Statoil: Umiddelbare tiltak trengs

Statoil mener det globale energisystemet må endres umiddelbart for å nå verdens klimamål, i forbindelse med sin syvende rapport om fremtidens energimiks.

FERSK RAPPORT: Oljegiganten Statoil legger torsdag frem sin årlige rapport om fremtiden for globale energimarkeder, med ulike scenarioer for utviklingen innen olje, gass, kull og fornybar energi, samt elbiler og andre faktorer som kan påvirke energiforbruket. Dette er prosess- og CO2-lagringsplattformen Sleipner T.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Norges største selskap legger torsdag frem ferske spådommer om fremtiden for energibransjen, inkludert olje og gass.

Selskapet sier at det trengs umiddelbare tiltak for å endre det globale energisystemet hvis man skal nå globale klimamål, og legger frem nye vurderinger av fremtidig oljeetterspørsel.

– Vi mener det er mulig å oppnå utslippsreduksjoner som er i tråd med togradersmålet, men det vil kreve umiddelbare tiltak og koordinert global innsats, sier sjeføkonom Eirik Wærness i Statoil.

– Vi bør ikke undervurdere de endringene som er nødvendig innenfor energieffektivitet, energimiks og forbrukeratferd. Dessverre ser vi i dag mange faktorer som motvirker en slik endring, sier han.

Dette er syvende utgave av Statoils årlige «Energy Perspectives»-rapport.

Den kommer samme uke som det internasjonale energibyrået IEA la frem et scenario som viser at verden kan komme helt ned i nullutslipp innen 2060, hvis alle kjente teknologier presses til det ytterste.

PRESENTERER TALL: Sjeføkonom Eirik Wærness i Statoil

Les mer: Fersk IEA-rapport: Kan nå nullutslipp i 2060

En raskere avkarbonisering av verdens energimiks vil kunne få betydelige følger også for oljeselskaper som Statoil.

Kan kutte oljeforbruket

Selskapet sier at global oljeetterspørsel kan falle med 30 millioner fat per dag hvis verden når sine klimamål, men kan fortsette å øke med like nesten mye hvis verden ikke når målene sine.

I det mest klimavennlige scenarioet i Statoils rapport reduseres oljeetterspørselen til 65 millioner fat per dag i 2050, fra rundt 96 millioner fat per dag nå.

I Statoils minst klimavennlige scenario stiger etterspørselen til over 120 millioner fat per dag i 2050.

Årsaken til at etterspørselen kan øke er at vi flyr mye mer enn før, og at tungtransport, shipping og petrokjemi vil trenge mer olje, ifølge selskapet.

Ser på «gammelt» mål

Statoil forholder seg fortsatt til det gamle målet om å redusere global oppvarming til to grader i 2100 sammenlignet med førindustrielt nivå, selv om Paris-avtalen legger opp til en oppvarming på «godt under» to grader.

– Statoil støtter Paris-avtalen, sier Wærness.

– Vi mener at ved å produsere olje og gass med lavere utslipp, samtidig som vi vokser innen lønnsomme fornybarprosjekter, vil det gi selskapet konkurransefortrinn og attraktive forretningsmuligheter i overgangen til en lavkarbonøkonomi, sier han.

Les også

Fersk IEA-rapport: Kan nå nullutslipp i 2060

Tre scenarioer

Statoil presenterer tre ulike scenarioer for fremtiden i sin årlige energirapport, der baren det ene (renewal) er i tråd med globale klimamål:

 • Reform: tar utgangspunkt i ulike lands løfter før Paris-avtalen, og legger vekt på en markedsdrevet utvikling
 • Renewal: klimakuttene går mye raskere enn ventet, i takt med togradersmålet
 • Rivalry: geopolitiske konflikter og energisikkerhet overskygger klimamålene

– Statoil forventer betydelige endringer i den globale energimiksen. Ved å bevege oss mot et lavkarbon-energisystem kan nye fornybare energikilder øke fra litt over én prosent i 2014 til nærmere 20 prosent i 2050, skriver selskapet i en melding.

ULIKE RETNINGER: Scenarioene i Statoils ferske rapport viser svært ulik oljeetterspørsel alt etter om verden går i mer eller mindre klimavennlig retning.

Flere elbiler

I alle scenarioene trengs det mer olje, mener Statoil, fordi eksisterende globale oljefelt har et naturlig produksjonsfall på mellom tre og seks prosent.

Selv i det mest klimavennlige scenarioet trengs det utbygginger som kan gi over 500 milliarder ekstra fat frem til 2050, mener Statoil.

Rapportens mest klimavennlige scenario legger opp til at det blir langt flere elbiler, men andre faktorer gjør at oljen fortsatt trengs, hevder selskapet.

– Elektriske biler og ladbare hybridbiler kan utgjøre 90 prosent av privatbilene i 2050, og effektiviteten vil være mye høyere enn i dag. Men økning i tungtransport og sjøtransport, en voksende luftfartsnæring og petrokjemisk industri bidrar til at etterspørselen etter olje ligger over 60 millioner fat per dag, sier Wærness.

Les mer: Ny rekord i 2016: Så mange elbiler er det på veiene

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinor
 2. Teknologi
 3. Olje og gass
 4. Fornybar energi
 5. Det internasjonale energibyrået (IEA)
 6. Klima
 7. Energi

Flere artikler

 1. Statoils klimascenario spår oljefall før 2025

 2. Betalt innhold

  Statoil mener umiddelbare tiltak trengs

 3. – Omstillingen går rett og slett for sakte

 4. Fersk Equinor-rapport: – Energiomstillingen går for sakte

 5. – Dagens klimatiltak er i langt ifra nok