Oljedirektoratet tror investeringene vil falle til 135 milliarder

Oljedirektoratet gleder seg over at vi satte ny rekord i gassalg og at oljeproduksjonen økte i 2015. Samtidig spår de at investeringene vil falle enda mer på sokkelen neste år.

Oljedirektør Bente Nyland legger frem investerings og produksjonsprognoser samt resultater av leting og produksjon i 2015 på Oljediriktoratet i Stavanger.

Carina Johansen NTB scanpix
Publisert:,

– Aktivitetsnivået er fortsatt høyt, men nivået fremover vil være mer bærekraftig, sier oljedirektør Bente Nyland torsdag.

Hun legger torsdag frem rapporten «Sokkelåret 2015», som er Oljedirektoratets årlige oppsummering og fremtidsprognose for norsk sokkel. Hun gjorde det klart at det har vært et tøft år, både med tanke på oljeprisen og alle nedbemanningene, men også med dødsfallet på riggen COSL Innovator i julen.

– Det er viktig at vi ser verdien som ligger i ressursene våre, selv når stuasjonen ser mørk ut, sier Nyland.

– Oljenæringen er fortsatt vår viktigste eksportnæring, og norsk sokkel har fortsatt store verdier. Mer enn halvparten av ressursene våre er fortsatt ikke produsert, sier Nyland videre.

Hun har også merket seg at Statoils konsernsjef Eldar Sætre ikke har vist tegn til panikk når oljeprisen nå har falt ned til 30 dollar fatet:

– Jeg er glad Statoils konsernsjef i et intervju nylig sa at han ikke kan la seg påvirke av dagens oljepris, men at han må gjøre noe med det han kan påvirke.

Oljedirektoratet har beregnet at det finnes rundt 18,2 milliarder fat oljeekvivalenter (2,9 milliarder standard kubikkmeter) med olje og gass som ikke er utvinnet på norsk sokkel. I løpet av våren vil direktoratet komme med ferske prognoser for hva som er igjen på sokkelen.

Tror investeringene fortsetter nedover

Direktoratet anslår nå at investeringene på norsk sokkel vil ende på rundt 135 milliarder kroner neste år. Det er ned fra det siste anslaget for 2015 på snaue 150 milliarder. Til sammenligning var det samlede investeringsnivået på nesten 180 milliarder i 2013 og 2014.

Her er direktoratets tall noe lavere enn slik SSB beregner det fordi direktoratet ikke inkluderer investeringer i leting i summen, mens SSB gjør det.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser nemlig et investeringsnivå i i 2014 på 214 milliarder.

Samtidig med reduksjonen i investeringene anslår direktoratet at kostnadsnivået faller med 10 prosent i år, sammenlignet med 2015.

Har du fått med deg dagens store nyhet? Statoil blar opp 4,7 milliarder for eierpost i Lundin

Direktoratet anslår at det vil bli investert rundt 60 milliarder kroner i de ni feltene som for tiden er under utbygging på norsk sokkel for tiden.

– Men investeringsnivået på disse vil falle etterhvert som de nærmer seg produksjon, sier Nyland, og la til at de forventer en oppsving om et par år, blant annet fordi man forventer at Statoil vil komme til å bygge ut Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Her er Oljedirektoratets produksjonsprognoser for norsk sokkel i årene fremover. For å få antall fat ganger man antall standard kubikkmeter (SM3) med en faktor på 6,29.

Skjermdump: Oljedirektoratet

Åpner og stenger

I 2015 ble fire nye felt satt i produksjon. I januar fikk Statoil i gang Valemon, senere samme måned fulgte Det norske på med Bøyla, før BG i mars fikk i gang Knarr-feltet. Deretter avsluttet Lundin året med å sette i gang Edvard Grieg-feltet i slutten av november.

I 2015 ble det også godkjent fire utbyggingsplaner. Det var Johan Sverdrups første byggetrinn, Gullfaks Sør, en endring på Gullfaks og utbyggingsplanen for Maria-feltet i Norskehavet.

Like før jul leverte Statoil forøvrig en søknad om utbygging av satellittutbyggingen Vestflanken 2 på Oseberg-feltet. Dette blir en ubemannet brønnhodeplattform.

Frem til nå har 18 felt blitt stengt på norsk sokkel, og det siste ble stengt i fjor:

– I 2015 ble Tor-feltet ved Ekofisk stengt etter nesten 40 år i drift, sier Nyland.

Direktoratet forventer også at en del felt vil bli stengt i løpet av året:

– Det er vitktig å huske på at disse feltene kun står for én prosent av produksjonen på sokkelen, poengterer Nyland.

Krever svar fra Statoil

Oljedirektøren benyttet også anledningen torsdag til å minne om hvor viktig det er for Snorre-feltet at Snorre 2040-prosjektet blir sanksjonert.

Statoil har foreløpig ikke tatt noen investeringsbeslutning på utbyggingsprosjektet som skal bidra til å holde liv i Snorre-feltet i noen tiår til. Statoil har begrunnet utsettelsen med at man må jobbe videre med prosjektet for å få ned kostnadene, men oljedirektøren mener man må få en avklaring her snart.

Ifølge direktoratet er ressursanslaget for snorre 2040 på 30 millioner standard kubikkmeter, altså 189 millioner fat oljeekvivalenter.

– Ressursene på Snorre er tidskritiske og en beslutning må komme i 2016, sier Nyland.

I mars 2015 annonserte Statoil at beslutningene rundt Johan Castberg og Snorre 2040 hadde blitt utsatt igjen, og Statoil satte da fjerde kvartal i år (2016) som nytt tidspunkt for å fatte beslutningen om gjennomføring av Snorre 2040-prosjektet.

Oljedirektøren viste også til et annet prosjekt som Statoil tidligere har utsatt, men som de nå har gjort et konseptvalg på, og som det nå ser ut til at blir utbygget.

Les om Trestakk-beslutningen: Har kuttet kostnadene med 30 prosent

– Det er ingen hemmelighet at direktoratet har vært opptatt av Trestakk-feltet, sa Nyland og

Les også

Oljeprisen fortsetter å falle: Under 30 dollar

Les også

Utsatt felt blir trolig bygget ut likevel

Les også

Oljegigant kutter 4.000 jobber