Ap-Jonas vil fortsette oljefesten – men han krever mer til norske lokalsamfunn

Hvis Jonas Gahr Støre tar over som statsminister etter valget vil han fortsette å dele ut lisenser til oljenæringen både i sør og nord, og kanskje i deler av Lofoten. I bytte vil han at oljeselskapene sørger for at flere lokalsamfunn får være med på festen.

GIR IKKE OPP FANGSTHÅPET: Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, sier han ikke vil slippe taket i CO₂-fangst og -lagring, til tross for milliardene som er brukt på den havarerte månelandingen på Mongstad.

Foto: Kilian Munch Norsk Olje og Gass
 • Marius Lorentzen
Publisert:

– Nå har jeg akkurat fått resonansen av Schjøtt-Pedersens stemme ut av hodet mitt, så nå skal jeg prøve finne tilbake til meg selv her, sa Jonas Gahr Støre til stor latter i salen på årskonferansen til Norsk Olje og Gass torsdag.

Han hadde akkurat hørt innlegget til tidligere partikollega og nåværende sjef i oljenæringens bransjeforening Norsk Olje og Gass, Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen. De hadde torsdag invitert bransjen og samfunnstopper til sitt årlige treff under temaet «Veivalg».

Schjøtt-Pedersen parallellene til hvordan vi i Norge i århundrer har livnært oss av naturressursene, fra landbruk og tømmer, til gruvedrift og oljeutvinning, og mente vi må velge om vi skal fortsette på den veien eller ikke.

I år brukes det om lag 1.300 milliarder kroner over statsbudsjettet. Selv med en oljepris som er halvparten av det den var for noen år siden, bidrar oljenæringen fortsatt med over 200 milliarder gjennom utbytter, skatter og andre inntekter. Altså rundt hver sjette krone.

Schjøtt-Pedersen mener mindre oljeaktivitet fremover er synonymt med lavere velferd i årene fremover. I innlegget sitt mente han det er et paradoks at det er bred oppslutning rundt havbruk, vannkraft og gruvedrift, men ofte motstand mot det som kreves, altså laksemerder, utbygging av fossefall og lagring av gruveavfall.

– Jeg tror det er bred oppslutning om å bruke oljepengene, men det virker ikke som det er like bred oppslutning om å finne dem, sa Schjøtt-Pedersen med et smil.

Vil ikke endre kurs

Schjøtt-Pedersen og resten av norsk oljenæring ønsket torsdag å få konkrete svar på hva Jonas Gahr Støre vil gjøre hvis han tar over statsministerjobben fra Erna Solberg etter valget til høsten. Og næringen fikk svar.

For hvis noen trodde at en ny Ap-ledet regjering vil endre kursen på norsk oljepolitikk hvis de kommer til makten, må de tro om igjen. Arbeiderpartiet har allerede gjort sitt valg, skal vi tro Støre:

Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk Olje og Gass

Foto: Kilian Munch Norsk Olje og Gass

– Arbeiderpartiet ser på seg selv som en garantist for at de store linjene i den norske oljepolitikken, med et høyt og stabilt lete- og aktivitetsnivå, sa Støre fra podiet.

Dermed er det ingen tegn til at oljefesten, i form av en norsk stat som vil kjøre på, er over med det første.

– Vi er på vei inn mot mer havvind og fornybar, men vi bygger jo videre på det vi allerede har, sa Støre videre, og poengterte at oljenæringens vekst i Norge fra 60- og 70-tallet også var en videreutvikling av den kompetansen vi allerede hadde utviklet.

Denne uken la olje- og energiminister Terje Søviknes forslaget til den 24. konsesjonsrunden på høring. Der setter regjeringen rekord i antallet utlyste blokker i Barentshavet, og slenger i tillegg på noen blokker i Norskehavet.

Målet med tildelingen er å bidra til at oljenæringen fortsetter å bygge opp Barentshavet som en ny storregion i det norske oljeeventyret. Men innsatsen har sine kritikere.

SV, MDG og miljøbevegelsen mener hele konsesjonsrunden og nye tildelinger i Barentshavet må skrotes, både på grunn av klimaet og miljøeffekten lokalt. Men på spørsmål fra E24 om Ap vil endre kursen som dagens regjering fører i tildelingspolitikken sier Støre:

– Jeg ser ikke det for meg. Hovedretningen har hele tiden vært at vi skritt for skritt åpner for at det kan letes mer på norsk sokkel, sier han til E24.

Les også

Følg oljebransjens årskonferanse her

Oljeselskapene må legge igjen mer penger

Arbeiderpartiet kommer imidlertid med et krav for at oljenæringen skal få bygge seg videre opp i Barentshavet og videreutvikle seg i eksisterende deler av norsk sokkel.

Partiet foreslår nemlig å «stille strengere krav til oljeselskapene slik at mer av verdiskapingen blir igjen lokalt» enn det som gjøres i dag.

Mens Norsk Olje og Gass kjørte videosnutter av en rekke ordførere på storskjermene på scenen, som skrøt av hvor viktig oljenæringen er, minnet Ap-lederen forsamlingen om at ikke alle politikere og lokalsamfunn i Nord-Norge er like positive:

– Jeg tror denne næringen må ta veldig på alvor stemmer i Finnmark som sier at hvis det ikke er ringvirkninger så hvorfor skal vi ta risikoen. Det bør dere merke dere og ta på alvor, sa Støre og fortsatte:

– Konsekvensen av å ikke ta det på alvor kan bli lokalsamfunn som går imot utvikling.

Overfor E24 sier Støre at han ikke har tenkt å endre på skattesystemet eller kreve en høyere norsk leverandørandel i prosjektene for å få dette til.

Det han imidlertid vil gjøre er å legge strengere krav til lokale gevinster lokalt for å godkjenne nye utbygginger. Det betyr at Ap vil se større aktivitet i form av supplybaser, terminaler, kontorer og andre installasjoner lokalt på land.

– Vi vurderer hvilke virkemidler vi kan bruke på flere områder. Min første appell er at selskapene selv tar til fornuft og ser at initiativene de tar for å gi større ringvirkninger lokalt er en investering i oppslutningen til oljen lokalt, sier Støre, og fortsetter:

– Det neste er å se på hvilke krav samfunnet setter når vi lyser ut ny aktivitet på sokkelen.

Han illustrerer poenget sitt med at staten for eksempel i mange tilfeller krever at bedrifter som selger varer til staten må ansette lærlinger.

Dagens olje- og energiminister, Terje Søviknes (Frp), sier at regjeringen ikke ønsker å stramme inn kravene slik Støre ønsker, og sier:

– Det er mye som står i programmet som viser seg å være ganske uforpliktende når det kommer til stykket. Det er hverken slik vår eller den forrige regjeringen styrte, og i verste fall kan man få ulønnsomme beslutninger, sier Søviknes til E24 om Aps programforslag, og fortsetter:

– Det er viktig å sikre at prosjektene som er under utvikling har en økonomi som gjør at de faktisk blir realisert. Da må selskapene få velge de løsningene som de tror er best, samtidig som jeg også minner dem på at legitimiteten deres delvis kommer av lokale ringvirkninger.

Advarer mot detaljregulering

E24 snakket med flere oljefolk på årskonferansen torsdag, og selv om alle er enige i at lokale ringvirkninger er viktig, så advarte flere mot at politikerne skal detaljregulere måten nye felt bygges ut på.

Administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, frykter imidlertid ikke at Støres innskjerpede krav vil kunne gå utover lønnsomheten i fremtidige oljeutbygginger:

– Nei, jeg er ikke bekymret for det. Det jeg opplever at Støre sier, er det samme mange lokalpolitikere sier til oss. Nemlig hvor viktig det er at man på land, langs hele kysten, faktisk ser ringvirkninger av aktiviteten ute i havet, sier Schjøtt-Pedersen til E24, og trekker frem Hammerfest og Kristiansund som eksempler på lokalsamfunn som har vokst kraftig med oljens inntreden.

Konserndirektør for norsk sokkel i Statoil, Arne Sigve Nylund, er opptatt av at politikerne ikke lar seg friste til å detaljregulere for mye, selv om han gjerne diskuterer ringvirkninger.

– Det er kan være farlig å tenke at man skal sette veldig spesifikke prosjektkrav for å oppnå ringvirkningene, sier Nylund, og forklarer at han gjennom sine over 30 år i bransjen har sett at gevinstene kommer uansett:

Statoils konserndirektør for norsk sokkel (DPN), Arne Sigve Nylund, mener Statoils polarbase i Hammerfest er et godt eksempel på hvordan oljenæringens inntog skaper utvikling, nye bedrifter og næringsaktivitet lokalt.

Foto: Marius Lorentzen E24

– Jeg mener ringvirkningene på land er et speilbilde av aktiviteten offshore (...) og hvis vi gjør funn i Barentshavet utover de vi allerede har, vil det utvilsomt gi ringvirkninger på land, sier Nylund.

Han sier at i hans over 30-årige erfaring fra bransjen, så gir nye utbygginger gevinster på land uansett, og trekker frem aktivitet som skapes gjennom boretjenester, logistikk, vedlikehold og modifikasjoner i lokalsamfunnene.

– Når vi nå bygger ut Johan Sverdrup-feltet i fase én skaper det anslagsvis 51.000 årsverk bare i Norge, og Johan Castberg-feltet i Barentshavet anslår vi at vil skape 23.000 årsverk i prosjektfasen.

Nylund trekker frem at selv et modent felt som Statfjord fortsatt skaper rundt 5.000 arbeidsplasser gjennom driften hvert eneste år.

Han understreker at det gjenstår å se hvilke konkrete krav staten eventuelt kommer med, men at han mener det viktigste er at industrien selv får velge utbyggingsløsninger som er best industrielt sett, særlig siden staten er Statoils største eier uansett.

– Ser man vår næring i et større bilde, så gir jo den inntekter til staten, som igjen gir overføringer som tilflyter alle fylker i hele landet. Det bidrar jo igjen til å bedre velferden, bygge skoler, veier og sykehus uansett hvor oljeaktiviteten finner sted på sokkelen, sier Nylund.

Tviler på Støre-kompromiss

Et mer betent tema som oljenæringen har stritt med lenge er oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Jonas Gahr Støre ga regjeringens arbeid det glatte lag på konferansen torsdag, og mener Aps ferske kompromiss vil kunne få fart på saken.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) har liten tro på at Arbeiderpartiet skal få noe mer fart enn han på oljeaktiviteten utenfor Lofoten. Her fra et besøk på Ivar Aasen-plattformen til Aker BP.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Litt teknisk er området definert som Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, på fagspråket. Ap har foreslått å verne et beltet rundt Lofoten og utsette konsekvensutredningen av Nordland 7 og Troms 2, mens de vil ha konsekvensutredning i Nordland 6 nå.

– Tanken om full konsekvensutredning av hele regionen har ikke beveget pucken én centimeter på 15 år, sa Støre og henviste til dagens oljeminister som satt og hørte på i salen.

– Vårt forslag tror vi at kan ta oss videre, men det krever jo et flertall, sa han og påpekte at det er Nordland 6 som også ligger nærmest eksisterende oljefelt og infrastruktur i Norskehavet i dag.

– Vil dere kreve at Nordland 6 konsekvensutredes hvis dere skal danne regjering etter valget med andre partier?

– Hvis dette forslaget vedtas av vårt landsmøtet vil vi gjøre det vi kan for å få gjennomført dette, sier Støre til E24.

Olje- og energiminister Terje Søviknes lot seg ikke rokke av kritikken fra Støre.

– Han skal jo trolig samarbeide med to partier som ikke vil gå med på dette, sier Søviknes med henvisning til SV og MDG.

Les også

Stadig mindre påfyll til statskassen

Les også

Tildelingsrekord i Barentshavet: Vil bygge opp ny oljeregion

Les også

Vil lage hydrogen av gass

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Norsk olje og gass
 2. Arbeiderpartiet (Ap)
 3. Jonas Gahr Støre
 4. Terje Søviknes
 5. Politikk
 6. Olje og gass

Flere artikler

 1. Fagforeninger krever Aps oljestøtte

 2. – Vi har absolutt ikke tapt kampen om Lofoten

 3. Oljenæringen gikk på dobbelt nederlag

 4. Tildelingsrekord i Barentshavet: Vil bygge opp ny oljeregion

 5. Ap-lederen freder leterefusjonsordningen