Statoil-sjefen mener det er mulig å snu utenlandsunderskuddet: – Det er selvfølgelig mulig

Statoils internasjonale virksomhet fortsetter å tynge i regnskapene takket være den lave oljeprisen. Toppsjefen mener likevel de kan klare å få det til å gå med overskudd med dagens priser.

Publisert: Publisert:

FORNEBU (E24): - Målet er å få dette opp i pluss så raskt som mulig. Vi må tilpasse oss markedet vi er i.

Det sier Statoil-sjef Eldar Sætre når E24 spør om underskuddene i selskapets internasjonale virksomhet.

Den hadde i tredje kvartal et justert underskudd på 4,2 milliarder kroner, og underskuddet er nå oppe i 6,5 milliarder hittil i år. Til sammenligning har virksomheten på norsk sokkel hatt et justert overskudd på 52,3 milliarder hittil i år.

Selskapet presenterte onsdag regnskapet for tredje kvartal. I motsetning til andre kvartal, skuffet Statoil denne gangen markedet. Selskapet leverte et justert resultat på 16,7 milliarder kroner. Det er nesten halvparten av hva det var for ett år siden, og en snau milliard lavere enn analytikernes konsensus.

Da Oslo Børs åpnet reagerte markedet på Statoil-tallene ved å sende aksjene ned over tre prosent. Utover dagen har aksjen imidlertid hentet seg inn til en samlet nedgang på rundt 1,75 prosent.

Les også

Statoil skuffer: Resultatet nesten halvert

– Jobber intenst

I regnskapet forklarer Statoil deler av underskuddet internasjonalt med økte kostnader fra oppstart av brønner og felt på land i USA, samt offshorefeltene Clov og Jack/St. Malo i Mexicogolfen. Disse to er blant fem store offshorefelt som Statoil skal få i gang i USA de kommende årene.

– Virksomheten på land i USA er sterkt preget av oljeprisen. Når det gjelder den samlede internasjonale virksomheten, så er vi etter salget av Shaz Deniz i Aserbajdsjan svært eksponert mot oljeprisen. I USA er vi også eksponert mot gassprisen, og den har vært veldig lav. Det preger resultatet internasjonalt, sier Statoil-sjef Eldar Sætre til E24.

Les også

Oljeanalytiker: Oljeindustrien må kutte mer enn ventet

(saken fortsetter under bildet.)

LA FREM TALL: Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil, presenterer resultatet for tredje kvartal onsdag morgen.

Han peker på at kronekursen også slår negativt ut for den internasjonale virksomheten, fordi regnskapene føres i kroner. Statoil går fra januar over til å bokføre alt i dollar.

– Vi jobber intenst med å forbedre lønnsomheten i vår internasjonale virksomheten.

– Du har sendt over tidligere finansdirektør Torgrim Reitan til USA for å forbedre virksomheten, men er det i det hele tatt mulig for dere å gå i pluss der med dagens priser?

– Det er selvfølgelig mulig. Denne virksomheten er også veldig fleksibel, og hvilke priser som kreves for å få de forskjellige brønnene til å gå i pluss varierer. Dermed må vi utvikle virksomheten og bruke fleksibiliteten for å utnytte posisjonen vår.

Sætre peker på at de samarbeider med andre oljeselskaper på felter der Statoil er medeier uten å være operatør, for å få ned kostnadene. Dette gjelder blant annet Jack/St. Malo-utbyggingen der Chevron er operatør.

– Vi ser at feltene der det er andre operatører begynner å bedre seg, sa Sætre.

Les også

Statoil-analytiker: – Kostnadsgrep oppveier svakt resultat

Fortsetter å skrive ned

Statoil endte med et ujustert underskudd etter skatt på 2,8 milliarder i tredje kvartal. Dermed har selskapets underskudd vokst til 28,2 milliarder så langt i år. På samme tid i fjor hadde selskapet til sammenligning bygget opp et ujustert overskudd på 30,9 milliarder.

Den kraftige helomvendingen er ikke vanskelig å forstå. De færreste bedrifter ville vært skjermet hvis varene de selger ble halvert i pris på så kort tid.

Statoil solgte i snitt nordsjøoljen sin for 45,5 dollar fatet i tredje kvartal, under analytikernes estimat på 46,1. Utenlands ble snittprisen på oljen 40,8 dollar fatet, godt under estimatet på 42,8. Prisene de nå solgte oljen sin for er under halvparten av hva de fikk for ett år siden, både for oljen produsert i Norge og utenlands.

Prisfallet slår ikke bare ut i inntektene til Statoil, men er også med på å tvinge frem nedskrivninger. Her er det særlig skifervirksomheten på land i USA som rammes, en satsing som mange har stilt spørsmål ved.

(saken fortsetter under bildet.)

NY PENGEMANN: Hans Jakob Hegge har nylig tatt over som finansdirektør i Statoil.

Mens man skrev ned verdier i den norske virksomheten for 1,8 milliarder i tredje kvartal, hovedsakelig på grunn av økte kostnader og utsettelser av utbyggingsprosjekter (blant annet Aasta Hansteen som nå er skjøvet fra 2017 til 2018), skrev man ned verdier i den internasjonale virksomheten for hele 7,5 milliarder. 5,5 av disse milliardene kom fra landvirksomheten i USA og Canada.

Så langt i år har Statoil skrevet ned verdier i sin internasjonale virksomhet for 41,2 milliarder og 5,7 milliarder hjemme i Norge netto.

Mens verdiene av landvirksomheten i USA har blitt skrevet kraftig ned, har man nå skrevet opp verdiene andre steder med 7,9 milliarder i tredje kvartal. Her er det hovedsakelig snakk om raffinerier (som er skrevet opp med 3,9 milliarder) og offshorefeltene i Mexicogolfen.

Regnskapene viser dermed tydelig at de tradisjonelle offshoreaktivitetene til Statoil holder langt bedre stand, selv med lav oljepris, enn landvirksomheten som man kjøpte seg inn i på 2000-tallet.

Finansdirektør Hans Jakob Hegge vil ikke gå inn på enkelteiendeler når E24 spør om nedskrivningene, men sier følgende:

– Hovedsakelig er det letelisenser som er det største enkeltbidraget når det gjelder nedskrivninger, sier Hegge og fortsetter:

– Vi ser at samme eiendel kan skrives både opp og ned innenfor en begrenset tidsperiode. Det handler blant annet om hvilke forutsetninger man legger til grunn når man gjør det, og om de slår til eller ikke. Har man tatt for hardt i kan man måtte skrive opp igjen.

Finansdirektøren forklarer at det er markedspriser som hovedsakelig bestemmer dette, men at fair value kan brukes hvis det er lite salg og kjøp av eiendeler i markedet.

Les også

Statoil-oppsagte i USA måtte gå på dagen

Effektiviseringsjakten fortsetter

For å håndtere høye kostnader og fallende priser har Statoil satt i gang effektiviseringsprogrammer i stor skala, og disse har to hovedlinjer. Den ene er å få ned driftskostnadene, noe som både gjøres gjennom nedbemanninger, ny teknologi og en mer effektiv drift. Den andre er å få mer kontroll på investeringsbudsjettene. Det gjøres gjennom å kutte kostnader i nye utbygginger, og prioritere langt hardere enn før når det kommer til hvor stort og komplekst prosjektene i selskapet blir.

– I kvartalsrapporten snakker du om at jakten på videre effektivisering fortsetter. Kan vi tolke uttalelsene dine som at det er enda mer å spare enn det vi har sett av planer?

– Vi vil alltid se etter muligheter for å effektivisere, og jeg vil ikke la en eneste mulighet passere. Det privilegiet har jeg ikke. Det viktigste for oss er derimot å gjennomføre de programmene vi har som skal vare frem til utgangen av 2016, sier Sætre.

– Det andre som jeg er opptatt av er at vi klarer å holde på de forbedringene vi nå får til, slik at når oljeprisen faller neste gang, så er vi som selskap enda bedre i form.

– I februar i år skrudde du opp effektiviseringsprogrammene som ble lansert i 2014. Er det sånn at du nå ser nye muligheter for kostnadskutt?

– Vi jakter alltid nye muligheter, og vi er godt i gang med de planene vi har presentert.

I rapporten varslet Statoil at de øker prognosen for produksjonsvekst i år fra to til tre prosent. Selskapet overrasket markedet med en produksjon på 1,91 millioner fat per dag. Det er fire prosent over samme periode i fjor, og over analytikernes prognose på 1,89 millioner fat dagen.

Les også

Statoil gir Aibel kontrakt for 600 millioner

– Hva er det som gjør at dere nå øker prognosen for produksjonsveksten? Kan vi forvente en større vekst fra produksjonen deres fremover?

– Det er ingen endring på det langsiktige, men dette er en effekt vi ser nå. Den ene faktoren er produksjonsregulariteten, og der har vi hatt en formidabel forbedring. Det har vi også klart å opprettholde gjennom året. I tillegg har vi en fleksibilitet på gass når det kommer til produksjon og tidspunkt vi selger på som vi har brukt i dette kvartalet og i år, fordi vi har hatt relativt bedre priser enn tidligere, sier Sætre.

I tillegg varslet selskapet at de kutter årets investeringsbudsjett med ytterligere én milliard dollar til 16,5. Dermed har det falt halvannen milliard fra den opprinnelige planen.

– Dette har vi jobbet ned gjennom året, sa Statoil-sjefen på pressekonferansen om investeringsbudsjettet.

– Kostnadsforbedringsprogrammene våre er omfattende, og vi ser effektene allerede i år, selv om arbeidet hovedsakelig skal gi langsiktige effekter. Reduksjonen handler også om prioriteringer, en stram kapitaldisiplin, som jeg kaller det, la han til.

Statoil-sjefen poengterer at ingen nye prosjekter er utsatt utover det som er kjent, og at kronekursen også forklarer en del av nedgangen.

Les også

Statoil skuffer: Resultatet nesten halvert

Les også

Aibel vant ny kontrakt på gigantfeltet

Les også

– De begynner å undergrave sin egen fremtid

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om