og høy tilgjengelighet på kraftverkene bidro til sterke resultater for produksjonsvirksomheten», skriver selskapene.

«De solide resultatene gjør Hafslund E-CO godt rustet for ny vekst og for å gripe forretningsmessige muligheter innen fornybar energi og elektrifisering», skriver selskapene.

Svekket bunnlinje

E24 har tidligere omtalt at en rekke av landets kraftselskaper tjente godt på oppgangen i strømpris gjennom fjoråret.

Blant annet økte Statkraft fjorårets resultat etter skatt med 1,64 milliarder kroner fra året før til 13,45 milliarder kroner.

«Økningen var primært drevet av høyere nordiske kraftpriser. Den gjennomsnittlige systemprisen var 49 prosent høyere enn i 2017», skriver Statkraft i sin årsrapport, som ble lagt frem torsdag.

Både BKK og Hydro leverte fremgang for sin kraftvirksomhet i fjor. Agder Energi fikk også langt høyere inntekter, men fikk likevel sitt første negative årsresultat. Grunnen var at selskapet måtte bokføre et tap på papiret knyttet til sikringskontrakter.

Les mer: Kraftselskapene håver inn på dyr strøm

Les også

Kraftselskapene håver inn på dyr strøm

Venter sterkt 2019

I juni i fjor vedtok bystyret i Oslo kommune å slå sammen Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS til ett konsern under navnet Hafslund E-CO. Oslo kommune eier 100 prosent av aksjene i morselskapet Hafslund E-CO AS.

E-Co påpeker at prisen på kraft for leveranse frem i tid er høyere enn den var på samme tid i fjor, og at selskapet forventer å produsere rundt 14,4 TWh i år, mot 14,3 terawattimer i 2018.

«Med utgangspunkt i dagens forwardpriser og prognostisert produksjonsvolum ser 2019 ut til å bli et nytt sterkt år for E-Co Energi», skriver selskapet.

Hafslund E-Cos eierskap i kraftnettet gir i tillegg en stabil og forutsigbar avkastning utover gjennomsnittet for bransjen, påpeker selskapene.

Rekordtall for E-Co

E-Co Energis årsresultat på 1,22 milliarder kroner var altså det beste noensinne, og steg fra 1,04 milliarder kroner året før.

Selskapets driftsresultat ble på 3,67 milliarder kroner, en oppgang på 1,4 milliarder kroner fra året før.

Les også

Omstridt strømvideo har 3,6 millioner visninger: – Feilaktig og overforenklet

«Resultatfremgangen må i hovedsak ses i sammenheng med høyere kraftpriser og produksjonsvolum. E-CO Energi oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris i 2018 på 39,6 øre per kilowattime (kWh), opp 11,5 øre per kWh fra 2017», skriver E-Co Energi.

Rammet av stormer

Hafslund-delen av det sammenslåtte konsernet, som domineres av nettvirksomheten, leverte et årsresultat på 496 millioner kroner i 2018, sammenlignet med 612 millioner kroner året før. Driftsresultatet falt fra 957 millioner til 758 millioner i samme periode.

«Til tross for solid underliggende drift bidro økte kraftpriser og flere avbrudd til et svakere resultat for Hafslund i 2018», skriver Hafslund.

I tillegg til at de bokførte kostnadene knyttet til tap i nettet øker når strømmen er dyr, ble tallene også rammet av strømbrudd under stormer som «Johanne» i fjor. Nettselskapene må kompensere kundene i perioder der strømmen ikke blir levert.

Inntektene i Hafslund steg fra 5,17 milliarder kroner i 2017 til 5,62 milliarder kroner i 2018. Selskapet økte husholdningenes nettleie med 2,2 øre, og hadde en nettleie på 25,54 øre per kilowattime, mens landssnittet var 29,36 øre per kWh.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om